عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهم ترین منابع آب موجود از لحاظ کشاورزی و شرب در کشور های خشک و نیمه خشک مانند ایران منابع آب های زیرزمینی می باشد. در دهه های اخیر برداشت های فراوان آب های زیرزمینی، سیستم منابع فوق را از حالت تعادل خارج نموده و تبعاتی منفی زیادی بمانند نشست زمین، ایجاد فروچاله، کاهش کمیت و کیفیت آنها را به دنبال داشته است. بنابراین ضروری است تدابیری برای کاهش اثرات این تنش ها بر محیط زیست اندیشیده شود. یکی از ابزار های موثر در تصمیم گیری و ارائه راهکار های مدیریتی در رابطه با آب های ...
نمایه ها:
چاه | 

امروزه تغییرات با نرخ سریعتری بوقوع می پیوندند. تغییرات فناوری و متعاقبا تغییر در دیگر جنبه های زندگی، افزایش روز افزون رقابت میان سازمان ها، تمرکز زدایی سازمان ها و نهاد های موجود که بدلیل گسترش فناوری اطلاعات شتاب بیشتری یافته است، تمایل روزافزون به جهانی شدن به همراه حفظ ویژگیهای ملی، قومی و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر ، لزوم درک بهتر از " تغییرات" و " آینده" را برای دولتها، کسب وکار ها، سازمانها و مردم ایجاب میکند. آینده پژوهی فراتر از پیشبینی است و ادعای پیشگویی هم ندارد. ...

مباحث میان رشته‌ای همواره سهم قابل توجهی در تولید نظریات و آثار معماری داشته اند. پژوهشگران مختلف شباهت ها و تفاوت های میان معماری و سایر هنرها را شرح داده اند. اگرچه به رابطه ی سینما و معماری توجه شده است اما هیچگاه راهکارها و الگوهای طراحی معماری ارائه نشده است بنابراین ضروری است تا بار دیگر این ارتباط مورد بررسی قرارگیرد. مسئله و دغدغه ی این پژوهش آن است که چه وجوه مشترکی میان سینما و معماری وجود دارد و چگونه می توان ارتباط سازمان یافته ای میان سینما و معماری برقرارکرد؟ ب ...

جنگل‌ها میراث گران بهایی هستند که علاوه بر استفاده از آن‌ها، در حفظ حراستشان نیز باید کوشا بود. جنگل‌های زاگرس، به‌ویژه استان لرستان طی سالیان متمادی، در اثر بی‌توجهی و بی‌احتیاطی کم‌کم روبه‌زوال و نابودی نهاده و چهره متفاوتی به خود گرفته‌اند. خطرهای زیادی ازجمله، تغییر کاربری، بهره‌برداری غیرقانونی، احداث جاده، انتقال انرژی، چرای دام، سوخت، پدیده گرد غبار، امراض درختی و آتش‌سوزی همواره سلامت و پایداری جنگل‌ها را تهدید کرده است. هدف این تحقیق بررسی، آشکارسازی تغییرات و مدل‌سا ...

مکانیابی یکی از موارد چالش برانگیز دنیای پیشرفته امروز می‌باشد. بعلت وجود مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی تعیین محل مناسب جهت احداث هر سازه‌ای بر پایه مجموعه‌ای از اصول شکل می‌گیرد. این اصول به طور جامع و مدیریت شده در قالب اصول پدافند غیر عامل تبیین شده است. در این پژوهش با استفاده از فضای تصمیم گیری چند متغیره در نرم افزار تاپسیس، جواب ایده‌آل حاصل از تحلیل چند معیار شامل اقتصاد، خطر زلزله، عوامل ارضی، دسترسی به راههای ارتباطی، دسترسی به منابع انرژی، تمرکززدایی و نظامی تحت نظر کا ...