عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 490

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سهامداران با سرمایه گذاری در سهام شرکتهای حاضر در بازار سرمایه به دنبال کسب بازده، و در نتیجه افزایش ثروت خود هستند. بازده این سرمایه گذاریها از طریق کسب سود سرمایه ای حاصل از خرید و فروش سهام و دریافت سود تقسیمی محقق می شود. فرضیه محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی بیان می کند: سود تقسیمی و تغییرات آن دارای محتوای اطلاعاتی است و مدیران می توانند از آن برای علامت دادن و رساندن اخبار خوب یا بد در مورد وضعیت سودآوری و عملکرد آتی شرکت استفاده کنند. پژوهش حاضر با مطالعه رابطه میان تغی ...

سودآوری یکی از اهداف مهم هر بانک یا هر موسسه مالی می باشد بنابراین شناخت عوامل تاثیر گذار بر سودآوری بانک و نحوه تاثیر هریک از عوامل برای هر موسسه مالی ضروری به نظر می رسد. عوامل تعیین کننده سودآوری بانکها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده اند . اهم عوامل درونی شناسایی شده که تحت کنترل مدیریت بانک نیز می باشند عبارتند از : سرمایه بانک ، سپرده ها ، تسهیلات ، مدیریت نقدینگی بانک ، spread بانکی و مهمترین عوامل بیرونی که ت ...

تحقیقات گذشته نشان داده‌اند که بیشتر بودن حجم اقلام تعهدی جاری نسبت به اقلام نقدی جاری، با کاهش بازده دارایی‌ها و بازده خالص دارایی‌ها در دوره‌ آتی مرتبط می-باشد. نتایج این تحقیقات در سطح وسیعی بدین‌گونه تفسیر شد که بیشتر بودن حجم اقلام تعهدی عملیاتی نسبت به اقلام نقدی عملیاتی می‌تواند علامتی برای سودآوری مدیریت باشد. در واقع تحقیقات گذشته پایداری کمتر اقلام تعهدی عملیاتی جاری نسبت به اقلام نقدی عملیاتی جاری با بازده دارایی‌ها و بازده خالص دارایی‌های دوره آتی را به ارتباط مخت ...

در این تحقیق، در راستای بررسی رابطه بین شوک های قیمتی نفت و سودآوری بانک ها، با استفاده از داده های 121 بانک و نهاد مالی در 9 کشور عضو اوپک طی دوره 2008-1995، فروض اثر مستقیم و غیرمستقیم شوک های قیمتی نفت بر سودآوری بانک ها (مستقیم از طریق ضریب شوک های قیمتی نفت و غیر مستقیم از طریق اثر آن بر متغیر های مختص کشور و در نتیجه ضرایب این متغیرها) آزمون می شود. برای این منظور (و در توضیح پایداری سودها) از روش گشتاورهای تعمیم یافته، GMM، در مدل های پانلی پویا استفاده می شود. نتایج ن ...

سودآوری نسبی شرکت در صنعت به عنوان سنجه رقابت پذیری، نقاط قوت و ضعف تجاری شرکت را منعکس و بر واکنش بازده سهام به اخبار صنعت تأثیر می گذارد. سودآوری نسبی تحت تأثیر تصمیمات عملیاتی شرکت است که با تصمیمات سایر شرکت‌های صنعت ارتباط دارد. این وابستگی عملیاتی بین شرکت های رقیب، جریان های نقدی شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده که باعث می شود بین بازده سهام شرکت های صنعت ارتباط وجود داشته باشد. بر طبق این استدلال رقابت پذیری شرکت در صنعت بر رفتار بازده سهام تاثیرگذار است. بازده سهام شرک ...

پژوهش حاضر تأثیر عوامل ویژه بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی را بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی ایران طی دوره زمانی 1384 الی 1389 مورد بررسی قرار می دهد. نمونه پژوهش شامل 16 بانک دولتی و خصوصی می باشد. بانک های دولتی عبارتند از: بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک رفاه، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات ایران و بانک صنعت و معدن. بانک های خصوصی عبارتند از: بانک صادرات ایران، بانک تجارت، بانک ملت، بانک کار افرین، بانک سامان، بانک پارسیان، بانک اقتصاد نوین، بانک سینا و بان ...

هدف ما، بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانک درایران است.بررسی اثرات تورم بر سودآوری بانک، در حالی که کنترل به صورت جامع بانک های خاص و متغیرهای صنعت خاص است. بانک ها و موسسات مالی و اعتباری یکی از مهم تر ین بخش های اقتصادی به شمار می آیند که با هدایت و سازماندهی در یافت ها و پرداخت ها، مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می گردند. با توجه به این وظیفه سنگین، موضوع افزایش بهره وری آنها امری ضروری است. بهره وری مفهومی جامع و به معن ...

این موضوع که، ذی‌نفعان بازار سرمایه، اطلاعات حسابداری و به خصوص سود و اجزای آن را، چگونه پردازش می‌کنند، همواره مورد توجه ذی‌نفعان بازار سرمایه، قرار گرفته است. نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان می‌دهد که، جزء تعهدی اختیاری سود نه تنها بر سودآوری بلکه در قیمت‌گذاری‌ سهام و به تبع آن بازده سهام موثر است. از آنجایی که اقلام تعهدی اختیاری، تحت کنترل و نفوذ مدیریت هستند و با توجه به مسئله تضاد منافع بین مالکیت و مدیریت، این امکان وجود دارد که اقلام تعهدی اختیاری به وسیله‌ی مدیران دستک ...

سرمایه فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند ساله اخیر در سطح جهانی مطرح شده و از آنجایی که منبعی پر ارزش برای کشور ها و سازمان ها به شمار می رود، میزان رشد و توسعه آن به سرعت تبدیل به شاخصی در توسعه یافتگی کشور ها شده است. از سوی دیگر، این منبع نامشهود به عنوان یکی از ارزشمند ترین منابع و سرمایه ای کلیدی در رشد شرکت ها مطرح شده است. با توجه به اهمیت موضوع دانش در دهه اخیر و با توجه به تغییر در دنیای اقتصاد و حرکت به سمت اقتصاد دانش محور، شناسایی، سنجش و مدیریت سرمایه ...