عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پاتوفیزیولوژی سوختگی شبیه پاتوفیزیولوژی تروماست .و یک پاسخ فعال وسیع و متغیر از مدیاتورها می‌باشد.و با ادم جنرالیزه در اثر لیک از مویرگها همراه است .سوختگی در درصدهای بالا باعث درگیری ارگانهای دیگر از جمله قلب و ریه می‌گردد و ارگانهای دیگر نظیر کلیه‌ها،دستگاه گوارش ، اندوکرین، خون‌ساز و سیستم ایمنی و CNS از آن متاثر می‌شوند.هرچه وسعت سوختگی بیشتر باشد آسیب به ارگانهای مزبور بیشتر است .سوختگی استنشاقی جزو مواردی است که اگر همراه با سوختگی دیگر نقاط بدن باشد بخصوص در درصدهای با ...
نمایه ها:
سن | 
انسان | 

عفونت زخم یکی از مهمترین مشکلات سوختگی‌ها میباشد که مشکلات بیمار را دوچندان می‌کند مثلا" میتواند عمق سوختگی را افزایش دهد، اسکارهیپرتروفیک شدید بجای گذارد و طول مدت بهبودی بیمار را به میزان قابل توجهی افزایش دهد لذا کنترل یا جلوگیری از عفونت یکی از اصول اساس درمان سوختگی‌ها میباشد و اگر از عفونت شدید زخم جلوگیری شود طول مدت بهبودی بیمار قاعدتا" باید کاهش پیدا کند که طرح پژوهشی حاضر در جهت اثبات این نظریه طرح و اجرا شده است . در این پروژه، 40 بیمار از بخش اورژانس بیمارستان سوا ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی ذهنی از جسم خویش در مددجویان زن دچار تغییر شکل ناشی از سوختگی صورت انجام گرفته‌است . دراین پژوهش تعداد 32 نفر مددجوی زن مراجعه‌کننده به بیمارستانهای دارای بخش‌های تخصصی جراحی ترمیمی که سن آنها بین 17-40 سال بوده و حداقل 2 ماه از سوختگی‌شان گذشته، شرکت داشته‌اند. گروه مورد پژوهش از طریق نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده‌اند. برگه پرسشنامه مصاحبه‌ای جهت کسب داده‌ها در رابطه با بررسی تصویر ذهنی از جسم خویش در مددجویان زن دچار تغی ...

یکی از مدالیتی‌های که جدیدا استفاده از آن در علوم پزشکی رواج پیدا کرده لیزر می‌باشد. که این پژوهش به جهت هر چه بهتر شناختن اثرات آن بر روی روند ترمیم زخمهای ناشی از سوختگی انجام شد. این پژوهش بر روی 20 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان سوانح و سوختگی انجام شد. بیماران دارای زخمهای تقریبا مشابه، یک اندازه و متقارن در اندامهای خود بودند. دوز درمانی تابش 1 ژول بر سانتی‌متر مربع اشعه لیزر بر روی زخم بیمار بهمراه پانسمان بود. نتیجه بدست آمده از این پژوهش این است که اشعه لیزر کم توان ...

چکیده عفونتهای استافیلوکوکی یکی ازشایعترین عفونتهای جلدی بوده ومهمترین گونه‌این جنس استافیلوکوک طلایی میباشد.ازطرفی این میکروب سهم‌بزرگی رادرایجادعفونتهای مقاوم بیمارستانی دارامیباشد . باتوجه به این مسئله که عفونتهای بخش سوختگی میتواند یک منبع مهم برای پرورش وپراکنده ساختن این میکروارگانیسم مقاوم باشد،دراین رساله سعی شده درصدفراوانی آن درعفونت سوختگی ومیزان حساسیت آن درمقابل متی‌سیلین بررسی‌شده‌وراههای احتمال کنترل وپیشگیری بادرمان آن پیشنهادشود . بدین منظوردرمدت 2 ماه واندی ...

دراین پژوهش پس از عصاره‌گیری از سرشاخه‌های گلدار خنک شده و پودر شده گیاه فوق، بااستفاده از سوکله و حلال متانول، چندین فرمول پماد و کرم ازاین عصاره تهیه گردید،که با بررسی پایداری فرآورده‌های تهیه شده، پمادهای با پایه پلاستی بیس و یا غلظت عصاره 3 و 5 درصد انتخاب و پس از مشخص نمودن روش تعیین مقدار عصاره در فرآورده، جهت بررسی فارماکولوژیک بکار گرفته شد.در بررسی فارماکولوژیک ، تعداد 20 موش ماده، از نژاد اسپراگ داولی و با محدوده وزنی 200-250 گرم انتخاب گردید.دوروز پیش از ایجاد سوخت ...

چکیده ندارد.