عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه ای توان پایداری سود خالص و سود توزیع شده و اجزای آنها در تبیین سودآوری آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق سود خالص به اقلام تعهدی عملیاتی جاری، اقلام تعهدی عملیاتی غیر جاری و اقلام نقدی وسود توزیع شده به وجوه پرداختی به سهامداران و وجوه پرداختی به اعتباردهندگان تجزیه گردیده است. برای انجام تحقیق 114 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت نمونه گیری حذفی سیستماتیک طی سالهای 1385 تا ...

تقلب گزارشگری مالی عبارت است از تحریف عمدی در نتایج صورت‌های مالی برای ارائه تصویر نادرست از شرکت؛ مانند بیش نمایی دارایی‌ها، کم نمایی هزینه‌ها، بیش نمایی درآمدها و دارایی‌ها و کم نمایی دارایی‌های دزدیده‌شده. تقلب نه تنها پر هزینه است بلکه می‌تواند تأثیرات غیرمالی جدی و شدیدی نیز داشته باشد. وضع از این هم بدتر است زیرا تقلب چیزی نیست که خودش از بین برود، یا باید کشف شود و متوقف گردد یا دائماً رشد خواهد کرد. مطالعات روانشناسی و جرم‌شناسی نشان داده‌اند که تغییر رفتار درست به ن ...

محتوای اطلاعاتی یک معیار حسابداری، به میزان استفاده و فایده آن در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان اطلاعات اشاره دارد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر درماندگی مالی بر محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده سود انباشته و سود نقد تقسیمی می‌باشد و شرکت‌های درمانده مالی تحقیق، شرکت‌های مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 104 شرکت طی دوره 1378 تا 1387 انتخاب گردید و برای تجزی ...

چکیده سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مدیریت مالی و در واقع اساس ارزشیابی شرکت‌ها است: ارزش تمام شرکت‌ها برابر با مجموع ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی آن‌هاست. سرمایه‌گذاران در قبال پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت دو نوع بازده نقدی دریافت می‌نمایند: سود نقدی و سود سرمایه‌ای (ناشی از تغییرات ارزش سهام). سود نقدی سهام مهم‌ترین منبع پرداخت وجوه نقد به سهام‌داران بوده و لذا از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهاد ...

به جهت سهولت کاربرد، قابلیت دست‌یابی برای عمده مشارکین بازار و تأثیرگذاری ضریب قیمت به درآمد (p/e) در تصمیمات سرمایه‌گذاری، درک علمی از ضریب p/e و توانایی شناخت عوامل موثر بر شکل‌گیری این ضریب حائز اهمیت است. اهداف تحقیق، شامل شناخت مفهوم علمی و پایه‌ی تئوریکی ضریب p/e ، چگونگی اثر‌گذاری عوامل بنیادین بر ضریب p/e و نیز بررسی امکان دسترسی به مدل پیش بینی ضریب p/e می‌باشد. بر اساس یافته‌های تحقیقات قبلی در مورد عوامل موثر بر ضریب p/e و همچنین ملاحظه‌ی مدل پایه‌ای گوردن اقدام به ...

هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین محافظه‌کاری شرطی حسابداری با خبرهای منفی آتی و ریسک ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. کاهش سود خالص، کاهش سود تقسیمی و کاهش بازده سهام سال آتی و ریسک ورشکستگی به عنوان شاخص های اخبار منفی و متغیرهای وابسته مورد استفاده قرار گرفتند. اندازه‌گیری شاخص محافظه‌کاری شرطی از طریق تخمین دو مدل سود عملیاتی و اقلام تعهدی انجام شد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق و بررسی رابطه‌ی بین محافظه‌کاری شرطی و متغیرهای وابسته از داده‌های ...

چکیده اطلاعات سودمند مبنای تصمیم گیری اشخاصی است که در بازار سرمایه مشارکت دارند، بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت، به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است. این پژوهش درصدد است تا به بررسی تاثیر سود تقسیم شده و سود تقسیم نشده بر رابطه بین ارقام حسابداری و ارزش بازار 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 86- 90 به روش تحلیل ترکیبی بپردازد. نتایج این تحقیق نشان می ده ...

در این تحقیق سعی بر آن گردید که از میان عواملی که می توانند در بلند مدت بر ارزش شرکت (ارزش بازار سهام) موثر باشند به سیاست تقسیم سود، سطح بدهی و رشد سرمایه‌گذاری پرداخته و رابطه این متغیرهای مالی را با ارزش شرکت در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 لغایت 1391 مورد بررسی و آزمون قرار دهیم. بنابراین پس از گردآوری مبانی نظری موضوع و تدوین فرضیه های تحقیق اقدام به جمع آوری و تهیه اطلاعات گردید. در نهایت فرضیه ها بر اساس آزمون های آماری ضریب همبستگی ...

سود تقسیمی یکی از موضوعاتی است که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است و با وجود تلاش های بسیار هنوز یکی از مسائل بحث انگیز در حوزه مدیریت مالی باقی مانده است. دلایل زیادی برای پرداخت سود نقدی یا عدم پرداخت آن وجود دارد. کشف و شناسایی دقیق عوامل اثر گذار بر سیاست تقسیم سود می تواند برای مدیران شرکت ها و نیز سهامداران آن ها مفید واقع شود. مدیران دیدی بهتر در مورد موقعیت شرکت خود از لحاظ تقسیم سود دست می یابند و بهتر می توانند تصمیم گیری کنند. سهامداران نیز می توانند تش ...