عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق اثر ویتاگنوس در بهبود سندرم پیش از قاعدگی بررسی گردید. تحقیق به روش دو سو بی خبر صورت پذیرفت. سی بیمار به طور تصادفی به دو گروه مساوی شاهد و تجربی تقیسیم شدند. (هر گروه 15 بیمار) و به مدت سه سیکل پشت سر هم با 30 قطره ویتاگنوس یا دارونما دو بار در روز به مدت حداقل 5 روز قبل از قاعدگی تحت درمان قرار گرفتند. جهت بررسی مطالعه مصاحبه طبق ‏‎COPE‎‏استفاده گردید. ده بیمار به علت تلخی دارو یا باردار شدن و غیره از مطالعه خارج شدند. بیست بیمار (هر گروه 10 بیمار) در بررسی آم ...

سندرم پیش از قاعدگی، شامل طیف وسیعی از علایم جسمی، عاطفی و رفتاری است که در روزهای پیش از قاعدگی، بسیاری از زنان را مبتلا ساخته و موجب اختلال در عملکرد آن‌ها می‌شود و با شروع قاعدگی به تدریج از بین می‌رود. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی، ورزش هوازی و دارودرمانی بر علایم سندرم پیش از قاعدگی صورت گرفت. طرح این ‌پژوهش از نوع طرح‌های نیمه‌تجربی و از نوع پیش‌آزمون- پس-آزمون با گروه گواه است و جهت تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است. جامعه آم ...

این مطالعه به روش مقطعی ‏‎(cross-sectional)‎‏ بر روی 700دانشجوی دختر 18 تا 25 ساله مبتلا به علائم پیش از قاعدگی به منظور تعیین شیوع میگرن (میگرن وابسته به قاعدگی و میگرن مستقل از قاعدگی) و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک انجام گردید. روش نمونه گیری به طریقه تصادفی ساده (simple random sampling) و طریقه جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. از 700 دانشجویی که مورد مطالعه قرار گرفتند و همگی دچار علائم پیش از قاعدگی بودند 115 نفر (4/16 درصد) سردرد وابسته به قاعدگی (شر ...

مطالعه حاضر یک تحقیق کاربردی نیمه‌تجربی، از نوع پیش آزمون- پس آزمون، دارای گروه کنترل است، که در دو مرحله با هدف بررسی اثر رفتارهای تغذیه‌ای برکاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی انجام شد. جامعه مورد پژوهش دانش‌آموزان دختر مشغول به تحصیل در دبیرستانهای شهرستان چابهار بودند. درانجام پژوهش ابتدا، با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده دو مدرسه(طبقه) انتخاب گردید. در مدارس انتخاب شده، از بین افرادی که تمایل به شرکت در مطالعه را داشتند، افراد دارای سندرم(با استفاده از پرسشنامه PAS) شناسایی شدن ...

بررسی تاثیر کپسول خوراکی پودر زنجبیل بر سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1392 ...

هدف از این پژوهش تعیین اثربخشى آموزش شناختى- رفتارى شادمانى برکاهش علائم سندرم پیش ازقاعدگى وافزایش شادمانى زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگى بود، بدین منظوردر قالب یک طرح نیمه تجربى تعداد 60 آزمودنى به روش تصادفی از بین زنان مراجعه کننده به مراکز آموزشى، پزشکى و سایر مراکز رجوع زنان انتخاب و به صورت تصادفى در دو گروه آزمایش وگواه جایگزین شدند. سپس افراد گروه آزمایش به مدت هشت جلسه تحت آموزش شادمانى به روش فوردایس- اصفهان قرار گرفتند. در مورد هر دو گروه پیش آزمون و پس آ زمون ...

سندرم قبل از قاعدگی ‏‎(PMS)‎‏ عبارت از ظهور دوره ای یک یا بیشتر از علائم قبل از قاعدگی است که در نوع شدید بر روی زندگی روزانه و کار فرد تاثیر می گذارد و بدنبال آن دوره زمانی وجود دارد که فرد هیچ علامتی ندارد . در بسیاری از مبتلایان به ‏‎PMS‎‏ سر درد جزئی از علائم بیماری است . سر درد قاعدگی به همه سردردهای مرتبط با قاعدگی که قبل یا حین قاعدگی بروز می کند گفته می شود . که بیشتر به صورت میگرن یا تیپ کششی وجود دارد و معمولا بعد از اولین روز خونریزی واژینال ناپدید می شود . در این ...

چکیده ندارد.

به منظور بررسی مقایسه‌ای اثرات درمانی دو داروی فلوکستین و اسپیرونولاکتون جهت درمان سندرم پیش از قاعدگی مطالعه‌ای بصورت تجربی آینده‌نگر کنترل شده با پلاسبو برنامه‌ریزی شد. از 173 نفر که دارای شرایط اولیه بودند، 94 نفر بصورت راندوم انتخاب شده و به 3 گروه تقسیم گردیدند. گروه اول: 20 میلی‌گرم فلوکستین روزانه (29 نفر) گروه دوم: 50 میلی‌گرم اسپیرونولاکتون روزانه (35 نفر) گروه سوم: پلاسبو (مشابه کپسول فلوکستین) (29 نفر) دارو از 15 تا 25 سیکل قاعدگی بمدت 10 روز برای 2 سیکل متوالی تجو ...