عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به کاربرد هم زمان صفات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی در تکمیل رده‌بندی‌های موجود و استفاده از روش های آماری برای بالا بردن دقت مطالعه، در این تحقیق سعی شده تنوع موجود در جمعیت های سه جنس زیره ایران با بررسی صفات مذکور و تجزیه آماری نتایج بررسی گردد. بنابراین در ابتدا گیاهان از رویشگاه های مختلف جمع آوری شدند و پس از شناسایی در هر یک از گونه ها 54 صفت ریخت شناسی (رویشی و زایشی) و 7 ویژگی کاریوتیپی اندازه گیری شد. تجزیه خوشه ای صفات ریخت شناسی جنس ها نشان داد زیره های ایران ...

پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی- تحلیلی به منظور بررسی مقایسه ای ترتیب جمع آوری سلول از اگزویکس و آندوسرویکس و اثر آن بر کیفیت پاپ اسمیر بوده است. این تحقیق بر روی 1129 نفر از افراد مراجعه کننده به درمانگاههای بهداشت و تنظیم خانواده در سال 1380 انجام شد . در این تحقیق نمونه برداری بصورت تصادفی انجام گرفت . افراد با در نظر گرفتن مشخصات خاص بعنوان نمونه مورد پژوهش وارد مطالعه شدند و اطلاعات مرد نیاز توسط پرسشنامه تکمیل گردید. بکارگیری هر یک از روشها برای نمونه برداری بطور تصادفی و ...
 
1-ارتباط بین وضعیت سلولها در دهانه گردن رحم و سلولهای مخاط رحم مشخص می شود. 2-بین کارآیی دو روش نمونه برداری یاخته شناسی (سوآب و آسپیراسیون) در دستگاه تناسلی گاوهای ذبح شده مقایسه انجام می شود. ...

در این مطالعه سعی گردید کارسینوم سلول ترانزیشنال مثانه (TCC) توسط غربالگری سلول‌شناسی ادرار در افراد بالای 60 سال ساکن روستاهای اصلی خانه‌های بهداشت شهرستان ارومیه تشخیص و میزان شیوع آن تعیین شود. در این طرح نمونه‌های نوبت دوم ادرار صبحگاهی توسط کارورزان خانه‌های بهداشت از افراد گرفته می‌شد و همزمان با آن پرسشنامه‌هایی در ارتباط با سن، وضعیت شغلی، مصرف سیگار و ناراحتیهای ادراری و غیره... تکمیل می‌گردید. مطالعه میکروسکوپی بر روی 5575 نمونه، 4 مورد مثبت کشف شد که 3تای آنها توسط ...

سیتولوژی لاواژ برونکو آلوئولار (Bronchoalveolar Lavage) اطلاعات تشخیصی ارزشمندی را در مبتلایان به بیماریهای ریوی در اختیار قرار می دهد. یکی از کاربردهای مهم آن تشخیص سرطانهای ریه است که با شستشوی برونشها (Bronchial lavage) یا شستشوی برونشها و آلوئولها (Bronchoalveolar Lavage) عملی می گردد. مطالعات مختلف درکشورهای دیگر ارزش تشخیصی این روش را بین 75-60% گزارش نموده اند جهت بررسی ارزش تشخیصی این روش، پرونده 140 بیمار که از سال 1375 تا 1379 با تشخیص احتمالی سرطان ریه برونکوسکپی و ...

در 199 بیمار با ضایعه پستان که بین سنین 19 تا 65 سال قرار داشته‌اند ، 205 مورد آسپیراسیون با سوزن انجام شده است که 27 مورد آنها (13 درصد) فاقد ارزش تشخیصی بوده ، 117 مورد (57 درصد) معرف بیماریهای خوش‌خیم و 61 مورد (30 درصد) نشانگر ضایعات بدخیم پستان بوده است . این بیماران بین 6 ماه تا 6 سال (متوسط 27 ماه) پیگیری موثر داشته‌اند. در 205 مورد Fnac انجام شده از ضایعات پستانی ، 13 درصد فاقد ارزش تشخیصی بوده ، 20ˆ72 درصد پاسخ صحیح و منطبق با دستاوردهای کلینیکی و پاتولوژی داشته و 6ˆ ...

سرده زعفران (Crocus) درایران دارای یک گونه زراعی و هشت گونه وحشی است .بعضی ازاین گونه‌ها در فصل پاییز و بعضی دیگر در فصل بهار به گل می‌نشینند. گونه زراعی عقیم بوده و قدرت تولید بذر ندارد،درحالی که گونه‌های وحشی‌زایا هستند و تولید بذر می‌نمایند. درطی اجرای طرح ،پس از جمع‌آوری گونه‌های اهلی و وحشی از نقاط مختلف ایران ،بررسیهای زیر انجام خواهد گرفت :1 - رنگیزه‌های کاروتنوئیدی و ترکیبات فنلی (فلاونوئیدها و...) درطول یک دوره کامل رشد ونمو (دوره انتوژنی) از اندامهای مختلف گیاه از ج ...

بدنبال استفاده از میکروسکوپهای الکترونی - بشر در درک ساختمان درونی سلول ، پیشرفتهای شگرفی نموده است . مضافا" اینکه پیشرفتهای اخیر علم کامپیوتر زمینه قابل ملاحظه‌ای برای علم بیولوژی فراهم نموده است . بطوری که در آزمایشگاههای بیولوژی ، کامپیوتر اعراب و جایگاه خاصی پیدا کرده است . ...