عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 465

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سابقه و هدف: آلودگی به هلیکوباکترپیلوری یکی از شایع ترین آلودگی های میکروبی انسان می باشد. افراد آلوده در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به التهاب های مزمن، زخم های پپتیک و بدخیمی های دستگاه گوارش قرار دارند. هدف از انجام این تحقیق بررسی الگوی آلودگی در گروه های سنی و جنسی در شهر سمنان می باشد. مواد و روش ها: روش نمونه گیری خوشه ای، که خوشه ها (خانوارها) بطور سیستماتیک انتخاب و با مراجعه به درب منازل آنها از هر خانوار یک فرد بطور تصادفی مشخص و از وی 3 سی سی خون تهیه و پس از جداسا ...
 
گزارش حاضر، حاصل طرح نظرسنجی از شهروندان درباره برنامه محلی صدا و سیمای مرکز سمنان است . هدف از این بررسی: -1 دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی رادیو سمنان. - تعیین میزان شنونده. - دلایل گوش ندادن به این برنامه. - تعیین میزان رضایت شنوندگان. - تعیین میزان شنونده بخشهای خبری. -2 دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی تلویزیون سمنان. - تعیین میزان بیننده. - تعیین میزان رضایت بینندگان. - تعیین میزان بیننده بخشهای خبری. - دستیابی به انتقادها و پیشنهادهای بینندگان در مورد برنامه‌ه ...

گزارش حاضر، حاصل نظرسنجی ا شهروندان درباره برنامه‌های محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز "سمنان" است . هدف از اجرای این طرح عبارت است از: "دستیابی به وضعیت برنامه برنامه‌های محلی رادیو سمنان". - تعیین میزان شنونده برنامه‌های محلی رادیو. - تعیین میزان رضایت شنوندگان از برنامه‌های محلی. - تعیین میزان شنونده بخشهای خبری. - دستیابی به انتقادها و پیشنهادهای شنوندگان. "دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی تلویزیون سمنان" - تعیین میزان بیننده برنامه‌های محلی. - تعیین میزان ...

ذخایر کوچک و متنوعی از کائولن در ایران وجود دارد یکی از این ذخایر کائولن سمنان است که پس از استخراج، بدون فرآوری، در صنایع سرامیک به مصرف می رسد. هدف از مطالعات حاضر، شناسایی کامل کائولن سمنان و بررسی امکان فرآوری و مصرف آن در صنایع مختلف ، بخصوص کاغذسازی بود. با استفاده از روشهای پراش اشعه ایکس تجزیه حرارتی، میکروسکوپ نوری و الکترونی در ابتدا کانیهای موجود و سپس خواص فیزیکی (سفیدی، دانه بندی)کائولن سمنان بررسی شدند. با توجه به میزان اکسیدآهن آزمایشهای شیمیایی و جدایش مغناطیس ...

وسعت شهرستان سمنان در رابطه با مطالعه این طرح حدود 2500 کیلومتر مربع در نظر گرفته شده است که روستاها و شهرهای شهرستان سمنان را زیر پوشش خود قرار می‌دهد. گونه‌های مختلف عقربهای ایران در خانواده‌های اسکوریبونید و بوتید جای داشته و در جنسهای مختلف قرار میگیرد. عقربها در رده آرکنیدا (عنکبوتیان) و نهایتا به شاخه آرتروپود (بندپایان) تعلق دارند. حدود 23 گونه و 7 زیر گونه در ایران شناسائی شده‌اند. معمولا چون گزش عقربهائیکه در محیط خشک و بیابانی گرم زندگی می‌کنند. به علت بالا بودن غلظ ...
نمایه ها:
سمنان | 

در این بررسی 16 رقم انار با استفاده از آزمون T باجرا درآمده که در نتیجه رقم پوست قرمز در جزین و پوست قرمز سمنان (شاهدها) نسبت به سایر ارقام از نظر عملکرد و کیفیت میوه برتری نشان داده‌اند. عملکرد رقم پوست قرمز در جزین 4100 کیلوگرم در هکتار و پوست سمنان 3650 کیلوگرم در هکتار می‌باشد. ...

هدف پژوهش ، بررسی میزان شیوع بیماریهای جسمی شایع در دانش‌آموزان شهرستانهای سمنان و مهدی‌شهر و تعیین میزان شیوع بیماریهای فامیلی در دانش‌آموزان است . جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان سه دوره تحصیلی در سالهای 72-73، در سطح ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای سمنان و مهدی‌شهر است که 1591 نفر از آنان به شیوه تصادفی از 151 آموزشگاه انتخاب شده‌اند. روش پژوهش توصیفی پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه و معاینه است . یافته‌ها نشان می‌دهد که در بررسی اختلال وضعیت عمومی ...

شهرستان سمنان مرکز استان سمنان در 35/33 درجهء عرض شمالی و 53/23 درجهء طول شرقی و در ناحیهء مرکزی ایران واقع می‌باشد. در این تحقیق، منبع آب شرب شهر سمنان از نظر کمی و کیفی مورد مطالعه قرار گرفتند تامشکلات موجود شناسایی شده و راه حلهای عملی برای رفع آنها پیشنهاد گردند تا قبل از 1370 آب آشامیدنی شهر سمنان از طریق چاههای عمیق تامین می‌گردید، ولی به علت نامطلوب این آبها، چشمهء گل رودبار که حقا به کشاورزان منطقه درجزین و سمنان بود به سیستم آب شرب سمنان پیوست و چاههایی که از نظر شرب ...