عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ااین پژوهش در دو فاز اجرا شد، در فاز اول پس از دست‌یابی به ریزنمونه استریل، ریزنمونه‌های برگ در محیط MS همراه با غلظت‌های مختلف هورمون 2,4-D یا NAA به تنهایی و یا در ترکیب با BAP یا KIN به منظور کالزایی کشت گردید. جهت تعیین بهترین محیط کشت برای فاز سوسپانسیون سلولی، دو ریز نمونه‌ی برگی و کالوس به محیط کشت‌های، N6(chau)، (Eriksson) ER،(wody plant medium) WPM، MSو (Gamborg) B5 حاوی 5/0 میلی‌گرم در لیتر 2,4-D کشت گردید. پس از دست‌یابی به محیط کشت مناسب، جهت بررسی تغییرات بیوسن ...
نمایه ها:
نعناع | 
منتول | 
فنل | 

در این مطالعه، برای انتخاب بهترین روش القای تومور با استفاده از پروموتروهای روغن ذرت و پرفنازین، یکصد سر موش صحرایی به دو دسته گاواژو کاشت سوسپانسیون سلول‌های بدخیم تقسیم می‌شوند. در دسته اول اقای تومور در هر موش صحرایی توسط DMBA و رد دسته دوم از طریق کاشت سولول بدخیم به دست آمده از تومورهای دسته اول در محل غدد پستانی انجام گردید. سپس فاکتورهای فیزیکی شامل تغییرات وزن حیوان، مدت زمان القا تعداد تومورهای تولید شده، وزن و حجم تومورهای و وضعیت سیکل استروس در گروه‌ها بررسی می‌شود ...

در تحقیق حاضر چگونگی تولید انبوه جنین‌های سوماتیکی (غیرجنسی) چغندرقند مورد بررسی قرار گرفت . ابتدا بذور ضدعفونی شده رقم 9597 (منوژرم) بر روی محیطهای نصف غلظت MS در شرایط این ویترو که حاوی مقادیر صفر و 3mg/L هورمون TIBA بودند کشت شدند. کالوس‌های حاصل از برگهای جوان که قبلا بر روی محیط MS حاوی 1mg/L هورمون BAP کشت شده بودند، جهت تهیه سوسپانسیون سلولی مورد استفاده قرار گرفتند. بدین منظور از کال‌های سفیدرنگ و محیط Ms که فاقد هرگوه هورمون بود ولی حاوی مقادیر صفحه و 50mm پرولین بود ...

گیاه درمنه خزری Artemisia annua L یکی از گیاهان دارویی و معطر از خانواده Asteraceae می باشد. اهمیت عمده این گیاه ناشی از حضور یک لاکتون سزکوئی ترپن اندوپراکسید به نام آرتمیزینین است که علاوه بر خاصیت ضد مالاریایی قادر به از بین بردن انتخابی سلولهای سرطانی نیز می باشد. با توجه به مقدار اندک آرتمیزینین در این گیاه و غیراقتصادی بودن ساخت شیمیایی آن، کشت سوسپانسیون سلولی این گیاه به منظور افزایش میزان آرتمیزینین ضروری به نظر می رسد. به منظور کالزایی، از محیط کشت حاوی BA ٠؛ (mgl¯¹ ...

گیاه خارمریم به عنوان گیاه موثر در درمان مسمومیت های کبدی شناخته شده است. ترکیبات موثر این گیاه شامل گروهی از فلاونولیگنان ها ست،که مجموعاً به عنوان سیلی مارین شناخته می شوند. بسیاری از متابولیت های ثانویه که توسط گیاهان تولید می شوند توسط کشت کالوس وسلول نیز ساخته شده ومی تواند روش مهمی برای تهیه ترکیبات با ارزش اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد .باتوجه به نتایج گزارش های منتشر شده که نشان می دهد، افزودن هر کدام از مواد مورد نظر عصاره مخمر ومتیل جاسمونات وغلظت قند در افزایش سیل ...

امروزه به دلیل مشکلات متعدد ناشی از آفت کش ها برمبنای مواد موثره مصنوعی، تلاش براین است تا آفت کش های ‏بیولوژیک و طبیعی جایگزین آنها گردد. از جمله گیاهانی که تاکنون ماده موثره آن در برخی موارد توانسته در مقیاس جهانی جایگزین برخی از سموم مصنوعی شیمیایی شود، نیم یا چریش Azadirachta indica ADR. Jussبوده است. مهم ترین ماده موثره آن آزادیراختین است که 90 درصد خواص آفت کشی چریش مربوط به آن می باشد. با توجه به اهمیت آزادیراختین این پژوهش در صدد آن است که تولید این ماده ارزشمند را د ...

آرتمیزنین یک ترکیب طبیعی در گونه‌های مختلف درمنه است که به عنوان یک داروی ضد مالاریا استفاده می‌شود. به منظور اهمیت آرتمیزنین مطالعه‌های زیادی برای بالا بردن سطح آن در گونه‌های مختلف آرتمیزیا انجام شده است. این آزمایش به جهت بررسی سطح بیان دو ژن ADS و SQS‌ (که دارای نقش مهمی در بیوسنتز آرتمیزنین هستند) در کشت سلولی درمنه دشتی تحت تاثیر نانو ذرات اکسید روی و اکسید کبالت، انجام شد. برای به دست آوردن سوسپانسیون سلولی به بافت کالوس ترد و نرم نیاز است. به همین منظور از 20 ترکیب هو ...
نمایه ها:
ads | 
sqs | 

داروهای گیاهی نقش مهمی در درمان بسیاری از بیماری‏ها از جمله‏ سرطان دارند . در میان آنها، تاکسول یکی از مهم‌ترین و موثرترین داروهای ضد سرطانی است که تاکنون شناسایی شده است. کشت سلول و بافت گونه‏های سرخدار (Taxus spp.)، و به تازگی فندق (Corylus avellana L.)، از امیدبخش‏ترین روش‏ها، برای تولید انبوه و ارزان این ترکیب می‏باشد. به منظور افزایش میزان این داروی ارزشمند در فندق عوامل و فاکتورهای مختلف از جمله تاثیر نوع منبع کربن محیط کشت، پیش‏ماده، الیسیتور و همچنین بررسی القاء پلی‏پ ...

کتچین یک ترکیب فلاونوئیدی بدست آمده ازگیاه خار شتر است و موثر در ‏درمان بیماری های قلبی عروقی و سرطان می باشد. کشت سوسپانسیون سلولی گیاه خار شتر قادر به تولید ‏کتچین می باشد. به همین دلیل با انجام کشت بافت خارشتر جهت تولید متابولیت کتچین، به بررسی افزایش این متابولیت در پاسخ به برخی متابولیت ها پرداخته شد. در بررسی اثر محیط کشت و ریزنمونه در نمونه های از آنجا که درصد تشکیل کالوس برای ریزنمونه برگ در محیط ‏B5‎،100% و در محیط MS‏، 86% و برای ‏ریزنمونه خار به ترتیب 93% و 48% بو ...