عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق به بررسی رابطه بین سود حسابداری و قیمت سهام پرداخته می‌شود، به عبارت دیگر تاثیر اعلان سود حسابداری در قیمت و حجم معاملات سهام مطالعه خواهد شد. در این بررسی به این نکته نیز توجه می‌شود که آیا سهامداران و یا سرمایه‌گذاران اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق اعلان سود به دست می‌آورند و این رقم از ارقام حسابداری، می‌تواند مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری این دسته از استفاده‌کنندگان از گزارشهای مالی باشد؟ بررسی این موضوع با توجه به استفاده از مدل بازار، ضرورت بررسی کارآیی بو ...

پژوهش حاضر "اهمیت مفاهیم سود در پیش‌بینی قدرت سودآوری" را مورد بررسی و تفحص قرار داده است . بدیهی است سرمایگذاران (خریداران سهام) در خصوص خرید سهام، قدرت سودآوری آتی شرکتهای مختلف را پیش‌بینی کرده و براساس نتایج بعمل آمده، تصمیمات مقتضی را اتخاذ می‌نمایند و آنچه مسلم است اینکه پیش‌بینی مزبور با استناد به یکی از مفاهیم متعدد سود توسط سرمایگذاران امکانپذیر می‌باشد. سود دارای مفاهیم متعددی از قبیل سود حسابداری، سود عملیاتی، سود اقتصادی و ... می‌باشد که در این تحقیق، در پی آنیم ک ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان از دیدگاه استفاده کنندگان صورتهای مالی است. ...

1 - نتایج نشان میدهد که سیاستهای تقسیم سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران برای مدیران شرکتها ناشناخته بوده و یا ایشان از آن بعنوان ابزاری برای ارائه اطلاعات در مورد وضعیت شرکت استفاده نمی‌کنند. احتمالا" مدیران از عوامل دیگری برای استفاده از مزایای سیاست تقسیم سود استفاده می‌کنند. 2 - سهامداران نیز به سود نقدی و تغییرات آن بعنوان یک اصلاح دارای پیام توجه نمی‌کنند. و احتمالا" به سایر عوامل در رابطه با تاثیر آنها بر بازده توجه بیشتری نشان میدهند. 3 - تمایل به درآمد جاری که از ...

از مجموع آزمون فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل رگرسیون که روی اطلاعات مربوط به سودها و اقلام ترازنامه و اقلام صورت سود و زیان گزارش شده شرکتهای منتخب بررسی طی سالهای 1358 تا 1372 انجام گرفته است . می‌توان بشرح ذیل نتیجه‌گیری نمود: -1 با توجه به تحقیقاتی که در خصوص بررسی رفتار سودهای حسابداری از طریق تجزیه و تحلیل سریهای زمانی صورت گرفته و عمدتا به این نتیجه رسیده‌اند که روند سود شرکتها از یک فرآیند تصادفی پیروی می‌نمایند، در این تحقیق ارتباط سود با اقلام ترازنامه و اقلام سود و زیان ...

هدف این تحقیق تعیین این موضوع است که آیا تعدیل صورت حساب سود و زیان توسط شاخص عمومی قیمتها می‌تواند اطلاعات مفیدتری جهت پیش‌بینی سود آینده ارائه دهد یا خیر؟ با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان گفت که اطلاعاتی که صورت حساب سود و زیان تعدیل شده جهت پیش‌بینی سودهای آینده ارائه می‌دهد ناچیز بوده و بطور کلی نمی‌تواند مبنای مناسبی در این زمینه باشد و لذا ارائه اطلاعات آن از لحاظ "مربوط بودن" مورد تردید است . اکنون سوالات زیر مطرح می‌گردد : 1 - دلیل عدم ارائه نتایج بهتر با مبلغ تعدیل ...

اهمیت و میزان قابلیت اتکاء اطلاعات مالی جهت تصمیم‌گیری گروههای مختلف ذینفع در دنیای امروزی برای همگان روشن است نکته‌ای که باید بدان توجه نمود این است که نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی متنوع بوده و هر گروه از آنان با توجه به دامنه فعالیت و علایقشان به اطلاعات خاصی توجه دارند. اطلاعات مندرج در صورتحساب سود و زیان در فرآیند تصمیم‌گیری و قضاوتهای استفاده‌کنندگان نقش مهمی ایفاء می‌کند، ارائه اطلاعات از طریق افشاء مناسب در صورتهای مالی علی‌الخصوص در مورد علل تغییر ...

حسابداری بعنوان یک سیستم اطلاعات مالی، در قالب علمی فاقد الگوی جامع یا در واقع، یک علم چند الگوئی معرفی شده است . همین خصیصه سبب‌ساز تغییرات فراوانی در اصول، استانداردها، و راه‌کارهای پیشنهادشده حسابداری شده است . اقلام غیرمترقبه، غیرعادی و غیرمستمر بعنوان یکی از موارد بحث‌انگیز حسابداری از این امر مبرا نبوده است . آنچه بر اهمیت این اقلام می‌افزاید تاثیری است که بواسطه انعکاس در صورت حساب سود و زیان، بر پیش‌بینی سودهای آتی می‌گذراند و موضوع دیگر معرفی شدن این اقلام بعنوان یکی ...

در پژوهش حاضر سعی شده است که به این سوال پاسخ داده شود که آیا مدیران سود را از طریق زمان‌بندی فروش دارایی (بلند مدت) هموار می‌سازند. از آنجا که مدیران اغلب می‌توانند دوره‌ای را که طی آن دارایی فروخته می‌شود، انتخاب کنند و از آنجا که بهای تمام شده تاریخی - اساس ارزشگذاری حسابداری دارائیها - دلالت دارد بر اینکه تغییرات در ارزش بازار دارایی بین زمان تحصیل و فروش ، در دوره فروش گزارش می‌شود،استنباط می‌شود که فرصت‌هایی برای مدیران وجود دارد تا سود را از طریق زمان‌بندی فروش دارایی ...