عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله امکان استفاده ازضایعات پسته، به عنوان سوخت در شهرستان رفسنجان مورد بررسی قرار میگیرد. بر طبق آمار در 00888 هکتار زمین زیرکشت پسته در رفسنجان حدود 128420 تن ضایعات در سال تولیدمیشود که این پتانسیل بزرگی را برای تولید مواد خام و محصولات با ارزش ایجاد میکند. با توجه به نبود برنامهای مدون و عدم سازوکار مناسب برای استفاده بهینه از این مواد درشهرستان، میتوان با انجام فرآیندهای مختلف و مناسب بیومس مانند پیرولیز بر روی ضایعات پسته از این ضایعات به عنوان سوخت زیست توده اس ...

با توجه به نیاز روزافزون بشر به منابع انرژی و محدود بودن این منابع، تلاش ها فراوانی در جهت دستیابی به منابع انرژی جدید و نیز استفاده از منابع موجود به طور بهینه انجام گردیده است . کشت و صنعت های میرزاکوچک خان و امیرکبیر هر یک با تولید سالانه 320000 تن باگاس و حدودا 500 میلیون تومان هزینه نگهداری ، حمل و نقل و امحای آن، سالانه هزینه های قابل توجهی مصرف می کنند. سوخت مصرفی برای تولید انرژی در کشت و صنعت های مورد مطالعه مازوت و گاز طبیعی است که سوخت هایی گران بوده و آلایندگی زیا ...