عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه با توجه به رشد جمعیت، کاهش سطح ذخایر سوخت‌های فسیلی و پدیده گرمایش جهانی، استفاده از سوخت‌های جایگزین و ترکیبی در موتور‌های احتراق داخلی مد‌نظر قرار گرفته است. در میان انواع افزودنی‌ها که برای بهبود عملکردی و کاهش آلایندگی موتور‌های اشتعال جرقه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد الکل‌ها به ویژه اتانول و متانول از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. در این پایان نامه به منظور بررسی عملکرد و آلایندگی یک موتور اشتعال جرقه‌ای با استفاده از ترکیب اتانول و متانول در پنج نسبت حجمی 5، 10، 15 ...

یکی ازخواص مهم مخلوط قابل احتراق رقیق‌شده سوخت- هوا، سرعت سوختن ورقه‌ای است که بستگی به نسبت هم‌ارزی مخلوط سوخت- هوا،دمای مخلوط نسوخته، کسر گاز رقیق‌کننده و فشار دارد. گاز ‌طبیعی یکی از سوخت های مطلوب برای موتور است که سرعت سوختن پایینی دارد. یکی از روش‌های موثر حل مشکل پایینی سرعت سوختن گاز‌ طبیعی، مخلوط کردن آن با یک سوخت که سرعت سوختن بالایی دارد می‌تواند باشد مثل ایزواکتان. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر گازهای رقیق‌کننده روی سرعت سوختن ورقه‌ای و سایر خواص مخلوط گاز طبیعی، ...

مطالعه اثرات خارجی ناشی ازبخش حمل و نقل و هزینه هایی که خودروها بر جامعه وارد می نماید نیازمند بررسی های دقیق تری به منظور کاهش این هزینه ها می باشد. این تحقیق به مطالعه مدلی تحلیلی برای تخمین نرخ مالیات بهینه می پردازد که در بر گیرنده اثرات خارجی همچون ازدحام، آلودگی، تصادفات و اثرات متقابل برخاسته از سیستم مالی پس از اعمال نرخ مالیات بهینه است. محاسبات در غالب سناریو های مختلف برای پارامتر های معرفی شده انجام گرفته و حساسیت نرخ مالیات بهینه نسبت به تغییر پارامتر ها بررسی شد ...