عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارزشیابی شرکتهای ایرانی پذیرفته شده در بورس تهران بر مبنای مدل ارزش افزوده اقتصادی و جریانهای ازاد نقدی و تعیین شکاف ارزش و قیمت سهام ...

چکیده ندارد.