عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این پایان نامه "مناسبات سور دارای مقطعه و رابطه حروف مقطعه با مضامین آن سوره‌ها "است ، در این پایان نامه در جهت شناخت هر چه بیشتر "حروف مقطعه قرانی"در فواتح سور، این مطلب مورد پژوهش قرار گرفته است که هر یک از حروف مقطعه در آغاز سوره‌هایی از قرآن کریم بر مورد توجه بودن موضوع یا موضوعاتی خاص از آن سوره یا سوره‌ها دارد. مبنای این تحقیق، نظریه علامه طباطبایی (ره)در تفسیر حروف مقطعه آغاز سوره شوری است ، مبنی بر اینکه یک یا چند حرف از حروف مقطعه مشترک میان دو یا چند سوره است ...
نمایه ها:
قرآن | 
سوره | 
آیه | 

وحدت موضوعی سوره ها از موضوعات بدیع علوم قرآنی است که در حوزه اسلوب قرآن توجه محققان را به خود معطوف ساخته است. مفهوم این نظریه آن است که پیوندی منطقی و مفهومی ، میان تمامی آیات هر یک از سوره های قرآن الزامی است ، هر یک از سوره ها براساس تبیین موضوعی خاص و غرضی واحد سامان یافته اند و به رغم گسستگی های ظاهری ، انسجام و پیوندی عمیق میان آیات نهفته است تا آنجا که فهم صحیح قرآن در گرو دستیابی به موضوع اصلی سوره هاست. این پژوهش تئوری یاد شده را نقد و بررسی می کند.در حوزه اسلوب قرآ ...
نمایه ها:
سوره | 
قرآن | 
موضوع | 

در این پژوهش زمان نزول مجموع سوره های مدنی که بیست و هشت سوره می باشد مورد بررسی قرار گرفت. دراین پایان نامه سعی شده با در نظر گرفتن مبنای تاریخ گذاری خصوصا حوادث تاریخی سوره و روایتهای ترتیب نزول آنها، زمان نزول هر سوره شناسایی شود. ...
نمایه ها:
سوره | 
قرآن | 

متن و پیوستگی متنی حاکم بر آن موضوع بحث زبان شناسانی است که به بررسی و تحلیل متن می پردازند. تحلیل گران متن با تحقیق در ماهیت و چیستی متن و نحوه شکل گیری آن به تجزیه و تحلیل ساختاری متن می پردازند. از نگاه یک تحلیل گر متن، قوام یک متن به پیوستگی و انسجام آن است و این پیوستگی که با عنوان یک پیوستگی متنی شناخته میشود شامل روابط معنایی است که در آن هر قطعه از نوشتار میتواند به عنوان یک متن انجام وظیفه کند. این روابط معنایی در هر متنی از جمله متن قرآنی برقرار است. هر یک از سوره ه ...

چکیده: مبحث« أسماء السور» یکی از زیر مجموعه‌های علوم قرآنی است که مورد توجه مفسران و اندیشمندان علوم قرآنی بوده و احادیث فراوانی در این زمینه در کتب حدیثی شیعه و اهل سنت نقل شده است. این موضوع با مباحث علوم قرآنی دیگری چون مکی و مدنی بودن سوره‌ها، فضایل سوره‌ها و اسباب نزول سوره‌ها ارتباط نزدیکی دارد. با گذری بر صدو چهارده سوره قرآن در می‌‌یابیم که هر یک از این سوره‌ها با نام خود از دیگر سوره‌ها متمایز شده‌اند و برخی از سوره‌ها علاوه بر نام اصلی، به چند نام فرعی دیگر نیز ش ...
نمایه ها:
قرآن | 
سوره | 

هدف کلی قرآن، راهنمایی نوع بشر به فلاح و رستگاری و هریک از سوره‌ها با طرح موضوعات مختلف موضوعاتی که در برآوردن هدف سوره هماهنگی و اتفاق کامل دارند - گوشه‌ای از آن هدف کلی را محقق ساخته‌اند. هر سوره‌ای در قرآن کریم دارای جان و روح خاص خود است که در کالبد آیات آن سوره جریان دارد و این روح برمبانی و احکام و اسلوب آن سوره اشراف دارد. زیرا خداوند سبحان، عده‌ای از آیات را - حتی اگر به تعداد آیات یک سوره هم باشند - سوره نمی‌نامد مگر وقتی این آیات مشتمل بر غرض واحد الهی باشد، و همین ...
نمایه ها:
سوره | 
قرآن | 

پژوهش حاضر به منظور بررسی نظریه وحدت موضوعی سوره ها و پاسخگویی به شبهات مطرح شده در این رابطه فراهم آمده است و در پنج فصل تنظیم شده است. بررسی و نقد دلایل موافقان و مخالفان وحدت موضوعی سوره ها و بررسی روشهای کشف غرض اصلی هر سوره از دیگر مباحث اصلی این پژوهش است. به منظور محک زدن میزان توانایی روشهای ذکرشده به عنوان نمونه سوره الملک بررسی شده است . در انتها گزارشی از سبک های نمایش وحدت موضوعی سوره ها ارائه گشته است. ...
نمایه ها:
قرآن | 
سوره | 
موضوع | 

این فرهنگ شامل 54 گفتار می باشد که از خلال آن به مطالعه داستان زندگی پیامبران و اشخاص و گروه هایی که در قرآن نام آنها آورده شده است، بر اساس آیات قرآنی و روایات صحیح اسلامی می پردازد که به ترتیب حروف الفبا شامل اسامی ذیل می شود: آدم، آذر، ابراهیم، ابولهب، احمد، ادریس، اسحق، اسماعیل، اصحاب الاخدود، اصحاب الایکه، اصحاب الجنه، اصحاب الرس، اصحاب السبت، اصحاب الفیل، اصحاب القریه، اصحاب الکهف، الیاس، الیسع، ایوب، تبع، ثمود، جالوت، داوود، ذوالقرنین، ذوالکفل، زکریا، زید، سامری، سب ...

این پایان نامه مشتمل بر یک مقدمه و پنج فصل است که در مقدمه عنوان های زیر بیان شده است. 1- هدف، وش و پیشینه تحقیق، تعریف مفردات، بیان مختصری در باره شخصیت صاحب مجمع البیان و معرفی اجمالی مبحثهای سوره اعراف از آیه 1 تا 41 فصل اول : از آیه 1 تا8 فصل دوم: از آیه 9 تا16 فصل سوم: از آیه 17 تا 24 فصل چهارم: از آیه 25 تا 32 فصل پنجم: از آیه 33 تا 41 ترجمه آیات قرآنی روان و از ترجمه استاد محمد مهدی فولادوند استفاده شده است و این ترجمه با ترجمه آیهالله مکارم شیرازی تطبیق داده شده ...