عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پستانداران ظرفیت ترمیمی محدودی دارند و به ندرت می‌توانند یک اندام یا بافت خاص را کاملاً ترمیم نمایند. علاوه بر محدودیت ترمیم ساختار‌های آسیب دیده در انسان، در حال حاضر درمان‌های موثری برای بسیاری از بیماری‌های دژنراتیو، نقص‌های ژنتیکی و بیماری‌های خود ایمنی وجود ندارند. با توجه به این محدودیت‌های درمانی، پزشکی ترمیمی در پی یافتن منابع سلولی کارآمد و ایمن برای بازسازی بافت‌ها و اندام‌های آسیب دیده و یا درمان بیماری‌های لاعلاج برآمده است. سلول‌های بنیادی جنینی انسانی (HESCs) دو ...

هدف از مطالعه اخیر ارزیابی تمایز عصبی از سلول‌های بنیادی بافت چربی پس از هم کشتی با سلول‌های بنیادی جنینی بود. به این منظور، سلول‌های بنیادی از بافت چربی ناحیه اینگوینال موش استخراج شده و در پاساژ سوم توسط محیط DMEM حاوی KoSR تمایز داده شدند. در بخش اول این مطالعه، تمایز عصبی این سلول‌ها توسط رتینوئیک اسید القا گردید. در بخش دوم نیز سلول‌های بنیادی بافت چربی تحت هم کشتی با سلول‌های بنیادی جنینی قرار گرفتند و پس از اتمام دوره هم کشتی، تمایز داده شدند. پس از 14 روز تمایز عصبی ا ...

PEP یک پروتئین پراکسی‍زومی است که در سال 2002 شناسایی شده است. این پروتئین دارای 209 اسید آمینه بوده و در انتهای کربوکسیل خود دارای توالی SKI می‌باشد که سبب ورود این پروتئین به داخل پراکسیزوم می‌شود. بیان این پروتئین در موش بالغ در بافت‍‌هایی نظیر قلب، ماهیچه‌های اسکلتی و مغز بسیار بالا می‌باشد. از طرف دیگر بیان این ژن در روند تمایز به عصب سلول‌های بنیادی جنین موشی تحت تیمار با رتینوئیک اسید افزایش می‌یابد استفاده از وکتورهای نوترکیب لنتی‌ویروسی جهت الحاق ژن خاص در سلولهای پس ...

مقدمه : اگرچه سلول های بنیادی جنینی خودنوزا بوده و توان تمایز به انوع سلول های موجود در بدن را دارند ولی تمایز جهت دار آنها به یک نوع سلول خاص، با یک شیوه خاص، بعنوان چالشی است که هنوز باقی مانده است. از طرفی، چنین تمایزی در موجود زنده در یک محیط سه بعدی روی می دهد، لذا استفاده از داربست هایی که بتواند چنین وضعیتی را برای تمایز سلول ها فراهم آورد ضروری به نظر می رسد. روش ها: ما پس از کشت سلول های بنیادی جنین انسان بر بستر های با و بدون "فیبر نانو"، کلونی های حاصله را به سمت ...

بیماری پارکینسون دومین بیماری شایع تحلیل رونده عصبی است که جمعیت بالایی از افراد مسن جامعه را درگیر خود نموده است. در این بیماری، نورونهای دوپامینرژیک (DAn) ناحیه نیگرواستریاتال به طور انتخابی از بین می‌روند. در حال حاضر علت اصلی بیماری پارکینسون ناشناخته است، ولی استرس‌های اکسیداتیو در ایجاد و پیشرفت بیماری نقش مهمی دارند. تا کنون دارو درمانی، درمان اصلی برای این بیماری بوده است، ولی عوارض جانبی این داروها و درمان موقتی علائم بیماری، از اصلی‌ترین ایرادهای این شیوه درمانی ا ...

الیگودندروسیت ها یکی از سلول های گلیالی در سیستم عصبی مرکزی(CNS) می باشند که عملکرد اصلی آنها حمایت از آکسون ها و تولید صفحه میلین در CNS می باشد که اکسون ها را عایق می کنند. هرگونه اختلال در عملکرد این سلول ها منجر به دمیلینه شدن نورون ها و ایجاد اختلالات عصبی مانند : Multiple Sclerosis : MS می گردد. سلول درمانی (Cell therapy) به معنی برگرداندن عملکردهای از دست رفته یک سلول به وسیله جایگزینی یک سلول معین سالم به جای سلول بیمار می باشد. امروزه سلول درماني اميدهاي فراواني ...

تحقیق حاضر به منظور توسعه سامانه نوین مغناطیسی بر پایه نانوذرات مغناطیسی آهن و پلیمر دکستران–اسپرمین برای نشانه‌گذاری و ردیابی بلند مدت سلول‌های بنیادی جنینی صورت گرفته است. در این تحقیق، ابتدا ترکیب پلیمری دکستران–اسپرمین تهیه شد و سپس نانوحامل‌های مغناطیسی به روش ژل شدن یونی با افزودن محلول تری پلی فسفات سدیم به محلول پلیمری حاوی سوسپانسیون نانوذرات مغناطیسی آهن تهیه شد. با توجه به نتایج مطالعات قبلی و انجام آزمایش‌های مقدماتی، عوامل موثر بر تولید نانوحامل‌های مغناطیسی آهن ...

رویکرد جدید محققین پس از مواجهه با مشکلات استفاده از سلول های بنیادی جنینی و بالغ در درمان، القای پرتوانی در سلول های سوماتیک است که با انتقال چهار فاکتور oct3/4 ، sox2، klf4 و c-myc انجام می گیرد.هدف از انجام این پروژه، تهیه و کلون نواحی رمزکننده این ژن‌ها از سلول‌های مرحله جنینی موش و انتقال آنها به ناقل‌های پستانداری برای انجام تحقیقات در خصوص تولید سلول‌های بنیادی القایی و زمینه‌های مشابه بود. عدم امکان دسترسی به این سازه ها و از طرف دیگر نیاز به راه اندازی و انجام یک سری ...

امروزه فناوری تولید پروتئین های نوترکیب جهت تولید پروتئین های به لحاظ بیولوژیک ارزشمند در مقیاس زیاد و قابل تخلیص به کار می رود. عملکرد پروتئین lin 28، به عنوان یک فاکتور رونویسی نقش مهمی در پرتوانی سلول های بنیادی و زمان بندی تکامل دارد. تولید این پروتئین با هدف کاربرد آن در دانش سلول های بنیادی، هدف این مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق در ابتدا ژن پروتئین lin 28 انسانی از سلول های بنیادی جنینی جداسازی شد. در ادامه با استفاده از سیستم همسانه سازی Gatewayدر وکتور بیانی pDEST 1 ...