عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 969

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیماری سل یک عفونت باکتریال مزمن است که قادر است هر عضوی از اعضای بدن را مبتلا سازد، ولی بطور شایعتر ریه را مبتلا می‌سازد و در صورتی که درمان نگردد، قوای فرد را تحلیل برده و سبب مرگ میگردد. این بیماری در دنیا از شیوع گسترده‌ای برخوردار بوده و از آنجایی که در کشورهای پیشرفته بدلیل وضعیت بهداشتی از شیوع آن بسیار کاسته شده، در کشورهای فقیر و عقب‌مانده بارزتر است . در کشور ما نیز این بیماری شیوع نسبتا بالاتری دارد و بخصوص در سالهای اخیر بدلیل مهاجرت افاغنه به استانهای شرقی کشور ش ...
نمایه ها:
سل | 
یزد | 
بیمار | 
دیابت | 
عفونت | 

در فاصله 25 سال (از آغاز سال 1351 تا پایان 1375) از تعداد کل 32532 مراجعه‌کننده به مطب تعداد 800 بیمار مسلول تشخیص داده شدند. مقایسه یافته‌های 550 بیمار (مربوط به سالهای 1368-1351) با 250 بیمار اضافه شده بعدی (1369-1375) نشان میدهد که سن مبتلایان از گروه 20-29 ساله به گروه سنی 60-69 ساله انتقال یافته است که میتواند نشانه‌ای از کاهش موارد تازه سل در اجتماع باشد. علائم ارائه‌دهنده بیماری نیز از نشانگان کلاسیک سل به علائم بیماریهای قلبی و Copd تبدیل میشود که این نیز حاکی از انتق ...

سل عفونت اختصاصی دستگاه تنفسی است که توسط میکروارگانیسمی بنام میاکوباکتریوم توبرکولوزیس یا باسیل اسید فاست ایجاد می شود. این بیماری با تحریک پاسخ ایمنی سلولی باعث ایجاد نمای ویژه هیستولوژیکی می شود که گرانولوم سلی خوانده می شود که شامل المانهای لنفوسیت منوسیت سلولهای giant سلولهای اپی تلوئید نکروز کازئوز و بافت فیبروز در اطراف می باشد.انتقال این بیماری غالبا از راه سیتم تنفسی و ترشحات اآن صورت می پذیرد و بندرت راههای دیگری چون انتقال دهانی مطرح می باشند. تشخیص این بیماری به ک ...
نمایه ها:
سل | 
گردن | 
عفونت | 

به دلیل آنکه در زمینه عنوان طرح در ایران تاکنون بررسی دقیقی صورت نگرفته است و ارزش‌یابی بامعیارهای آماری و اپیدمیولوژیک انجام نشده است لذا با اجرای این طرح اهمیت واکنش‌های شدید و تاولی توبرکولین در تشخیص بیماری سل معین میشود و معلوم میگردد آیا شدت واکنش دلیل ابتلا بیماری درحال پیشرفت است ویا اینکه اصولا شدت واکنش به پاسخ ایمنی شخصی و فردی ارتباط دارد. ...

سل غده تیروئید حتی در مناطقی که بیماری سل بصورت آندمیک وجود دارد نادر است.ظاهرا علائم بالینی اختصاصی در این بیماری وجود ندارد. معمولا علتی که بیمار را نزد طبیب راهنمایی می کند، وجود توده ای در کردن یا تیروئید می باشد. سل تیروئید ممکن است در سطح پوست فیستولی تشکیل دهد و بصورت آبسه سرد تظاهر کند. اختلال در کار تیروئید بندرت همراه با تهاجم سلی غده تیروئید گزارش شده است. ما سه بیمار با سل غده تیروئید را که تظاهر بالینی آنها بصورت ندول، آبسه و همراه با سل ریوی بوده است و در دو مور ...

از آنجائیکه تاکنون مطالعه ای جهت بررسی بیماری سل و وضعیت درمان مهاجرین افغانی در کشورمان انجام نپذیرفته است‏‎‎‏، این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بیماریهای ریوی بر روی تمامی بیماران بزرگسال مبتلا به سل که طی مدت دو سال (از ابتدای سال 1377 تا انتهای 1378) مراجعه نموده بودند، انجام گرفت. این بررسی بر روی 1028 بیمار مبتلا به سل شامل 702 نفر ایرانی (3/68%) و 326 نفر افغانی (7/31%) صورت پذیرفته است. میانگین سنی بیماران افغانی و ایرانی به ترتیب 8/3 ...
نمایه ها:
سل | 
مهاجر | 
عفونت | 

در ابتدا، هدف این پایان‌نامه، تهیه‌ی لایه‌های نازک ITO (اکسید ایندیم و قلع) با خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی مناسب با استفاده از نمک ارزانتر قلع(II) به روش سل-ژل بود. به این منظور در مرحله‌ی اول این تحقیق، سل اولیه‌یITO از نمک قلع(SnCl2.2H2O) (II) به عنوان ماده‌ی اولیه-ی قلع و ایندیم نیترات (In(NO3)3.5H2O) و آب و اتانول به عنوان حلال تهیه شد. سل تهیه شده با استفاده از روش غوطه‌وری روی لام شیشه‌ای نشانده شد. از آنجایی که شفافیت این لایه ها با افزایش دمای حرارت‌دهی کاهش می‌یا ...

چکیده: بیماری سل بوسیله مایکوباکتریومهای بیماریزا از جمله Mycobacterium tuberculosis ایجاد می گردد. طبق گزارش WHO، بیش از یک سوم جمعیت جهان آلوده به این باکتری هستند که بیش از 90 درصد آنها بدون علامت می باشند. این افراد تحت عنوان Latent tuberculosis یا افراد LTBI معرفی می گردند. در این پژوهش، سیستم ایمنی اکتسابی در افراد مبتلا به سل فعال و سل نهفته، مورد مقایسه و آنالیز قرار گرفت. پروفایل سایتوکاینی شامل IL-4 ، IL-5 ، IL-13 ، IL-10 ، IFN-? و TGF-? ، ایمونوفنوتایپینگ س ...

رفتار الکتروشیمیایی NADH بر روی الکترود سل- ژل دوپه شده با نانو ذرات TiO2 با استفاده از تکنیک‌های ولتامتری چرخه‌ای، مورد مطالعه قرار گرفته است. افزایش حساسیت و کاهش فوق پتانسیل اکسایش NADH در سطح الکترود سل-ژل اصلاح شده با نانو TiO2 از مهمترین مزیت‌های سنسور طراحی شده فوق است. پارامترهای متعدد موثر بر جریان دماغه اکسایش NADH بر اساس پاسخ الکترود، جهت افزایش حساسیت، بهینه سازی شده است. از تکنیک‌های ولتامتری پالس تفاضلی و آمپرومتری هیدرودینامیک جهت اندازه‌گیری‌های الکتروشیمیایی ...