عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 284

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
کزاز | 
سم | 

برای تعیین خصوصیات بیولوژیکی سم مار شاخدار (P.P) بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی عمل می‌نمائیم. در اینجا سم مار مذکور در هشت مورد بشرح زیر مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. -1 تعیین PH سم خام تازه، -2 تعیین پروتئین توتال در سم خام 3- تعیین LD50: عبارتست از حداقل دز کشنده سم که بتواند 50 درصد موش‌های 18-20 گرمی را بکشد.، -4 اندازه‌گیری فعالیت فسفولیپاز A2، -5 تعیین MHD: عبارتست از حداقل دز خونریزی دهنده، -6 تعیین MND: عبارتست از حداقل دز نسج میری، -7 تعیین MCD: عبارتست ...
نمایه ها:
ایران | 
سم | 

طی انجام این پروژه کلیه آمار و اطلاعات مربوط به الگوی کشت شامل مساحت زیر کشت، نوع کشت و میزان تولید در استانهای شمالی کشور ( حاشیه دریای خزر) و همچنین آمار مربوط به مقادیر توزیع کود و سم توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به تفکیک مواد گرد آوری شد . همچنین میزان مصرف کود و سم بر اساس توصیه های مراکز تحقیقاتی با توجه به الگوی کشت و سطح زیر کشت برآورد و پس از گرد آوری اطلاعات ، بین آمار به دست آمده از توزیع کود و سم و پتانسیل مصرف این مواد مقایسه به عمل آمد و نسبت این دو ...

آزمایشات مربوط به این طرح بعلت عدم تولید سم پارادی کلروبنزن در داخل کشور متوقف شده است اما جهت بررسی آثار سوء احتمالی سم فسفید آلومینیم از درختان خرمای آلوده به آفت که در سالهای 1369 و 1370 عملیات مبارزه بوسیله سم مذکور بر روی آنها انجام شدهبود مورد بازدید قرار گرفت در این بازدید هیچگونه علائم گیاهسوزی و آثار سوء سم بر روی درختان خرمای مزبور مشاهده نگردیده و حتی در یک درخت که در سال 1370 تعداد 90 قرص در سه نوبت متوالی در آن بکار برده بودند تعداد 13 خوشه گل مشاهده شد. که بالات ...

بررسی کاربرد دارویی گیاهی در معالجه عفونت سم و انگشت دام: داروی گیاهی ضدعفونت سم و انگشت دام به صورت جلدی برای اولین بار در گاوداریها مورد مصرف قرار خواهد گرفت . عفونت سم از نظر اولویت در گاوهای شیری بعد از ورم پستان در مرتبه دوم اهمیت و در دامهای گوشتی در مقاوم اول قرار دارد. آب و هوای خشک شکنندگی سم و رطوبت بالا سبب نرم شدن و در نتیجه امکان نفوذپذیری عوامل فیزیکی به دنبال اجرام بیماری‌زا و فرصت طلب را فراهم می‌سازد این عارضه خود مستقیما بر روی تولیدات دام تا ...
نمایه ها:
عفونت | 
سم | 
دام | 
انگشت | 

برای استاندارد کردن سم مار جعفری EChis carinatus و مار کبری Naja Naja oaian براساس دستوالعمل سازمان بهداشت جهانی عمل می‌نمائیم در اینجا سم مار مذکور در هشت مورد بشرح زیر مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. -1 تعیین PH سم خام تازه -2 تعیین پروتئین توتال در سو خام -3 تعیین LD50 (حداقل دز کشنده) -4 اندازه‌گیری فعالیت فسفولیپاز A2 -5 تعیین MHD (حداقل دز خونریزی دهنده) -6 تعیین MND (حداقل دز سنج‌میری) -7 تعیین MCD (حداقل دز انعقادی) -8 تعیین MDD (حداقل دز انعقادی) ...

طرح فوق مطالعه اثر ضد باکتریایی سم افعی گرزه و اثر ضد باکتریایی فراکسیونهای پروتیینی آن می‌باشد ، ابتدا سم خام افعی گرزه گرفته شده ، و اثر ضد باکتریایی آنها روی باکتریهای مختلف ...
نمایه ها:
سم | 

طرح فوق مطالعه اثر ضد باکتریائی سم افعی گرزه و اثر ضدباکتریائی فراکسیونهای پروتئینی آن می‌باشد. ابتدا سم خام افعی گرزه گرفته شده ، و اثر ضدباکتریائی آنها روی باکتریهای مختلف ...
نمایه ها:
سم | 
زهر | 

نتیجه: طبق بررسی به عمل آمده در استانهای مختلف محلول‌پاشی ازت همراه با سم فنیتریتون اثر مثبتی در افزایش پروتئین دانه گندم داشته است . گزارش رسیده از استان‌های ورامین، کرمانشاه و اصفهان حاکی از تاثیر بیشتر محلول‌پاشی 8 کیلوگرم کد اوره در هکتار به همراه سم فنیتریتون می‌باشد و تهران و همدان مصرف 4 کیلوگرم سولفات آمونیوم ...