عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 76

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله با استفاده از روش حجم محدود، جریان آرام و جریان آشفته سه بعدی با تقارن محوری سوخت و هوای کاربراتور، مورد بررسی قرار گرفته است . در حل معادلات مختصات عمومی به کار گرفته شده‌اند. افزون بر معادلات بقاء جرم و مومنتوم، معادله‌های بقاء مربوط به سوخت و هوا نیز حل شده‌اند تا میزان و نحوه اختلاط سوخت و هوا مورد بررسی قرار گرفته باشد. در حل همزمان معادلات بقاء از روش‌های تکرار ضمنی در قالب یک حل کننده بلوک سه قطری استفاده شده است . با توجه به اعداد ماه نسبتا" پایین در جریا ...

هدف از این پژوهش ، بررسی امکان استفاده از هیدروژن حاصل از تجزیه متانلو به عنوان سوخت جایگزین بنزین در اتومبیل‌ها بمنظور کاهش آلاینده‌های منتشره از اگزوز اتومبیل‌ها بوده است . از آنجا که تجزیه متامنول در حضور کاتالیست و حرارت انجام می‌گیرد، راکتوری برای تجزیه متانول طراحی و ساخته شد، در داخل این راکتور کاتالیست مناسب برا تجزیه متانلو و همچنین المان‌های الکتریکی برای حرارت دادن آن قرار داده شد. متانول با عبور از داخل راکتور تجزیه شده و هیدروژن و منواکسید کربن حاصل از این تجزیه ...

در این گزارش پس از بررسی ابعاد و علل و عوامل مصرف سوخت و آلودگیهای جوی، به تشریح راه‌حل‌ها پرداخته شده است . در زمینه سیاست گذاری پیشنهاد شده است که ضمن اولویت دادن به کاهش آلودگیها اهداف کیفی و کمی کاهش مصرف سوخت تعریف شود. به کارگیری دانش فنی جدید و اجرای پژوهش و نیز بکارگیری روشهای علمی نظارت توصیه شده و برای استفاده از انگیزه‌های اقتصادی به کمک ابزارمالی و قیمت‌گذاری و رقابت صنعتی راههایی ارایه گردیده و برای اهمیت تدوین معیارهای کیفی و ضوابط اجباری نسبت به میزان مصرف سوخت ...

عملکرد مخلوطهای 5 تا 20 درصد حجمی MTBE - بنزین ازنظر توان - گشتاور و مصرف ویژهء سوخت در یک دستگاه موتور پیکان cc 1725 ارزیابی و با بنزین معمولی به عنوان شاهد مقایسه گردید. به منظور اندازه‌گیری حداکثر توان موتور ، ابتدا مخلوط ها در ضریب بار 100 درصد و سپس در ضرایب بار 75 ، 50 و 25 درصد نیز آزمایش شد. پس از تعیین گشتاور ماکزیمم و دور مربوط به آن ، تغییرات مصرف سوخت با ضریب بار نیز مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصله مبین این است که با افزایش درصد MTBE در بنزین ، گشتاور و توان مو ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

محدودیت منابع سوختهای فسیلی و افزایش تقاضا برای انرژی، استفاده از انرژیهای جایگزین را از اهمیت بالایی برخوردار ساخته است . در این راستا هیدروژن یکی از منابع سوخت نویدبخش برای آینده است . هیدروژن جذابیتهای زیادی بعنوان یک سوخت ایده‌آل دارد. هیدروژن یک سوخت غیرآلاینده بوده و به آسانی از موادخام و منابع قابل دسترس (نظیر الکترولیز آب) قابل دستیابی است . در مقایسه با هر نوع سوخت دیگر، هیدروژن دارای دانسیته انرژی در واحد وزن بالاتری است و از این نظر جذابیت بالایی برای استفاده در ات ...

بهبود سازگاری موتورها با محیط زیست موضوع جدیدی نیست . با توجه به سیاست و وضعیت اقتصادی دنیا سالهاست کارشناسان فنی با جدیت و تلاش این قضیه را پی‌گیری می‌کنند. در کشور ما نیز سیاست سال‌های اخیر در کاهش آلودگی هوا و تشدید محدودیت میزان تولید گازهای آلاینده در مورد موتورها سبب شده است که سازندگان وسایل نقلیه در بهبود سازگاری تولیداتشان با محیط زیست تحقیقات وسیعی را انجام دهند. نگرانی کاهش سوخت‌های فسیلی هوا (حتی در کشورهای صنعتی و نفت‌خیز) سبب شده تا سال‌ها پیش گروهی از کارشناسان ...

این مقاله، به بررسی توسعه سیستم‌های الکتریکی خودرو که باعث صرفه‌جویی در سوخت و کاهش آلودگی می‌شوند، اختصاص دارد. همچنین انتخاب نوع ماشین‌های الکتریکی و مبدل‌های توان، انتخاب ولتاژهای سیستم، یکسان‌سازی ولتاژ باتری‌ها، مدیریت انرژی و مصرف ، بازیافت انرژی به هنگام ترمزگیری، ساختارهای متمرکز و گسترده برای سیستم برق‌رسانی و سیستم‌های توزیع برق مستقیم یا متناوب که منجر به افزایش کارآیی کل سیستم می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. ...