عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مشتقات نفتوکینونی دارای خواص دارویی متنوعی از جمله فعالیت ضد باکتریایی، ضد قارچی، ضد ویروسی، ضد التهابی، ضد تب و ضد سرطانی می‌باشند، از طرفی در سالهای اخیر فعالیت ضد سرطانی بسیاری از نانو و میکرو کمپلکس‌های فلزی نیز مورد توجه قرار گرفته است. از این رو این مطالعه با هدف مقایسه سمیت سلولی ناشی از نانو و میکروکمپلکس های آهن و‌ روی تهیه شده از مشتقات هتروسیکلی 1و4- نفتوکینون بر روی زنده مانی ‌سلول‌های سرطانی PC12 انجام شد. ‌سلول‌ها تحت غلظت‌های مختلف این کمپلکس‌ها به مدت 24 ساع ...

بيماري آلزايمر (AD) شايعترين اختلال عصبي پيشرونده مرتبط با سن در انسان است که مشخصه اصلی آن تجمع فزاينده پپتيدی به نام بتا آميلوئيد(Aβ) در مغز است. نقش بتا آميلوئيد (Aβ) در القا فرایندهای استرس اکسیداتیو و ایجاد سمیت سلولی در نرون ها اثبات شده است. این پپتید، بواسطه طيف وسيعي از رخدادهاي مولکولي، موجب آغاز و یا تسهیل مسیرهای انحطاط نورونی شده و منجر به مرگ سلولهای عصبی می شود. برخی از ترکيبات آنتي اکسيدان می توانند با حذف این اثر القایی بتا آمیلوئید باعث کاهش بروز سمیت عصبی ...

یکی از پلیمر‌های مورد توجه در زمینه مهندسی بافت پلی لاکتیک گلایکولیک اسید (PLGA) است. PLGA دارای خواص مطلوب زیست سازگاری و زیست تخریب‌پذیری می‌باشد ولی دارای خواص سطحی مطلوب برای چسبیدن، تکثیر وگسترش سلول‌ها نمی‌باشد. به همین دلیل پلیمرهای طبیعی و مواد معدنی طبیعی را به منظور بهبود برهم‌کنش بین سلول و داربست و همچنین بهبود خواص مکانیکی به داربست اضافه می‌کنند. در این تحقیق، ابتدا نانوالیافی از PLGA، مخلوط PLGA/Gelatin و مخلوطPLGA/Nano silica به روش الکتروریسی تهیه شد. بررسی ...

افزایش فشار هیدروستاتیک به عنوان یک استرس مکانیکی می تواند فنوتیپ و عملکرد سلولی را در وضعیت‌های مختلف فیزیولوژیک و پاتولوژیک تحت تاثیر قرار ‌دهد. فشار هیدروستاتیک می تواند با اثر بر روی چسبندگی سلول- ماتریکس خارج سلولی بسیاری از جنبه های مورفورولوژیک تمایز عصبی را تغییر دهد.‌‌اهمیت ماتریکس خارج سلولی به اندازه‌ای است که فقدان بر همکنش مناسب سلول و ماتریکس خارج سلولی که توسط فوکال ادهیژن ها رخ می دهد منجر به بروز نوعی آپوپتوز به نام آنویکیز می شود. مکانیسم‌های ایجاد آسیب سلول ...

‌ بيماري آلزايمر، شايع‌ترين شكل زوال عقل، در پيري مي باشد. تحقيقات گسترده توانسته است اساس مولكولي آن را كه علامت مشخصه آن است مشخص كند: تشكيل پلاكهاي پيري متشكل از پپتيد β-آميلوئيد و دسته فيبرهاي به هم تابيده متشكل از پروتئينهاي هيپرفسفريله تاوtau). β)-آميلوئيد با مكانيسمهاي مختلفي اثر خود را اعمال مي‌كند كه شامل اكسيداتيو استرس، اختلال در اعمال ميتوكندري، از بين رفتن سيناپسها و تخريب گيرنده‌هاي نيكوتيني، آپوپتوز، واكنشهاي التهابي مي‌باشد. راه درماني فعلي به كار بردن مهار كن ...

گلوکوکورتیکوئیدها ترکیبات مهمی هستند که رشد، تمایز و مرگ سلولی را در سلول‌های مغز پستانداران در سرتاسر دوره زندگی تحت تاثیر قرار می‌دهند. گلوکوکورتیکوئیدها در سیستم عصبی فعالیت‌های مهمی مانند متابولیسم انرژی و تحریک پذیری را تحت تاثیر قرار می‌دهند. همچنین اثرات متابولیکی بر انواع بافت به ویژه کبد، شش و ماهیچه دارند. مورفین دارای اثرات وابسته به دوز بر رشد زوائد نورونی (اکسون ودندریت) در رده‌های سلولی است. مورفین در کشت‌های اولیه نورون‌ها در غلظت‌های بالارشد زوائد نورونی را مه ...

محرومیت از سرم/گلوکز باعث آسيب مولکول DNA در سلول های PC12 می شود. این مدل برای بررسی ایسکمی مغزی و بیماری هایی که با تخريب نورون ها مرتبط هستند، مدل بسیار خوبی است. دانه سياه دانه (Nigella sativa) و تیموکینون (TQ) که جزء عمده آن است، به عنوان آنتی اکسیدانت شناخته شده اند. در اين مطالعه تاثیر احتمالي محافظت ژني عصاره سیاه دانه و تیموکینون را بر آسيب DNA سلول های PC12 تحت شرایط محرومیت از سرم/گلوکز بررسی کردیم. سلول های PC12 در DMEM حاوی 10% سرم جنینی و آنتی بیوتیک (پنی س ...

چکیده مقدمه: مرگ سلولی ناشی از محرومیت از سرم / گلوکز در سلول PC12مدل مناسبی جهت بررسی ایسکمی مغزی و بیماریهای تحلیل برنده اعصاب) (neurodegenerative میباشد. گیاه بنفشه در طب سنتی بعنوان یک آنتی اکسیدان شناخته شده است. مطالعه حاضر جهت بررسی اثرات محافظت کننده احتمالی دو گونه از گیاه بنفشه در مرگ سلولی ناشی از محرومیت از سرم /گلوکز در سلول عصبی PC12 که مدل برون تنی ((in vitro ایسکمی مغزی است انجام گردیده است. روش بررسی: سلولهای PC12 در حضور محیط کشت DMEM محتوی 10% ...