عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 221

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش به بررسی کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان معیار اساسی انتخاب سهام در پرتفوی می پردازیم. هدف اصلی، استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها جهت ادغام مناسب متغیرهای ارزشی سهام و متغیر قیمت مومنتوم در تشکیل پرتفوی می باشد. روش تحقیق: تحقیق حاضر از نظر هدف در دسته تحقیقات کاربردی و از نظر روش در دسته تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. ما با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها، شرکت های بورسی را با استفاده از چهار نوع ترکیب مختلف متغیرهای ورودی و خروجی، در سه دسته پرتف ...

تحقیق پیش رو که تحقیقی کاربردی می باشد امکان سنجی خرید اعتباری سهام را مورد بررسی قرار می دهد. توسعه ابزارهای مالی نوین در بازار سرمایه به پویایی و کارایی آن کمک می کند بنابراین بررسی همه جانبه ابزارهای مالی نوین از الزامات توسعه اقتصادی کشور می باشد. هدف این تحقیق کشف راهکاری برای ایجاد خرید اعتباری سهام در بازار سرمایه می باشد بدین منظور از مدلی که شوئینگ و جانسون برای امکان پذیری ابزارهای مالی معرفی کردند، استفاده شده است. این مدل امکان پذیری ابزارهای مالی را از سه بعد فقه ...

موضوع مدیریت سود، حوزه ی وسیعی از تحقیقات در مورد سود را در بر میگیرد. و یکی از نقاط مهم این فرآیند، مدیریت سود در شرکت هایی می باشد که در مرحله وارد شدن به بورس و عرضه اولیه سهام به عموم هستند. موضوع اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر مدیریت سود بر بازده بلندمدت شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور، با در نظر گرفتن برخی از ویژگی ها، از میان شرکت هایی که طی سال های 1382 تا 1389 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند، 66 شرکت استخراج شد. د ...

در این مطالعه رابطه بین خصیصه‌های سود و مدلهای قیمت‌گذاری سهام و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا بین خصیصه-های سود و مدلهای قیمت‌گذاری سهام و کیفیت سود رابطه مثبت و مستقیمی دارد. لازم به ذکر است که خصیصه‌های سود مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود و خاصیت هموارسازی سود است. حجم جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که با توجه به م ...

در این تحقیق رابطه بین نقدشوندگی دارایی ها و سهام در دوره ی رونق و رکود اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 94 شرکت طی سال های 1380 تا 1389 است. برای سنجش متغیر نقد شوندگی سهام از معیارهای نقدشوندگی آمیهود و بازده صفر استفاده شده است. نقدشوندگی دارایی ها به روش نقدشوندگی موزون دارایی ها محاسبه شده است. فرضیات تحقیق با استفاده ...

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای مالی شرکت ها بر قابلیت نقدشوندگی سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران است. تمایل به بررسی این مسأله از این واقعیت نشأت گرفت که مسأله نقد شوندگی سهام در بورس تهران از آنجا که این بازار به دلیل فقدان سازوکارهای فراهم آورنده نقد شوندگی در ردیف بورس های غیر نقد جهان قرار می گیرد، به همین دلیل نیاز به تحقیقی در این خصوص و ارائه مدل های پیش بینی برای بورس تهران از اهمیت بالایی برخوردار است. متغیرهای مالی مورد استفاده در این تحقیق شامل بازده سها ...

به دنبال غیرشرعی اعلام شدن اوراق قرضه، اوراق مشارکت وارد سیستم حقوقی ایران شد. براساس قانون، شرکت‌های سهامی می‌توانند به انتشار سهام و اوراق مشارکت اقدام نمایند. میان این دو ورقه بهادار تفاوت‌های بسیاری از حیث ماهیت، کارکرد و آثار حقوقی و اقتصادی وجود دارد. سهام بر پایه عقد شرکت قابل تعریف است؛ اما پیمان موجود در اوراق مشارکت، آمیخته‌ای از عقود شرکت، مضاربه، وکالت و صلح بوده و بر همین اساس باید گفت که این اوراق یکی از مصادیق ماده 10 قانون مدنی می‌باشد. اوراق مشارکت و سهام ا ...

امروزه یکی از بازارهای سود آور در هر کشوری را بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار تشکیل می‌دهد که می‌توان گفت سهام شرکت‌ها مهمترین ابزارها و اوراق مالی است که در این بازارها مورد داد و ستد واقع می‌گردد. در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه،«صاحبان سهم»یا «سهام دار» گفته می شود یعنی کسانی که سهام آنان ،به ویژه در شرکتهای بزرگ و شرکتهایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می شود. هرگاه شرکت پس از ثبت آمادگی صدور اوراق سهام را نداشته باشد، مکلف است تا زمانی ...

مساله انتخاب سبد سهام یا پرتفوی مساله‌ایست که بیشتر در سیستم‌های مالی مورد توجه قرار می‌گیرد. این مساله متشکل از یک تابع هدف از نوع کمینه‌سازی و چند محدودیت است‌.در این گونه مسائل سعی بر این است از میان سهام مختلف فعال در بورس سبد سهامی انتخاب شود که ضمن سودآوری مشخص، کمترین ریسک را داشته باشد. این نحوه فرمول‌بندی مساله، بر پایه مدل‌بندی مارکویتز توسعه داده شده است. در این تحقیق، مدل کاملتری برای حل مساله ارائه و چون محدودیت‌های این مدل فضای حل آن را گسسته و نامحدب می‌کند، ...