عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 270

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای گسترش سوادآموزی و فراهم آوردن امکانات لازم برای یک طرح فراگیر و تعمیق بخشیدن به آموزش بزرگسالان، تهیه و جمع‌بندی منابع گوناگون که در شناخت کلیه زمینه‌های موضوعی در امر فوق وجود دارند، می‌تواند به‌عنوان یک راهنما در اختیار برنامه‌ریزی، محققان و آموزشیاران قرار گیرد. این کتاب‌شناسی کلیه مباحث موجود در قلمرو آموزش بزرگسالان را که در برگیرنده طیف گسترده‌ای از سوادآموزی تابعی از آموزش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است دربر می‌گیرد. در این مجموعه که شامل کلیه کتب ، مقالات ، گزا ...
نمایه ها:
آموزش | 

هدف : ارزیابی عملکرد آموزشیاران نهضت سوادآموزی در مقایسه با معلمین آموزش و پروش همکار با نهضت در زمینه‌های مربوط به جذب ، نگهداری ، میزان قبولی ، شیوه‌های تدریس و ارتقاء سطح کیفی و کمی آموزشی سوادآموزان در کلاسهای نهضت سوادآموزی در سرتاسر کشوراست . ...

هدف اصلي اين پژوهش شناسايي علل عدم استقبال بيسوادان از برنامه هاي سوادآموزي ميباشدکه در اين راستا با بررسي ديدگاه هاي سياستگذاران، آموزشياران و افراد واجد شرايط سوادآموزي که از طريق روشهاي کمي و کيفي سعي خواهد شد تا دلايل فردي، سازماني، آموزشي و زمينه اي موثر در عدم شرکت گروههاي بيسواد در برنامه هاي اين سازمان استخراج گردد، که اميد است برآمد آن حضور فعال و مشارکت همه جانبه اين قشر در برنامه هاي سوادآموزي باشد . ( در اين تحقيق افراد واجد شرايط سوادآموزي مشتمل است بر افرادي ...
نمایه ها:

در این طرح ضمن بیان خصوصیات فردی و مشکلات آموزشیاران به بررسی نظرات آموزشیاران نهضت در رابطه با نکات ذیل می پردازد : 1 - میزان موفقیت نهضت سوادآموزی در باسوادکردن خواهران و برادران بی سواد 2 - علل افت (نیمه رها کردن ) کلاسهای نهضت سوادآموزی 3 - علل عدم استقبال بی سوادان از کلاسهایی که توسط نهضت تشکیل می گردد. 4 - تاثیر امتیازاتی که نهضت سوادآموزی برای تشویق بیسوادان به سوادآموزی و جذب آنان در کلاسهای نهضت سوادآموزی در نظر می گیرد. 5 - تاثیر تشابه محتوای کتب نهضت سوادآموزی با ...

هدف اساسی و عمده از این پژوهش بررسی علل و عوامل موثر در عدم استقبال برخی از بیسوادان در کلاسهای آموزشی نهضت سوادآموزی در استان خراسان می‌باشد. علاوه بر هدف فوق به بررسی سوابق موضوع از دیدگاه نظری و تجربی، بررسی عوامل فردی و روانشناختی، بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بررسی عوامل درون سازمانی نهضت سوادآموزی موثر بر عدم استقبال بیسوادان از کلاسهای سوادآموزی پرداخته شده است . برای دستیابی به اهداف فوق نمونه‌هایی در سطح هر شهرستان به روش تصادفی سیستماتیک متناسب با تعداد ب ...

هر نظام سوادآموزی مبتنی بر هدفهای تربیتی است و در تهیه و تدوین و تنظیم این اهداف تربیتی بایستی به مسایل و احتیاجات اجتماعی از قبیل: تغییرات فرهنگی ناشی از علوم و تکنولوژی، و تحصیل مهارتهای اساسی که برای ادامه حیات اجتماعی ضروری است . مثل رشد فکری اجتماعی به منظور درک مسایل اجتماعی، عقاید دیگران و فهماندن عقاید خود به دیگران، و نیز استعدادها و نیازهای فردی، توجه لازم مبذول گردد. - تاثیر سوادآموز تابعی بر رفتار اقتصادی سوادآموزان از جنبه‌های دستمزد و درآمد آنان، و از جنبه‌های ن ...

مواد 10-4 و 13-9 آیین‌نامه‌های امتحانات دوره‌های مقدماتی، تکمیلی و پایانی اشاره به این موضوع دارد که پس از برگزاری امتحان تجدیدی اگر معدل سوادآموزی به 10 برسی ولی از یک یا چند درس نمره کمتر از 10 کسب کرده باشد می‌تواند فقط یک بار در امتحان متفرقه حداکثر تا سه ماه از اعلام نتایج امتحان تجدیدی شرکت نماید و همان مواد درسی را که به نمره کمتر از 10 کسب نموده امتحان دهد و در صورت احراز شرایط قبولی، قبول شناخته خواهد شد. لذا به منظور مشخص شدن چگونگی اجرای مواد یاد شده از طرف دفاتر ن ...

هدف : بررسی نقش خطبه‌های نماز جمعه در آگاه ساختن اقشار مختلف از اهمیت سوادآموزی و آموزشهایی پیرامون آن. خلاصه: -1 مساله سوادآموزی به کرات از تریبون نماز جمعه مطرح شده است . -2 بیشترین وقت سخنرانان صرف طرح مقدمات ، ملزومات و تبعات سوادآموزی شده است . -3 تناوب مطالب در این مورد زیادتر شود. -4 توجه سخنرانان به موارد مطرح نشده درباره سوادآموزی جلب شود. -5 برنامه‌های دقیق‌تر برای شهرستانها تهیه شود تا از خطبه‌ها، بهتر استفاده شود. ...
نمایه ها:
آگاهی | 
مردم | 

پژوهش حاضر با هدف کلی مقایسه و تطبیق بخش سوادآموزی سه کشور جمهوری اسلامی ایران، کوبا و ویتنام جهت ارائه ی راه کارهای مناسب و پیشنهادات کاربردی برای بهبود سوادآموزی و ریشه کنی بی سوادی و جلوگیری از بازگشت نوسوادان به بی سوادی در کشورمان صورت گرفته است. علاوه بر هدف کلی در این پژوهش اهداف ویژه ای نیز بیان شده است و این پژوهش در صدد آن است که به سوالاتی که دقیقاً مطابق با اهداف ویژه بیان شده، به صورت مطلوبی پاسخ دهد. سوالات به طور کلی در حوزه ی، اهداف سوادآموزی، دروس و دوره های ...