عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 730

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بازهای شيف تركيباتی هستند كه به وسيله واكنش تراكمی بین گروه کربونیل و آمین نوع اول تشكيل می‌شوند. این ترکیبات با داشتن جفت الکترون‌های ناپیوندی روی اتم نیتروژن، خصلت بازی دارند. کمپلکس‌های باز شیف از واکنش ترکیبات باز شیف با کاتیون‌های فلزی تشکیل می‌شوند. بازهای شیف به صورت دو دندانه، سه، چهار، پنج، شش و هفت دندانه وجود دارند که بازهای شیف چهار دندانه بیشتر از همه مورد توجه می‌باشند. لیگاندهای سنتز شده در این پروژه چهار دندانه (N2O2 وN4 ) می‌باشند. هم‌چنین بازهای شیف به صور ...

در این رساله، کمپلکس‌هایی از (Ru(II)، Zn(II و (Pd(II با لیگاند منوآنیونی پیروکسیکام با فرمول‌های شیمیایی [trans-[Ru(Pir)2(CH3CN)2]، trans-[Zn(Pir)2(DMSO)2و trans-[Pd(Pir)2]?CHCl3 و کمپلکس‌هایی از (Cu(II و (Ni(II با لیگاند ملوکسیکام، با فرمول‌های شیمیایی[trans-[Cu(Mel)2(THF)2 و [trans-[Ni(Mel)2(DMF)2] سنتز شدند. کلیه‌ی این کمپلکس‌ها با روش‌های تجزیه عنصری، IR و UV-Vis شناسایی شدند و ساختار آنها با کریستالوگرافی پرتو-X تعیین شد. نتایج کریستالوگرافی پرتو-X نشان می‌دهند که در ا ...

در اين تحقيق، نانوذرات و لایه‌های نازک دی‌اکسیدتیتانیوم (TiO2) به‌ترتیب به روش سل ژل و اسپری پایرولیزیز تهيه شده اند. برای تهیه نانوذرات TiO2 به روش سل ژل، سل اولیه با ترکیبی از تیتانیوم ایزوپروپکساید (TTIP) به‌عنوان ماده اولیه، اتانول به‌عنوان حلال و یک عامل کمپلکس-ساز، تهیه شد و در ادامه با مراحل مختلف گرمادهی نانوذرات اکسیدتیتانیوم تهیه شدند. برای بررسی تاثیر عامل کمپلکس‌ساز بر روی خواص ساختاری و اپتیکی نانوذرات TiO2، از چهار ماده مختلف شامل استیل استن، اتیلن گلیکول، اسی ...

ترکیبات کربنی سولفونه شده جایگزین های مناسبی برای سولفوریک اسید می باشند. سنتز کربن های سولفونه به عنوان ترکیباتی نوید بخش، امیدهای جدیدی را برای تولید کاتالیست هایی با ویژگی های مطلوب در فرایندهای کاتالیستی ناهمگن به وجود آورده است. از واکنش انواع مختلف ترکیبات قندی طبیعی مانند گلوکز، ساکارز، نشاسته، سلولز، صمغ عربی و غیره با سولفوریک اسید، در طی فرایندهای همزمان سولفونه کردن، آبگیری و کربنی شدن، کاتالیست کربن سولفونه سنتز، جداسازی و خالص سازی شد و با روش های طیف سنجی زیرق ...

هدف اين پژوهش استفاده از سامانه‌ي پيوسته برای سنتز استرهاي گليسرول استات مي‌باشد. سنتز پيوسته‌ي استرهاي گليسرول استات از استري شدن گليسرول با استيک اسيد در حضور کاتاليزورهاي همگن اسيدي با هدف سنتز محصولي شامل دي و تري استين (با درصد بالاي تري استين نسبت به دي استين) در محيط بدون حلال بررسي شد. از دو کاتاليزور پارا تولوئن سولفونيک اسيد و سولفوريک اسيد براي اين سنتز استفاده شد وتاثير متغييرهاي نوع و غلظت کاتاليزور، دما، افزايش استيک انيدريد و تغييرات ساختاري مختلف در سامانه بر ...

در سالهای اخیر ترکیبات هتروسیکلی نیتروژندار به دلیل کاربردهای پزشکی و صنعتی وسیع آنها به طور قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار گرفته اند. با توجه به اهمیت این دسته از ترکیبات آلی، در این پروژه سنتز پربازده و تک ظرف هتروسیکلهای نیتروژندار جدید پنج و هفت عضوی با استفاده از ۱،۱-بیس(متیل تیو)-۲-نیترواتیلن بررسی میگردد. علاوه براین، از طریق مطالعات محاسباتی، ماهیت شیمیایی و خواص ترکیبات سنتز شده با استفاده از روش DFT مورد ارزیابی قرار میگیرد. در بخش اول این پایان نامه، ابتدا از واکنش ...

در پایان نامه حاضر، هدف اصلی سنتز لیگاندهای باز شیف زنجیره باز (H2Ln(n=1-7 از واکنش تراکمی دی‌آلدهیدهای با پایه آروماتیک ( An(n=1-5با 4-آمینو-3-مرکاپتو-6-متیل-5-اکسو-1،2،4-تری‌آزین ،HA1، و یا 5-پیریدین-4-آمینو-3-مرکاپتو(4H)-1،2،4-تری آزول ،HA2، در حضور کاتالیزور اسیدی می‌باشد. لیگاندهای سنتز شده با استفاده از روش‌های طیف‌سنجی1H NMR ، IR و UV-Vis شناسایی شدند. نقش کاتالیزورهای اسیدی مانند NaHSO4، CH3COOH، سیلیکا سولفوریک اسید، آلوم و پلی فسفریک اسید بر بازده تشکیل لیگاندهای سن ...

مایع های یونی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ تجربی به عنوان کاتالیست ها و حدواسط واکنش های شیمیایی مورد استفاده واقع می شوند. این مایع های یونی بیشتر از سایر حلال های آلی دوستدار طبیعت هستند و حلال های سبز تری به شمار می آیند، این امر به علت فشار بخار پایین و پایداری گرمایی خوب در گستره دمایی زیاد آن هاست. این مواد می توانند برای تعدادی از فرآیندهای شیمیایی مثل فرآیندهای جداسازی، واکنش ها، کاتالیست های دو فازی، استخراج ها و پلیمره کردن ها به عنوان حلال به کار روند. یکی از کار ...

4-آریل-1و4-دی هیدروپیریدین ها ، 4-آریل-H4-پیران ها و کرومن ها به علت بلوکه کنندگی کانال های کلسیم و خواص بیولوژیکی دیگر بسیار مورد توجه هستند. تاثیر ترکیبات دارای استخلاف آمین این نوع مواد بر روی سیستم عصبی انسان قبلا به اثبات رسیده است. بنابراین سعی شده است برای تهیه مشتقات مختلفی از این ترکیبات روشهایی با کارایی بیشتر ابداع شود. کارایی یک سنتز شیمیایی نه فقط با پارامترهایی از قبیل انتخابگری واکنش و راندمان محصولات تعیین می شود، بلکه عواملی از قبیل مواد خام واکنش، زمان، انرژ ...