عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 152

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در یک مطالعه مقطعی ، شیوع سوء تغذیه پروتئین - انرژی و برخی عوامل موثر بر آن در دانش آموزان 12-6 سال شهر زنجان مورد بررسی قرار گرفت . 4640 دانش آموز دختر و پسر بطور تصادفی - طبقه ای از دو ناحیه آموزش و پرورش زنجان برای بررسی انتخاب شدند . جهت تعیین شیوع سوء تغذیه ، شاخص های وزن برای سن ‏‎(W/A)‎‏ ، قد برای سن‏‎(H/A)‎‏ و وزن برای قد ‏‎(W/H)‎‏کودکان ، با استاندارد‏‎NCHS‎‏ مقایسه شدند. وضع تغذیه زیر ‏‎-2SD‎‏ بعنوان سوء تغذیه و بیشتر یا مساوی ‏‎ -2SD‎‏طبیعی در نظر گرفته شد. بر اساس ...

دیالیز صفاقی یکی از روش‌های موثر در درمان نارسایی حاد و مزمن کلیه و جایگزین مناسب عملکرد کلیه در بیماران ESRD می‌باشد. از عوارض مهم دیالیز صفاقی اسکلروز غشای صفاقی پریتوئن طی پروسه دیالیز صفاقی و سوء تغذیه می‌باشد. پیگیری بیماران از جهت اسکلروز غشای صفاقی دشوار و مستلزم اقدامات تهاجمی از جمله بیوپسی می‌باشد. در سال‌های اخیر CA125 به عنوان مارکری جهت پیش بینی و تشخیص این عوارض به کار رفته است. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط سطح سرمی CA125 با پارامتر‌های سوءتغذیه و عملکرد پرد ...

کودکان به دلیل نیازهای ویژه غذایی جهت تامین رشد، بطور قابل توجهی در معرض خطر ابتلا به سوء تغذیه هستند، لذا بررسی وضع تغذیه آنان از مهمترین اقدامات برای اجرای روشهای کنترل و پیشگیری از سوء تغذیه و پی آمدهای آن است و گردآوری داده های تن سنجی، یکی از روشهای مناسب جهت ارزیابی مقطعی وضع تغذیه محسوب می گردد. در این راستا طرح تعیین شیوع سوء تغذیه پروتئین- انرژی در کودکان 5-0 ساله مناطق شهری استان لرستان با استفاده از شاخصهای وزن و قد برای سن و وزن برای قد اجرا گردید. وزن و قد 1018 ک ...

سوء تغذیه پروتئین- انرژی از مشکلات تغذیه ای شایع در کودکان زیر 5 سال کشور بشمار می رود. براساس آخرین بررسی کشوری انجام شده در سال 1378، 4/15% کودکان زیر 5 سال از کوتاه قدی، 9/10% از کم وزنی و 9/4% از لاغری متوسط و شدید رنج می برند. با توجه به عواقب زیانبار سوء تغذیه از جمله کاهش توانمندی های ذهنی و جسمی، کاهش مقاومت در مقابل بیماریها و افزایش خطر مرگ و میر کودکان مبتلا به سوء تغذیه در اثر بیماریها، طراحی و اجرای مداخلات مناسب برای کاهش شیوع سوء تغذیه در اولویت برنامه های بهدا ...

سوء تغذیه عبارت است از عدم توازن دریافت و مصرف انرژی در بدن که موجب یک سری علائم ناشی از این عدم توازن در ارگانهای مختلف می گردد. مطالعه و پژوهش انجام شده یک نوع مطالعه مقطعی بر روی 74 بیمار دچار نارسایی مزمن کلیه که برای انجام همودیالیز از تاریخ خرداد تا آبان ماه سال 1375 به بخش همودیالیز بیمارستان شفا مراجعه کرده اند انجام شد و نتایج زیر بدست آمد: بیشترین گروه سنی بیماران همودیالیزی سن بالای 60 سال می باشد. هرچه وزن بیماران کمتر باشد سوء تغذیه در این بیماران شدیدتر است به ع ...

«سوء تغذیه» همیشه به معنی کمبود مواد غذایی نیست. بلکه افزایش و پرخوری مواد غذایی نیز می تواند نوعی از «سوء تغذیه» باشد. حتی کسانی که دچارسوء تغذیه ناشی از کمبود مواد هستند، مشکل شان در 40 درصد موارد، به دلیل نبود آگاهی و شناخت لازم نسبت به «چگونگی تغذیه سالم» است و نه نداشتن و یا کمبود مواد غذایی مورد نیاز. الگوی تغذیه سالم، یک هرم را شامل می شود که به آن «هرم تغذیه» می گویند. این الگو برای یک فرد سالم و بالغ تهیه شده است. بنابر این زنان باردار، کودکان و افراد بیمار و یا افرا ...