عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 62

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چگالی چیدمان (PD) اختلاط سنگدانه‌ها یکی از پارامترهای مهم و تعیین کننده در طرح اختلاط بتن می‌باشد. هر چه مقدار PD اختلاط سنگدانه‌ها بیشتر باشد، مقدار فضای خالی کمتری در بین سنگدانه‌ها وجود دارد و لذا به مقدار سیمان کمتری جهت پر نمودن فضاهای خالی احتیاج می‌باشد. در صورتی که مقدار خمیر سیمان در بتن ثابت باشد، افزایش میزان PD، منجر به افزایش کارایی در یک نسبت آب به سیمان (W/C) ثابت می‌شود و هم‌چنین به ازای یک مقدار خمیر سیمان ثابت و در صورت ثابت نگهداشتن کارایی، افزایش میزان PD، ...

بتن به عنوان یکی از ترکیباتی که برای ساخت سازه‌های بتنی در پروژه‌های عمرانی از آن استفاده می‌شود، از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. مواد و مصالح تشکیل دهنده بتن شامل سیمان، سنگدانه، آب و مواد افزودنی است که کارایی، مقاومت و سایر خصوصیات بتن تابع مواد تشکیل دهنده آن می‌باشد. سنگدانه‌ها سه چهارم حجم بتن را تشکیل می‌دهند. سنگدانه‌ها نه تنها در مقاومت بتن موثرند، بلکه دوام و پایداری بتن تا حد زیادی تحت تاثیر آنها قرار دارد. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر نوع (جنس) و خواص سنگدان ...

سنگدانه ها به دلیل حجم زیادی که در بتن به خود اختصاص می دهند نقش مهمی را در رفتار و مقاومت بتن ایفا می کنند به همین دلیل سعی می شود که از مصالحی دارای خصوصیات قابل قبول و مطابق استاندارد برای ساخت بتن استفاده گردد در این تحقیق 3 نوع سنگدانه شامل سنگدانه آهکی، شن و ماسه معمولی (مصالح رودخانه ای) و سنگدانه های گرانیتی با دانه بندی یکسان استفاده شده است و ویژگی های آن ها مانند شکل، بافت سطحی، تخلخل، ارزش ضربه ای و ارزش فشاری تعیین و تاثیر آنها بر مقاومت فشاری، کششی و همچنین مدول ...
نمایه ها:
بتن | 

سدهای سنگدانه ای و پاره سنگی را می توان در تخلیه ی آرام آب دریاچه از طریق بدنه و تاج آنها به کار برد، در این روش مقدار حداکثر دبی جریان کاهش یافته و به زمان تداوم آن افزوده می گردد. در حال حاضر در طراحی این قبیل سدها، منابع اندکی وجود دارد که بیانگر رفتار ویژه سنگدانه ها و پاره سنگ‌ها به عنوان مصالح اصلی بدنه، در مقابل عبور جریان از درون و از روی آنها باشند، در کار حاضر که در راستای تحلیل جریان برای حالت روگذری قرار دارد، نظریه ارتفاع هم ارز در محاسبه مقدرا جریان روگذر ارائه ...

یکی از ورشهای پیشگیری از واکنش قلیایی سنگدانه‌ها استفاده از سیمان‌های با میزان اکسیدهای قلیایی کم و حداکثر به میزان 0/6 درصد وزن سیمان است . در مواردی استفاده از مواد جایگزین سیمان نتایج مطلوبی داده است . ...

رشد شهرنشینی، توسعه فیزیکی شهرها و افزایش نیاز به مسکن و جاده ایمن در کشور، توجه به کیفیت مصالح ساختمانی آن را ‌طلب می‌کند. طبق بررسی‌های ‌بعمل‌آمده در دامنه جنوبی ارتفاعات بینالود، پدیده‌‌های حاصله از فرسایش آبی از قبیل مخروط‌افکنه‌ها و بسترهای رودخانه‌ای قدیم و جدید و نیز فراورده‌های رسوبی ناشی از فرآیندهای تکتونیکی، هوازدگی و ثقلی می‌توانند در صنعت ساختمان مورد بهره‌برداری قرار گیرند که هدف اساسی این تحقیق را تشکیل داده است. جهت بررسی کیفیت سنگدانه‌های موجود در منطقه، آزما ...

برای جلوگیری از خرابیهای ناشی از واکنش‌های قلیایی سنگدانه‌ها در سازه‌های بتنی، به ویژه سدها و سازه‌های هیدرولیکی لازم است اقدامات پیشگیری قبل از ساخت بتن در خصوص سنگدانه‌های مصرفی انجام گیرد. در این راستا آزمایش تسریع شده بر روی ملاتهای منشوری به منظور تشخیص سنگدانه‌های فعال از نظر واکنش قلیائی-سیلیسی انجام می‌گیرد. این روش سنگدانه‌های غیر فعال را مشخص می‌نماید و در صورت فعال بودن سنگدانه‌ها انجام آزمایش درازمدت بر روی منشورهای بتنی ضروری است .در این پروژه آزمایش تسریع شده مل ...

برای جلوگیری از خرابیهای ناشی از واکنش‌های قلیایی سنگدانه‌ها در سازه‌های بتنی، به ویژه سدها و سازه‌های هیدرولیکی لازم است اقدامات پیشگیری قبل از ساخت بتن در خصوص سنگدانه‌های مصرفی انجام گیرد. در این راستا آزمایش تسریع شده بر روی ملاتهای منشوری به منظور تشخیص سنگدانه‌های فعال از نظر واکنش‌های قلیائی-سیلیسی انجام می‌گیرد. این روش سنگدانه‌های غیر فعال را مشخص می‌نماید و در صورت فعال بودن سنگدانه‌ها انجام آزمایش درازمدت بر روی منشورهای بتنی ضروری است . در این پروژه آزمایش تسریع ش ...

برای جلوگیری از خرابیهای ناشی از واکنش‌های قلیایی سنگدانه‌ها در سازه‌های بتنی، به ویژه سدها و سازه‌های هیدرولیکی لازم است اقدامات پیشگیری قبل از ساخت بتن در خصوص سنگدانه‌های مصرفی انجام گیرد. تحقیقات متعددی نشان میدهد بکارگیری برخی پوزولانها از قبیل میکروسیلیس در جلوگیری و کاهش بروز واکنش قلیائی-سیلیسی سنگدانه‌ها موثر است . در اینراستا آزمایش ملات‌های منشوری به روش تسریع شده به منظور بررسی اثر کاربرد میکروسیلیس در کنترل واکنش‌زائی قلیائی سنگدانه‌های طرح سد آیدوغموش و سهند بر ...