عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خلاصه : محیط رسوبی و دیاژنزسنگهای کربناته حاوی سرب و روی معدن آهنگران (ملایر) به‌منطور مطالعه محیط رسوبی و بررسی دیاژنز سنگهای کربناته حاوی سرب و روی در جنوب شرق ملایر، 235 نمونه از سه مقطع چینه‌شناسی برداشت گردید. فراوانی اجزاء آلی و تغییرات ضریب اندازه تخریبی درنمونه‌های تهیه شده به‌روش پیشنهادی کاروزی)Carozzi , 1958(مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و نتایج حاصل ازاین بررسیها منجربه تشخیص و تفکیک 5 رخساره میکروسکپی (کلسی‌لوتایت لامینه‌ای کلی‌سیلتایت بایوکلتی، کالکارنایت گل افزون ...

در اصطلاح فنی به پدیده خوردگی و انحلال توده سنگهای کربناته (آهک و دولومیت) کارستیفیکاسیون گفته می شود. این پدیده در سایر سنگهای انحلال پذیر مانند سنگهای سولفاته و کلروره نیز اتفاق می افتد. به سبب پراکندگی تشکیلات آهکی در تمام نقاط کشور و بویژه در رشه کوههای البرز و زاگرس، که بخشهای وسیعی از شمال، شمال غرب، غرب و جنوب غرب ک شور را پوشانده اند و از سوی دیگر، به سبب بالا بدن تراکم نقاط شهری د ر این نواحی کشور، اهمیت و توجه بیش از پیش را در برنامه ریزی های شهری به تشکیلات آهکی زی ...
 
چکیده ندارد.

کانسار آهن خبر در15کیلومتری شمال شرق بخش خبر درجنوب غربی استان کرمان ودرزون دگرگونی سنندج سیرجان واقع شده است این کانسار درمجموعه ای ازسنگهای دگرگونی و رسوبی قرار دارد کانه زایی آهن درسنگهای کربناته به دو شکل اکسیدی و سولفیدی دردومرحله گرمابی و سوپرژن رخ داده است درمرحله گرمابی مگنتیت بهصورت تودها ی تشکیل شده و سپس فاز سولفیدی به شکل رگچه ای و پرکننده فضای خالی آن را تعقیب کرده است درمرحله بعد کانسنگ اهن خبر بطور شدید تحت تاثیر فرایندهای سوپرژن قرارگرفته و اکسیدها و سولفیدهای ...

تئوریهای زیادی برای تشکیل دولومیت ارائه گردیده است ، عده‌ای آن را اولیه و عده‌ای آن را ثانویه می دانند. در این گفتار به طور مختصر در باره طبقه‌بندی - بافت و ساخت - متد مطالعه ، تئوریهای تشکیل دولومیت مثل مدل سبخا ، مدل دورک ، رفلاکس و دولومیتی شدن بعد از دیاژنز و غیره بحث گردیده است . با این حال مسئله دولومیت و جانشینی آن هنوز به طور کامل حل نشده است . ...