عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 54

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مساله صدور کثرت از وحدت از جمله مسائل فلسفی است که بدون تردید می‌توان آن را در ردیف مسائل دسته اول یا دوم ذهن کنجکاو انسان به حساب آورد و پرسشی است که علم و فسلفه و عرفان و دین همواره در صدد پیدا کردن پاسخی برای آن بوده‌اند. از زمانی که انسان خود و جهان را شناخته با مشاهده این همه کثرات و موجودات گوناگون به فکر فرورفته و از خود پرسیده است : این جهان با این همه نقش و نگار و کثرت چیست ؟ آیا خالق و آفریننده‌ای دارد یا از ازل و آغاز وجود داشته است ؟ آیا علم و آنچه در آن ...

امید به زندگانی جاودان سبب گردیده است که انسان باورهای گوناگونی را در باب حیات پس از مرگ پیدا کند که تناسخ یکی از آنهاست ، این ایده که دیرینه‌ای طولانی دارد از سوی موافقان و مخالفان آن به بحث گذارده شده است .در اسلام و بویژه در مکتب تشیع اگر چه عقیده تناسخ از ناحیه پیشوایان معصوم (ع) ابطال گردیده است لیکن خردورزان و اندیشوران آن مکتب را از تفکر در آن زمینه باز نداشته است که صدرا و سهروردی به عنوان پرچمداران دو مکتب حکمت متعالیه و اشراق از جمله ایشانند.در این نوشت ...

ستایش بی‌همتا شایسته اوست که هستی و هر چه هست از بود او بود.بدیهی است که سهروردی یکی از بزرگان فلاسفه مسلمان است و شان و مقام فلسفی او همپایه کسانی همچون ابن‌سینا و صدرالمتالهین شیرازی است . از همین رو بررسی و تحقیق و آثار و اندیشه‌های وی کاری شایسته و درخور است .سهروردی خود را احیاگر اندیشه‌های فیلسوفان و حکمای باستان میخواند و بارها در آثار خود به نام بزرگانی چون فیثاغورس ، انباذقلس ، امپدکلس ، زردشت ، هرمس و افلاطون اشاره میکند.از طرف دیگر افلاطون نیز یکی از سرآمد ف ...

چکیده ندارد.

شیخ اشراق امور دنیوی را به دو بخش امور متعلق به اعمال انسان و اموری که مربوط به آنها می باشد تقسیم می کند و از این رهگذر وارد عرصه سیاسی می شود و در تقسیم بندی حکمت در بخش حکمت عملی ، تدبیر مدن را برای رسیدن به زندگی دنیوی انسان ضروری می داند و با جرئتی وصف ناشدنی به بیان دیدگاههای خود در باب رهبری داناترین فرد در جامعه می پردازد .اهیت سیاستی که سهروردی از آن سخن می گوید بر پایه مبانی نظری وی ، حکایت از نگاه آن جهانی سهروردی به دنیا دارد . بدین ترتیب وی با اعتقاد به ضرورت زن ...

یکی از مسائل عمده در فلسفه مسئلهء شناخت است که در طول تاریخ فلسفه زبانزد فلاسفه اسلامی و غیراسلامی بوده است . طبیعی‌ترین راهی که برای آگاهی انسان از جهان خارج وجود دارد استفاده از حواس ظاهری است اما استفاده از حس خطاهای زیادی را در پی دارد. ما به چه دلیل می‌توانیم اثبات کنیم که آن صورت درک شده در حس بینایی یا غیر آن مطابق با واقعیت خارجی است ؟ و بشر از دیرباز متوجه این خطاها شده است . به همین جهت بسیاری از فلاسفهء باستان برای تحصیل حقیقت از عقل مدد گرفته‌اند اما ا ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.