عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 76

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان‌نامه به مطالعه و بررسی رخسارههای رسوبی و فرآیند دیاژنتیک استیلولیت موثر در کیفیت سنگ‌های ساختمانی مرمریت در استان اصفهان (مطالعه‌ای از معادن لاشتر در جنوب اصفهان- خور- شمال نائین) می‌پردازد. با توجه به مطالعات سنگ چینه‌نگاری و ریز رخساره‌های رسوبی مشخص گردید که مقطع مورد مطالعه در منطقه لاشتر دارای 8/36 متر ضخامت می‌باشد که از نظر لیتولوژی شامل آهک‌های نازک تا ضخیم لایه و آهک گلوکونیتی است و بر اساس مشاهدات صحرایی قابل تفکیک به 6 واحد سنگی به نام‌های L1 تا L6 می‌باش ...

چکیده در منطقه جنوب شرق آتشفشان دماوند، نهشته های آذرآواری در پهنه ای وسیعی برجای مانده اند و طبق شواهد صحرايي انجام شده، این نهشته ها شامل نهشته های ريزشي، نهشته های جرياني پاميس و لاهار بوده و نهشته های نوع سرج مشاهده نشده است. کانی های اصلی موجود در پامیس های داسیتی، پلاژیوکلاز، پیروکسن و بیوتیت بوده که در یک زمینه ی شیشه ای قرار گرفته اند. بافت های موجود در این سنگ ها، بافت هیالوپورفیری وگلومروپورفیری می باشد. وجود شواهد ناتعادلی مانند بافت غربالی، گردشدگی و حاشیه خورده ...

منطقه مورد مطالعه با وسعتی در حدود 16 کیلومتر مربع بخشی از باتولیت مرکب قره‌داغ (اردوباد) می-باشد که در 75 کیلومتری شمال‌ تبریز و 20 کیلومتری شرق سیه‌رود واقع شده است. توده مورد مطالعه با توپوگرافی نسبتاً خشن و روند شمالی‌جنوبی توسط رگه‌های کانه‌دار و یک‌سری دایک با ترکیب دیوریتی قطع شده است. این رگه‌ها در سنگ‌های میزبان دگرسانی ایجاد نموده‌اند. بطور کلی، توده نفوذی کردشت از یک بخش اسیدی با ترکیب گرانودیوریتی و یک بخش حدواسط با ترکیب کوارتز دیوریت تا دیوریت همراه با عدسی‌هایی ...

توده گرانیتوئیدی قهرود و اسکارن های وابسته به آن، در 116 کیلومتری شمال غرب اصفهان، کمربند ماگمایی ارومیه - دختر و بین زون های سنندج - سیرجان و ایران مرکزی واقع شده اند. این توده نفوذی با ترکیب گرانودیوریت - تونالیت به سن 17 تا 19 میلیون سال (میوسن میانی) در شمال و جنوب روستای قهرود در مجموعه ای از شیل و ماسه سنگ های ژوراسیک و سنگ آهک و مارن های کرتاسه و ائوسن نفوذ کرده و باعث دگرگونی مجاورتی سنگ های اطراف و تشکیل اسکارن های بارور و همچنین مرمرها، کوارتزیت ها و هورنفلس ها شده ...

توده گرانیتوئیدی هزاردره، در استان سمنان، در 100 کیلومتری از جنوب شرق شاهرود و 30 کیلومتری از جنوب غرب بیارجمند واقع است. این توده در زون زمین ساختی ایران مرکزی و با روند کلی شمال شرق-جنوب غرب و موازی با گسل های اصلی ناحیه قرار دارد. سن توده پرکامبرین-نئوپروتروزوئیک می باشد. سنگ دربرگیرنده این توده را تناوبی از ماسه سنگ، کنگلومرا، شیل و مقدار کمی آهک تشکیل می دهد که این تناوب نشان دهنده سازند شمشک است. سنگ های این توده شدیدا خرد و میلونیتی شده اند، به طوری که در قسمت های جنوب ...

ریولیت‌های مورد مطالعه از نظر تقسیمات جغرافیائی در استان آذربایجان شرقی، و در بلند‌ترین قله از رشته كوه‌هاي ميشوداغ، در جنوب و جنوب‌غربي شهرستان مرند و شمال درياچه‌ی اروميه، قرار گرفته است. این منطقه بین طول‌های جغرافیائی َ30 و˚45 تا َ 41 و ˚45 شرقی و عرض‌های جغرافیائی َ 18 و ˚38 تا َ24 و ˚38 شمالی محدود شده است. این منطقه در تقسیم بندی زون‌های زمین‌ساختی ایران، جزء زون البرز غربی- آذربایجان محسوب می‌شود. با توجه به اینکه ریولیت‌های مورد مطالعه در داخل سازند کهر قرار ...

توده های مورد مطالعه در استان های آذربایجان شرقی و اردبیل و از نظر زمین شناسی در زون ماگمایی و کانه زایی ارسباران قرار دارند. آنها شامل توده های شیور داغ، خانکندی، یوسفلو و میزان می باشند که روند شمال غرب – جنوب شرق همسان با روند نوار آتشفشانی- نفوذی ارسباران دارند. رخنمون های سنگی موجود در منطقه شامل نهشته های آتشفشانی رسوبی کرتاسه بالایی، پالئوسن، ائوسن و میوسن و سنگهای آتشفشانی کواترنری به همراه توده های نفوذی الیگوسن و میوسن هستند. توده های نفوذی مورد مطالعه نهشته های قب ...

توده نفوذی کالک آلکالن نوع I کالکافی با سن ائوسن فوقانی- الیگوسن که جزئی از زون ساختاری ایران مرکزی درنظر گرفته می شود، در 60 کیلومتری شمال شرق انارک رخنمون دارد. نفوذ این توده به درون واحد های دگرگونه انارک باعث دگرگونی همبری سنگ های مجاور توده گشته است. بخش کوارتز مونزونیتی گرانیتوئید کالکافی (در شمال) مسبب ایجاد هورنفلس و اسکارن از کوارتز شیست با میان لایه مرمری می باشد. در منطقه مورد مطالعه توده نفوذی مرز مستقیمی با اسکارن نشان نمی دهد. از همین رو این اسکارن ها به صورت وا ...

منطقه مورد مطالعه در جنوب شرق شاهرود (خارتوران) و در لبه شمالی زون ساختاری ایران مرکزی قرار دارد. در این منطقه، دو توالی نسبتاً ضخیم از سنگ‌های آتشفشانی کرتاسه زیرین و ائوسن میانی- فوقانی رخنمون دارند. سنگ‌های آتشفشانی کرتاسه زیرین دارای ترکیب بازالتی تا تراکی بازالتی هستند و به صورت گدازه‌های بالشی ضخیم لایه همراه با میان لایه‌های آذرآواری و آهک‌های اوربیتولین دار یافت می‌شوند. مطالعات صحرایی و فسیل شناسی بر روی سنگ‌های آهکی اوربیتولین‌دار همراه‌گدازه‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها ...