عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین مقاله ابتدا مفاهیم و مبانی کیفیت، سیر تکاملی کیفیت و مدیریت کیفیت و بهره وری تشریح می گردد. سپس مدلهای متداول و استاندارد های ارزیابی مدیریت کیفیت معرفی می گردند. در این راستا، مشکلات عمده و نکات مهم در مورد صنایع داخلی مطرح و نتیجه گیری می گردد. بعلاوه نتایج مهم ترین مطالعت بین المللی در زمینه عوامل کیفیت و بهره وری بصورت مشروح بحث شده است. بر اساس این مطالعات واحد های صنعتی به شرکتهای معتبر بین المللی، شرکت های در حال رشد و شرکتهای تازه وارد یا کوچک تقسیم ب ...