عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 164

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت رفع مشکلات محاسبه تغییرات بهره‌وری سود و مولفه‎های آن، ناشی از معرفی مرزهای سود متفاوت در دوره-های زمانی متفاوت در این پایان نامه شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست سراسری سود بررسی می‎شود. این شاخص زمانی که هزینه‌ ورودی‌ها و قیمت‌ خروجی‌ها مشخص می‌باشد و موقعی که تولید کننده‌ها به دنبال بیشترین سود کلی از واحدهای تصمیم گیری (DMU) هستند، قابل اجرا است. برای این منظور، ابتدا، دو روش جهت به دست آوردن هزینه‎ها و قیمت‎های مشترک، یکی با اولویت تصمیم گیرنده و دیگری بدون اولویت تصمی ...

یکی از اصول اساسی حسابداری محافظه کاری می باشد و به دلیل محافظت از حقوق بستانکاران در مقابل سهامداران و همچنین سهامداران در مقابل مدیران اهمیت فراوانی در گزارشگری مالی دارد. در سالهای اخیر تحقیقات زیادی در این زمینه در سراسر جهان صورت گرفته است. در این تحقیقات نیاز به معیاری برای سنجش محافظه کاری ضروری است. در این تحقیق تلاش می شود تا به معرفی عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت (MTB) به عنوان معیارهایی برای محافظه کاری در گزارشگری مالی پرداخته و ارتباط آ ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام است. در این تحقیق برای محاسبه میزان شفافیت سود از رابطه همزمان سود و بازده استفاده گردیده است. هزینه حقوق صاحبان سهام نیز بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه گردیده است. طبق این مدل هزینه حقوق صاحبان سهام به سه عامل بازار ، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بستگی دارد. در این پژوهش به منظور محاسبه میزان شفافیت سود از داده های مقطعی و برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام نیز از داده های سری زمانی و در ن ...

این تحقیق در حوزه مدیریت مالی بوده و در آن به بررسی تاثیر تحریمهای اقتصادی وضع شده توسط اتحادیه اروپا و سازمان ملل بر سود ارزی بانکهای ایرانی(بانک تجارت)پرداخته است که در آن دو دوره قبل و بعد از تحریم با هم مقایسه شده است. اهداف این تحقیق با فرض ثبات سایر شرایط محیطی موثر بر سود شامل یک هدف اصلی تعیین تاثیر تحریمهای اقتصادی بر سود واحدهای ارزی و شامل چهار هدف فرعی :تعیین میزان سود واحدهای ارزی بانک تجارت در استان تهران در سالهای 1383-1388،رتبه بندی واحد های ارزی بر اساس سود د ...

نارضایتی از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد منجر به ارائه پیشنهادات گوناگونی در رابطه با معیارهای جدید ارزیابی عملکرد شده است . یکی از مهم ترین این معیارها، ارزش افزوده اقتصادی است. در این تحقیق برتری ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک معیار اقتصادی ارزیابی عملکرد، در مقایسه با معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد مورد آزمون قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی شامل 150 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی1380 تا 1387 بوده است. برای آزمون محتوای اطلا ...

تغییر در سود متاثر ازناحیه خروجی و ورودی است.دراین پایان نامه از مدل غیر شعاعی SBM برای تجزیه تغییر سود استفاده شده است . درابتدا سود به دو عامل اثر کمی و اثر قیمت تجزیه می شود.اثر کمی خودبه دو عاملاثر بهره وری و فعالیت تجزیه خواهد شد. در ادامه اثر بهره وری به دو عامل اثر تغییر تکنیکی و کارایی عملکرد تجزیه می شود که می بایست هم در ناحیه ورودی و هم در ناحیه خروجی بررسی شوند. اثر فعالیت در مرحله بعد به سه عامل اثر ترکیبی تولید،اثر ترکیبی منابع و اثر مقیاس تجزیه خواهد شد. ...

در این رساله به بیان تاریخچه ای از بانکداری میپردازیم که شامل بانکداری در زمان قدیم و در قرون وسطی تا قرن پانزدهم و دوره جدید سیر بانکداری از زمان پیدایش تا کنون و تاریخچه ی بانکداری در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم که سنگ بنای بانکداری در ایران توسط صرافان و بر مبنای عملیات ربوی گذاشته شد و در این مسیر نباید نقش صرافان را نادیده گرفت. بعد از انقلاب اسلامی نیاز به تحولات اساسی در بانکداری بود تا اولآ عملیات بانکداری از نظر شرعی با موازین اسلامی تطابق پیدا کند و سانیآ اهداف ...

هدف از اجرای این پژوهش آگاهی نسبت به این مساله بنیادی است که آیا شناسایی و گزارشگری هزینه‌های تحقیق و توسعه (آر.اند.دی) در دفاتر، سوابق و صورت‌های مالی حسابرسی شده و بودجه‌ای شرکت‌های تولیدی و خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نحوه برخورد چندگانه حرفه‌ی حسابداری با این‌گونه مخارج (جاری، سرمایه‌ای یا جاری- سرمایه‌ای تلقی کردن مخارج تحقیق و توسعه) می‌تواند به عنوان ابزاری توانمندی برای اعمال مدیریت سود و هموارسازی درآمد در چرخه تجاری مختلف و دوره‌های متفاوت ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین برخی مکانیزم های راهبری شرکتی و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار عراق و مقایسه آن با بورس اوراق بهادار ایران می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق طی دوره زمانی سالهای ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۵و شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ تشکیل می دهند. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق صورتهای مالی شرکتهای بورس ...