عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 161

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

صحت تخمین سن افراد از روی چهره، همچون دیگر سیستمهای تشخیصی به طور عمده، متأثر از نوع ویژگیهای اعمالی به طبقه بند می باشد. به طوریکه با تغییر این ویژگیها، نتایج تخمین سن، تغییر می یابد. کارهای اخیر در زمینه تخمین سن، برای مدل کردن چهره از ترکیب دو مدل شکل و شدت استفاده شده است. از آنجا که مدل شدت به دلیل بهره گیری از مقادیر سطوح خاکستری تصاویر، وابستگی زیادی به شرایط محیطی و تصویربرداری دارد، بنابراین باعث افت عملکرد سیستم تخمین سن می گردد. لذا در این پایان نامه، از ویژگیهای ب ...

هدف این تحقیق مقایسه برخی ویژگی های فیزیولوژیکی وآمادگی جسمانی دانش آموزان پسر نابینا با دانش آموزان همسال بینا در سه دوره تحصیلی و ارتباط آنها با سن می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر نابینا و عادی رده سنی 10، 12 و 15 سال می باشد. برای انتخاب نمونه با روش نمونه گیری در دسترس 60 نفر از دانش آموزان مجتمع نابینایان شهید محبی شهر تهران و تعداد 60 نفر از سه مدرسه عادی که نزدیک مجتمع نابینایان بوده، انتخاب شدند. دانش آموزان نابینا دوره ابتدایی با میانگین سن 0/48± 9/ ...

کودکان پس از تولد از طریق شنیدن زبان را فرا می‌گیرند. کودکان کم‌شنوای شدید به دلیل نقص در سیستم شنوایی قادر به شنیدن بخش عظیمی از صدای گفتاری خود و دیگران نیستند، به همین دلیل گفته می شود آنها فاقد هر گونه پیش زمینه‌ی ذهنی در مورد اصوات گفتاری هستند. به همین علت، در درک عناصر زبرزنجیری آنها نواقصی قابل مشاهده است. کاشت حلزون از جمله راهکارهایی است که برای جبران این نقیصه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این میان، عامل‌ جنسیت و سن کاشت نیز در درک گفتار کودکان از اهمیّت ویژه‌ای بر ...

تاثیر سن و تعداد دفعات قبلی جفت‌گیری جنس نر بر میزان باروری و زادآوری‌ ماده‌های باکره هم‌سن (10 روزه) و هم‌چنین رشد و نمو نتاج آن‌ها در کفشدوزک شکارگر Cheilomenes sexmaculata Fabricius در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±5/27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 60-50 درصد و دوره روشنایی 16 ساعت در شبانه روز) مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج، پارامترهایی از قبیل مدت زمان جفت‌گیری، تعداد تخم گذاشته شده به ازای هر ماده، درصد تفریخ تخم، دوره رشد و نمو کل مراحل نابالغ و هم‌چنین وزن نتاج تحت تاثیر سن ن ...

چکیده فارسی در دهه گذشته، تحقیقات چاقی در ایران رویکرد جدیدی در زمینه جمع آوری جامع تر متغیرهای مرتبط با وزن بدن داشته است. نگاهی دقیق تر به این اپیدمی بزرگ نشان می دهد که فراوانی چاقی در ایران توزیع یکنواختی در جامعه شهری ندارد و توزیع آن تا حد زیادی تابع مولفه هایی مثل جنس، سن و عوامل اقتصادی- اجتماعی است. علاوه بر این، سن، فعالیت بدنی روزانه، نوع تغذیه، وضعیت اقتصادی، سطح تحصیلات، میزان وزن والدین و نوع رژیم غذایی از اصلی ترین متغیرهایی هستند که با چاقی در کشور ما ارتباط ...
نمایه ها:
چاقی | 
سن | 

تعیین سن بهره‌برداری بهینه بر اساس ضوابط اقتصادی در توده‌های جنگلی همسال یکی از مهمترین تصمیمات در مدیریت جنگل است. هدف از این تحقیق دستیابی به جداول محصول گونه‌های صنوبر و تعیین سن بهره‌برداری فنی و اقتصادی و مقایسه آنها با یکدیگر می‌باشد. این تحقیق در توده‌های دست کاشت صنوبر (Populus deltoides, Populus nigra) در پارسل دو سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‌نیا صورت گرفت. بدین منظور 15 اصله درخت نمونه انتخاب و قطع گردید. سپس رویش قطری و ارتفاعی به روش آنالیز تنه اندازه‌گیری شد. ب ...

در عصر حاضر با توجه به افزایش نقش تجهیزات الکترونیکی و سیستمهای کامپیوتری در زندگی بشر، این امید وجود دارد که این سیستمها علاوه بر انجام وظایف خود، ارتباط دوستانه ای با انسان داشته باشند که این امر مستلزم آن است که کامپیوترها قادر به تشخیص ویژگیهای انسانی از جمله احساسات و سن افراد باشند تا با توجه به ویژگی هر فرد، ارتباط مناسبی با وی برقرار کنند. به همین دلیل از دیرباز پردازش و استخراج اطلاعات از چهره انسان موضوع مورد علاقه محققان بوده است. چهره‌ی انسان حاوی اطلاعات مهمی نظی ...

به‌منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت و سن نشاء بر عملکرد خارج از فصل پیاز، آزمایشی در سال زراعی 91-1390 در دو منطقه گچساران و نورآباد ممسنی اجرا گردید. آزمایش به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل‌های آزمایش شامل تاریخ کاشت در سه سطح (7 تیر، 22 تیر و 5 مرداد) به‌عنوان عامل اصلی، و ترکیب سن نشاء (سن نشاء در سه سطح 60، 75 و 90 روزه) و ارقام پیاز (در دو سطح شامل پریماورا و تگزاس‌ارلی‌وایت) به‌عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد که ت ...

این مطالعه به منظور تعیین سن بهینه مصرف یونجه و بررسی شکل فیزیکی استارتر در جیره‌های آغازین بر پایه جو بر عملکرد و رفتار خوراک گوساله‌های شیری هلشتاین (50 رأس) به صورت طرح کاملاً تصادفی در 5 تیمار (10 تکرار در هر تیمار) انجام شد. تیمار‌ها به ترتیب شامل: 1) تیمار شاهد (62 درصد جو آسیاب شده بدون یونجه)، 2) جیره با 15 درصد یونجه از هفته دوم آزمایش، 3) جیره با 15 درصد یونجه از هفته چهارم آزمایش، 4) جیره با 15 درصد یونجه از هفته ششم آزمایش و 5) 31 درصد جو آسیاب شده + 31 درصد دانه ...