عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

-دیسترس تنفسی یکی از شایعترین مشکلات دوران نوزادی می باشد. - گرفتن یک تاریخچه دقیق و انجام معاینه فیزیکی در ارزیابی نوزاد و تعیین اتیولوژی دیسترس تنفسی بسیار موثر می باشد. - سیانوز مرکزی در نوزاد همیشه غیرطبیعی است و نیاز به بررسی سریع دارد. - از نظر پی گیری های آزمایشگاهی حداقل اقدامی که برای این نوزادان انجام می شود شامل رادیوگرافی قفسه سینه، اندازه گیری هماتوکریت، شمارش گلبولهای سفید، اندازه گیری قندخون، گازهای خون شریانی و کشت خون می باشند. - اتیولوژی ‏‎H.M.D‎‏ کمبود سور ...

بررسی بر روی پرونده‌های 121 نوزاد مبتلا به دیسترس تنفسی، بستری شده در طی دو سال (74-72) بعمل آمد. از کل موارد بیماری 42 مورد (7/34%) منجر به فوت و 79 مورد(3/65%) زنده گزارش شده است. بیشترین درصد مرگ و میر در نوزادان زیر 32 هفته با تعداد 20 مورد (5/16%) و کمترین درصد در نوزادان بالای 37 هفته با 4 مورد (3/3%) بود. در میان موارد فوت شده 27 مورد (2/64%) از جنس مذکر بود. از نظر نوع زایمان 56 مورد (2/46%) به طریقه سزارین و 65 مورد (7/53%) با زایمان طبیعی به دنیا آمده اند. 21 مورد ( ...