عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در حال حاضر، مهمترین منابع تولید انرژی در موتورها و ماشین‌های حرارتی سوخت‌های فسیلی می‌باشند. استفاده‌ی بیش از حد از سوخت‌های فسیلی باعث کاهش منابع این سوخت‌ها، افزایش قیمت محصولات نفتی، وابستگی بیش از حد به کشورهای صادرکننده، افزایش آلودگی و مسائل زیست محیطی شده است. به این جهت تحقیقات بسیار وسیعی برای یافتن سوخت‌های جایگزین مناسب در جهان انجام گرفته یا در حال انجام است. در این پایان‌نامه، فرآیند احتراق و تشکیل آلاینده‌ها و متغیرهای عملکردی در موتور اشتعال تراکمی لیستر مدل 8 ...

در این تحقیق استفاده از بیودیزل با پایه پسماند روغن های خوراکی در یک موتور دیزل ستان سنج CFR (Cetane Fuel Rating و نیز یک موتور دیزل لیستر 8/1 M مورد مطالعه قرار گرفته و تأخیر اشتعال مخلوط های مختلف سوخت دیزل و بیودیزل بر مبنای حجمی (B0 ,B20 ,B30 ,B40 B50 ,B60 ,B70 ,B80 ,B90 ,B100) بررسی شده و همچنین پارامترهای عملکردی موتور دیزل لیستر مدل 8/1 M اندازه گیری شدند. در مرحله اول آزمون ها، عدد ستان مخلوط های مختلف سوخت دیزل و بیودیزل در موتور دیزل ستان سنج CFR بر مبنای استاندارد ...

بیودیزل سوختی است که از روغن‌های گیاهی و بافت‌های چربی تولید می‌شود. این سوخت با نسبت‌های مختلفی با سوخت دیزل مخلوط شده و در موتورهای درونسوز استفاده می‌گردد. معمولا نوع سوخت عامل مهمی است که می‌تواند باعث ایجاد ارتعاش و کوبش در موتور باشد. این ارتعاش و کوبش می‌تواند از یک طرف باعث خرابی و افزایش هزینه نگهداری موتور گردیده و از طرف دیگر باعث به وجود آوردن احساس ناراحتی در کاربر شود. در حال حاضر، تحقیقات اندکی در خصوص ارتعاشات بیودیزل و مخلوط‌های آن در دنیا ارائه شده است. به ه ...

با استفاده از این افزودنی‌ها در مقایسه با خود دیزل ویسکوزیته کاهش و شاخص ستان افزایش می‌یابد، که این افزایش برای MXEE بیشترین بود. آلاینده‌های خروجی از قبیل BSSOOT برای افزودنی ها کاهش یافته، که این کاهش برای NE حدود 44% بوده است. همچنین مقادیرBSHC ,BSNOx برایMXEE کمی افزایش‌ یافته، این مقادیر برای NM ,NE مقادیر بزرگتری را به خود اختصاص داده‌اند. البته با استفاده از افزودنی‌های نیتروژن‌دار بازده حرارتی موتور بهبود یافت. بطورکلی مقدار دوده و CO2 با استفاده از این افزودنی‌ها ...

اتوبوس های شهری با سوخت مصرفی دیزل و سوخت CNG، بعنوان منابع عظیم مصرف کننده انرژی و تولید کننده آلودگی به حساب می آیند. از آنجا که برای تولید سوخت مصرفی اتوبوس ها، فرآیندهای انرژی بر مختلفی از استخراج مادهء خام، تولید سوخت و انتقال آن صورت می گیرد، "تحلیل مراحل مختلف از تولید تا مصرف" می تواند راهگشای صنعت برای بهبود عملکرد در دو حوزه انرژی و محیط زیست باشد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی مصرف انرژی و انتشار گازهای آلاینده ناشی از تولید تا مصرف دو سوخت CNG و دیزل در اتوبوس ...

امروزه به منظور حفط منابع طبیعی موجود و همچنین کاهش آلودگی زیست محیطی، تحقیقات بر روی منابع جدید برای جایگزینی با سوخت های مرسوم و فسیلی در حال انجام است و برخی از انواع سوخت ها به عنوان سوخت جایگزین موتورهای درونسوز معرفی شده اند که از جمله آنها می توان اتانول را نام برد. اتانول را می‌توان به تنهایی و یا به صورت مخلوط با سوخت های فسیلی به کار برد.هدف از این تحقیق بررسی عملکرد و آلاینده‌های موتور تراکتور MF-399 با استفاده از مخلوط های سوخت دیزل و اتانول با درصد‌های حجمی 2-4-6 ...

در این تحقیق اثر مخلوط‌های مختلف بیودیزل بر روی پارامترهای عملکردی یک موتور دیزل 4 سیلندر مورد بررسی قرار گرفت. بیودیزل مورد استفاده از روغن پسماند آشپزخانه تهیه و با درصدهای حجمی 5، 10، 15 و 20 درصد با سوخت دیزل مخلوط شده و سپس اثر آن بر روی گشتاور و توان تولیدی و همچنین اثر آن بر روی بیشینه فشار درون سیلندر و دمای گازهای خروجی از اگزوز موتور مذکور مورد بررسی قرار گرفت. در مقایسه با زمان استفاده از سوخت دیزل خالص (B0) نتایج آزمایش‌ها نشان داد که افزودن بیودیزل به سوخت دیزل ...

موتورهای احتراق داخلی به دلیل داشتن بازده و قدرت بالا نسبت به وزن و حجم‌شان کاربرد فراوانی در بخش خودروسازی و سایر صنایع دارند. به همین دلیل امروزه تحقیقات فراوانی بروی آن‌ها صورت می‌گیرد. در پژوهش حاضر نیز، از ترکیب روش شبکه‌ عصبی مصنوعی با الگوریتم فراابتکاری بهینه‌سازی گروه ذرات (PSO) برای مدلسازی و بهینه‌سازی در موتور اشتعال تراکمی پاشش‌ مستقیم OM355، با هدف کاهش مصرف سوخت ویژه ترمزی در حالت بیشینه‌ی بازده موتور استفاده شده است. برای این منظور، نخست از یک شبکه‌ی عصبی ...

بیودیزل به عنوان سوخت جایگزین دیزل فسیلی دارای مزیت‌های زیادی از جمله کاهش نشر آلاینده‌های مضر هوا، کاهش میزان گازهای گلخانه‌ای، تجدیدشوندگی، زیست تخریب پذیری و داشتن ماهیت غیر سمی است. در تحقیق حاضر تولید سوخت تجدیدپذیر بیودیزل با استفاده از روغن پسماند خوراکی بررسی شده است. روغن‌های پسماند منبع اقتصادی برای تولید سوخت بیودیزل هستند. در این پژوهش اثر پارامترهای عملیاتی مهم شامل نسبت مولی متانول به روغن، غلظت کاتالیست هیدروکسید پتاسیم و دما با استفاده از روش ‌سطح پاسخ (RSM) ب ...