عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2069

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سنتز ترکیبات آلی از راههای الکتروشیمیائی رشد چشمگیری در سالهای اخیر داشته است این امر در اصل به دلیل گزینش‌پذیری، بهره و خلوص بالا و قابل کنترل بودن واکنشهای الکترودی در طی پیشرفت واکنش می‌باشد. بررسیهای کتابخانه‌ای انجام نشان دهنده کاربردهای فراوان صنعتی ترکیبات Phyenyl sulfonyl benzendiols به عنوان Thermal Sensetive Material می‌باشد. هدف ازانجام این طرح تحقیقاتی سنتز الکتروشیمیایی تعدادی از مشتقات این ترکیبات می‌باشد. با توجه به کارهای تحقیقاتی انجام شده توسط مجری طرح پیش‌ب ...

سنتز ترکیبات آلی از راههای الکتروشیمیایی رشد چشمگیری در سالهای اخیر داشته است . این امر در اصل بدلیل گزینش‌پذیری، بهره و خلوص بالا و قابل کنترل بودن واکنشهای الکترودی در طی پیشرفت واکنش می‌باشد. بررسیهای کتابخانه‌ای انجام شده نشان‌دهنده کاربردهای دارویی ترکیبات پیریمیدن (2 و 1) و بنزوفورانها (4 و 3) می‌باشد. از طرفی مشخص شده است که با ایجاد سیستم‌های هتروسیکل در بنزوفورانها، سبب تشکیل ترکیباتی می‌شوند که در مصارف دارویی به عنوان مانع در تشکیل ترومبین (ضد انعقاد خون) مطرح می‌گ ...

سنتز استامینوفن از طریق فنل هدف اجرای طرح مذکور بوده است . در این راستا با نیتراسیون فنل از طریق نیتروزاسیون و احیاء پارانیتروفنل حاصل به کمک سدیم دی‌تیونیت و سود تبدیل آن به پاراآمینوفنل مراحل اجرای طرح به انجام رسیده است . سپس در مرحله نهائی پاراآمینوفنل بدست آمده به کمک انیدرید استیک به استامینوفن تبدیل گردیده است . بررسی‌های آنالیز دستگاهی و برخی تستهای شیمیائی و فارماکوپه‌ای مطابقت کامل استامینوفن سنتز شده را با نمونه استاندارد نشان می‌دهد. ...

سنتز سورفکتانت های غیریونی نقش بسیار مهمی را در صنایع پتروشیمی، نفت نساجی و ... ایفاء می نمایند و در حال حاضر مصرف اتیلن اکساید فقط به منظور تولید گلیکول ها و اتانل آمینها و در صنایع پزشکی جهت استریل نمودن تجهیزات بکار می رود. با افزایش اتیلن اکساید به ترکیبات پروتون دار اتوکسیلاتها بدست می آیند که این مواد در نهایت قابل تبدیل به سورفکتانت ها است. سورفکتانتهای غیریونی، سورفکتانتهای بدون بار می باشند و معمولی ترین گروههای غیر یونی گروه هیدروکسیل و اتری می باشند. خواص حلالیت آن ...

سنتز مونومرهای ارگانوسیلیکون بعنوان ماده اولیه در صنایع داروسازی و صنایع سرامیک از قبیل Sic و غیره ضرورت دارد برای این منظور دو دسته ارگانومتالیک موردتوجه است دسته اول که بااستفاده از کلرومتان و کاتالیزور مس در تهیه CH3Sill3 ...

سنتز کمپلکسهای دی‌تیوکارباماتها از طریق تتراآمینواتانها و نمکهای فلزات عناصر واسطه و غیرواسطه. ضمنا اطلاعات علمی از جزئیات ساختمانی این ترکیبات گسترش خئاهد یافت و کاربردهای نتایج این طرح در صنایع جداسازی ، داروسازی و لاستیک و علوم کشاورزی با استفاده از امکانات داخلی گسترش یابد. ...

سنتز سیلیسیم از ماسه و مواد اولیه‌ای که به صورت محصولات جانبی واحدهای پتروشیمی در داخل کشور تولید می‌شود، صورت می‌گیرد. تهیه منومرهای سیلانی با استفاده از این ماده به روش معمول آزمایشگاهی صورت می‌گیرد و به تولید نیمه‌صنعتی خواهد رسید. با استفاده از سیلیسیم و منومرهای تهیه شده از آن می‌توان سیستم‌های سیلوکسانی را تولید نمود، که با استفاده از آن انواع رزینهای سیلیکونی و الاستومرهای مقاوم در برابر دماهای بالا را می‌توان تولید کرد. این محصولات به دلیل پایداری گرمایی و اکسایشی، مق ...
نمایه ها:
سنتز | 
شیمی | 

سنتز آنزیمی برای تهیه پلی (2- اتیل آنیلین) رسانا و محلول در آب در مجاورت پلی استیرن سولفون دار شده مورد استفاده قرار گرفت. پلیمر شدن 2- اتیل آنیلین با آنزیم پروکسیداز (HRP) به عنوان کاتالیزور برای تشکیل کمپلکس پلی (2- اتیل آنیلین) / پلی استیرن سولفون دار رسانا، با رسانایی الکتریکی متوسط انجام گرفت. روش پلیمر شدن ساده و در دمای معمولی و در محلول بافر فسفات 0/4 = pH انجام می شود. این پلیمر از لحاظ الکتروشیمیایی فعال بوده و pH آن قویاً وابسته به قدرت جذب و سایر مشخصات پلیمر است. ...
نمایه ها:
سنتز | 
پلی | 
آنزیم | 

در این پژوهش نانوساختارهای سرب(II) اگزالات، مس(II) اگزالات یک‌آبه، نیکل(II) اگزالات دوآبه، سرب(II) کربنات، مس(II) کربنات هیدروکسید، نیکل(II) کربنات هیدروکسید به وسیله‌ی روش سولوترمال سنتز شد. این روش سنتز، می‌تواند مورفولوژی محصولات را با تغییر شرایط واکنش مانند دما، زمان، حلال و نوع واکنش‌دهنده کنترل کند. نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد آلدهیدها نقش ویژه‌ای در کنترل مورفولوژی سرب(II) اگزالات ایفا می‌کنند اما این تأثیر برای سایر نانوساختارهای تهیه شده، مشاهده نشد. به طوری که نان ...