عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 934

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه با نمونه‌گیری خوشه‌ای 30 روستا تعیین گردید و از هر روستا تعداد 15 تا 20 کودک در فاصله سنی 0-60 ماهه بصورت تصادفی انتخاب شدند، کل کودکان 512 نفر بودند که 278 نفر پسر و 234 نفر دختر بودند. اندازه‌گیریهای تن‌سنجی برای کل کودکان و مادران انجام گرفت نمایه‌های وزن برای سن، قد برای سن و وزن بایسته برای قد جهت هر یک از کودکان و نمایه ‏‏‎BMI‎‏ برای مادران محاسبه و با استاندارد های موجود مقایسه گردیدند. نتایج به شرح زیر بود: ضریب همبستگی برای هر یک از متغییر های مستقل با ...

سن گندم ، مهمترین آفت گندم و جو در ایران و کشورهای منطقه است. اهمیت این آفت بقدری است که در زمان های قدیم باعث قحطی و مرگ ومیر در مناطق غربی و مرکزی ایران می شد . با وجود تمام پیشرفت های حاصله در زمینه کنترل آفات ، سن در اکثر مناطق کشت گندم هنوز هم یک آفت خطرناک است . دراین میان وضعیت استان ها دیم خیز کشور مانند همدان بدتر از سایر نقاط است ، زیرا کشت وسیع دیم و نابودی مراتع باعث بیتشر شده جمعیت سن و خسارت آن شده است . برای بررسی وضعیت سن ، از جمعیت حشرات بالغ و پوره های سن در ...

یکی از مشکلات اغلب پرواربندان گوسفندان چرب بودن لاشه و سنگینی دنبه است این موضوع علاوه بر اینکه کیفیت غذامربوط است باسن دام پروار شده نیز در ارتباط مستقیم می‌باشد. موضوع این تحقیق بررسی اثر سن بره بر مقدار چربی موجود در لاشه می‌باشد. ...
نمایه ها:
لاشه | 
بره | 
سن | 
حیوان | 
کیفیت | 

هدف پژوهش حاضر پیدا کردن جواب برای این پرسش است که آیا سن با یادگیری ارتباط دارد؟ برای تهیه جواب پرسش این پژوهش ، پس از هماهنگی لازم از طریق مراجعه مستقیم به دفتر امتحانات مدرسه‌ای که دارای هر سه مقطع دبستان، راهنمائی، دبیرستان می‌باشد، اطلاعات لازم به صورت زیر گردآوری گردید. -1 دانش‌آموزان هر کلاس بر حسب سن رتبه‌بندی گردید سه گروه کوچک ، متوسط و بزرگ انتخاب گردید. بطوری که اختلاف سن هر یک از دانش‌آموزان کوچک و بزرگ اقلا 6 ماه بوده است و اختلاف سن هر یک از دانش‌آموزان گروه مت ...
نمایه ها:
سن | 

به منظور بررسی رابطه اضطراب با سن، جنس ، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی و رشته تحصیلی، آزمودنیها از بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز، از میان 5 دانشکده علوم انسانی، علوم تربیتی، علوم پایه، کشاورزی و مهندسی، 624 نفر (263 دختر و 361 پسر) بصورت تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب شدند و سپس آزمودنیها چک لیست مقیاس اضطراب (SCL-90) دروگاتیس و کلری را تکمیل نمودند. اطلاعات مربوط به سن، جنسیت ، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی و رشته تحصیلی آزمودنیها جمع‌آوری شد بمنظور بررسی پرسشهای تحقیقاتی ا ...

اولین قدم در ارزیابی کودکان مبتلا به بلوغ زود رس ، این است که موارد خوش خیم را از موارد جدی جدا نمائیم به نظر می رسد دو معیار( سن قدی) و (سن استخوانی ) جهت این امر مفید باشند در بیماران مذکر : ارتباط واضحی بین سن قدی ، سن استخوانی ، نوع بلوغ زود رس و نیاز به درمان پیدا نشد و تمام بیماران (100 درصد) نیاز به درمان پیدا کردند در بیماران مونث گروهی که مبتلا به بلوغ زود رس کامل پیشرونده بودند (16 نفر) بطور مشخص سن قدی و سن استخوانی پیشرفته تری نسبت به سایر گروه ها داشتند . همچنین ...

درحال حاضر برای تعیین سن حاملگی در زمان بارداری در خوزستان با استفاده از سونوگرافی بالاجبار از جداول معرفی شده ،اروپایی و آمریکایی استفاده می‌شود و عملا" سن حاملگی بدست آمده با سن واقعی حاملگی اختلاف دارد. علت آن نیز مشخص می‌باشد. هدایت امواج صوتی در نسوج مختلف انسان بستگی به عوامل متعدد مثل محیط l variabilityBiologica تغذیه و ... دارد که در افراد هر جمعیت با هم فرق دارند. اگر فاکتورهای اندازه‌گیری شده با سونوگرافی را در خوزستان بر اساس جداول تعیین شده در مردم مثلا" اروپا مثل ...

به منظور تعیین میزان تاثیر سموم مصرفی علیه سن گندم در کاهش تراکم جمعیت تریپس گندم و نهایتا" تاثیر کاهش جمعیت این آفت بر وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه و عملکرد در واحد سطح، آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. فاکتورها شامل: نوع سم (فنیتروتیون و دسیس) و زمان سمپاشی (شاهد، سمپاشی علیه سن مادر، سمپاشی علیه پوره و سمپاشی علیه سن مادر و پوره) بود. همچنین برای بررسی تاثیر سمپاشیهای در سطوح وسیع و شرایط زارعین بر روی تراکم جمعیت تریپس ...

هدف از بررسی حاضر که به روش مقطعی و از نوع توصیفی و تحلیلی می‌باشد، مقایسه وضع تغذیه کودکان 35-24 ماهه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی شهید باقدرت جوپاری (حاشیه شهر کرمان) بین مقطع زمانی پیش با پس اجرای برنامه مداخله‌ای آموزش تغذیه و شناخت برخی عوامل موثر بر آن می‌باشد. در سال 1376 به منظور پی بردن به هثر دو سال آموزش تغذیه داده شده به مادران، تعداد 124 کودک 35-24 ماهه‌ای که بیش از یکسال در آن منطقه سکونت داشتند انتخاب و وضع تغذیه آنها با 60 کودک همین گروه سنی که بطور تصادفی در ...