عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدرنيته رويکردي است حاکم بر فرهنگ غرب که از دورهﯼ رنسانس آغاز شد و اکنون دامنه اش به سراسر جهان بسط يافته است. در مدرنيته با فراموش کردن خداوند و وحي، انسان و عقل او محور و معيار همهﯼ جهان قرار مي گيرند. از اين رو براي انسان مدرن هيچ چيز آنچنان مقدس نيست که بتوان بدون سنجش و داوري دقيق يعني بدون نقد، آن را پذيرفت. بنابراين نقد به عنوان يکي از مهمترين دستاوردهاي مدرنيته، از مدرنيته جداناشدني است و البته دامنهﯼ اين نقد چنان فراگير است که نهايتاً خود مدرنيته را نيز در بر گرفته ا ...

سلفی گری و بنیادگرایی در تربیت دینی به سوی شبه تربیت (تلقین گری) در حرکت است. سنت گرایی و نوگرایی دینی می توانند رویکردی جایگزین در اتخاذ رویکرد های تربیت دینی باشند. هر دو رویکرد سنت گرا و نوگرا در عین وجود تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، با کثرت گرایی و مدارا همراهند. هم چنین با تاکید بر گفتمان اقناعی و نه اجباری، برای باطن و هدف نهایی ادیان و نه توجه صرف به مناسک و شعائر ارزش ویژه ای قایل هستند و با تاویل متون دینی و بهره گیری از نمادها، بر غنای تجربه دینی می افزایند. سنت گ ...

«سنت» یکی از محوری‌ترین مفاهیم اندیشه سنت‌گرایان است. به طوری که همه مفاهیم موجود در مجموعه فکری آنان به نحوی با این اندیشه محوری ربط می‌یابد، و هر یک به نحوی بازگوکننده این نقطه پرگار فکری آنهاست. برای آن که به فهم درستی از مفهوم سنت دست یازیم، ابتدا اشتراک لفظ سنت را بررسیده‌ایم، تا بدانیم کدامین معنا را می‌توان با معنای مورد نظر سنت‌گرایان همسان دانست. پس از آن با تبیین مفهومی ضد سنت یعنی مدرنیته در صدد تثبیت فهم خود از معنای مورد نظر سنت‌گرایان برآمده ایم، و برای این مهم ...

امیر هوشنگ ابتهاج (سایه)، شاعری چیره‌دست و ماهر و از درخشان‌ترین چهره‌های غزل‌سرای معاصر است که در هر دو شیوه سنتی و نو طبع‌آزمایی نموده و هنر آفریده است. به لحاظ ادای معنی در زبان، گاه نوگرایی است متمایل به سنت و گاه سنت‌گرایی است متمایل به نو و از نظر آشنایی با زیر و بم‌های زبان شعر فارسی، گوینده‌ای کم‌مثال است. در شعر سایه دو جنبه کاملا متفاوت به چشم می‌خورد نیمی از سروده‌های وی را غزلیاتی را تشکیل می‌دهد که ضمن برخورداری از احساساتی لطیف و شاعرانه، از نظر موسیقی و محتوا ...

نبرد میان سنت و مدرنیته در عصر جهانی شدن، پروژه‌ای است که استیلای هر یک بر دیگری سرنوشت جهانی را رقم می‌زند. بحرانهای حاصل از مدرنیته در قرن اخیر برخی از اصول مدرنیته را مورد چالش جدی قرار داده است بطوری که پست مدرن‌ها و سنت‌گرایان و بنیادگرایان و حتی گروهی از خود طرفداران این جریان بر خدشه‌پذیری بعضی از اصول و یا کل مدرنیته اذعان کرده‌اند. نصر به عنوان فیلسوف معاصر جهان اسلام ضمن انتقاد از برخی از اصول مدرنیسم به نوعی ارتباط میان سنت و مدرنیته را برقرار نماید و بر این باور ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تفاوت در الویت‌های ارزشی (مادی و فرامادی) در میان نسل‌ها و عوامل موثر بر شکل‌گیری این تفاوت‌ها می‌باشد. در این پژوهش از چارچوب نظری استفاده گردیده است که محور آن در زمینه تفاوت‌های ارزشی نظریه رونالد اینگلهارت و در زمینه تفاوت‌های نسلی نظریه ساختاری – تاریخی کارل مانهایم و نظام مطالبات آموزشی پیر بوردیو است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. برای اندازه‌گیری حجم نمونه از فرمول‌کوکران استفاده شده است. حجم نمونه‌ی حاصل 300 نفر از ساک ...

پژوهش حاضر که با هدف بررسی توزیع اجتماعی نگرش‌های سیاسی نوگرا و سنت‌گرا در شهر یزد انجام شد به سنجش رابطه بین متغیرهای اجتماعی مختلف از جمله سن، جنس، وضعیت تأهل، پایگاه اقتصادی اجتماعی، دینداری، وسایل ارتباط جمعی، مشارکت سیاسی، آگاهی سیاسی با نوع نگرش سیاسی پرداخته است. روش تحقیق به لحاظ اجرا، پیمایشی، به لحاظ معیار هدف، کاربردی و به لحاظ معیار زمانی مقطعی بوده است. داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 درصد ...

این پژوهش با عنوان بررسی عوامل اجتماعی –فرهنگی موثر بر مشارکت اجتماعی زنان در شهر اصفهان انجام شده است. مهم ترین هدف این تحقیق مطالعه و بررسی میزان مشارکت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن می باشد برای بررسی این موضوع از رویکردهای متفاوت کارکردی ساختی ،فمینیستی و نوسازی به خصوص نظریات پارسونز ، اینگلهارت ، هانتیگتون ، راجرز ، آلموند و وربا ، ایزنشتاد ، لرنر ، مایرون وینر ، هابرماس ، اندرسون ،‌برانگارات ، لبپست، هیگن و .... استفاده شده است. روش به کار گرقته شد ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان انجام گرفته است. نظریه های گیدنز، کلمن، فوکویاما، جانسون، لوهمان، رابرت پاتنام و... مبانی نظری تحقیق را تشکیل داده اند. چارچوب نظری تحقیق از نظریه جانسون گرفته شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات پیمایشی توصیفی می باشد. نمونه حجم 248 نفر از جامعه آماری 700 نفری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان و با روش نمونه گیری ت ...