عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 81

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عنصر سلنیم یکی از محصولات جانبی کارخانه‌های تصفیه مس می‌باشد که دارای کاربردهای زیادی در زمینه‌های مختلف نظیر الکترونیک ، متالورژی، رنگسازی، شیشه‌سازی و غیره می‌باشد. منبع اصلی تهیه این فلز لجن آندی حاصل از تصفیه مس است . در مجتمع مس سرچشمه سالانه 200 تن لجن آندی تولید می‌شود که بالغ بر 20 تن سلنیم می‌شود. با استحصال این فلز از هدررفتن آن، آلودگی محیط زیست و واردات آن جلوگیری می‌شود. روش استفاده شده برای بازیابی سلنیم، تشویه قلیایی می‌باشد. در این روش لجن با کربنات سدیم مخلوط ...

دراین رساله تخلیص سلنیم به طریق الکتروشیمی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته‌است . سلنیم دارای کاربردهای متنوع و زیادی در صنایع الکترونیک و ساخت قطعات حساس نوری، نیمه هادیها، صنایع شیشه، آلیاژهای فلزی، مواد داروئی و شامپوها می‌باشد. دراکثر این موارد عنصر خالص و در بعضی دیگر ترکیبات آن بکار میرود. روشهای خالص‌سازی سلنیم به دو دسته کلی خشک Pyrometallurgical و تر Hydrometallurgical تقسیم میشوند. اکثر این روشها مستلزم استفاده از داروهای شیمیایی متنوع، دما و فشارهای متفاوت از محیط می‌ ...
نمایه ها:
سلنیم | 

در این مطالعه یک روش جدید میکرواستخراج مایع- مایع پخشی- قطره آلی منجمد شناور (DLLME-SFO) همراه با روش اسپکتروفوتومتری برای جداسازی/تغلیظ و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز گونه‌های سلنیم (IV) و سلنیم (VI) به‌کار گرفته شد. جداسازی سلنیم با روش DLLME-SFO بر اساس تشکیل کمپلکس سلنیم (IV) با لیگاند 3و'3-دی‌آمینوبنزیدین (DAB) و استخراج آن در حلال آلی 1-آن‌دکانول می‌باشد. سلنیم استخراج شده با روش اسپکتروفوتومتری اندازه‌گیری شد. برای تعیین سلنیم کل، سلنیم (VI) به سلنیم (IV) توسط عامل کاهند ...

تاکنون روشهای بسیاری برای اندازه‌گیری سلنیم ابداع شده‌اند. هر یک از این روشها ویژگیهای خاص خود را دارند ضمن آنکه در هر یک معایبی وجود دارد که کاربردشان را محدود می‌کند. موضوع قابل تامل آن است که چگونه می‌توان معایب و محدودیتهای یک روش را برطرف نمود و از مزایای آن بهره‌برداری کرد. روش اسپکتروفتومتری UV/Visible، علاوه بر سادگی و فراهم بودن امکانات مورد نیاز، از این امتیاز برخوردار است که معرفهای بسیار گزینشگری برای اندازه‌گیری سلنیم وجود دارد. اما این روش شدیدا تحت تاثیر مزاحمت ...

اکسایش اتیلن به اتیلن اکسید روی کاتالیزور نقره و کاتالیزور نقره بهبود یافته به وسیله سلنیم با روشهای جریانی پیوسته و ضربه‌ای در گستره 230 تا 280 درجه سانتی‌گراد مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج بر حسب مکانیسمهای پیشنهادی دیگر پژوهشگران مورد بحث قرار گرفته و در نتیجه کلیه مکانیسمهایی که در آنها واسطه پراکسید تشکیل می‌شود، نفی شده‌اند. نشان داده شده که با وارد کردن 0/01 درصد اتم سلنیم نه تنها انتخاب پذیری در جهت تشکیل اتیلن اکسید افزایش پیدا می‌کند بلکه فعالیت کاتالیزور نیز ا ...

در این رساله تخلیص سلنیم به طریق الکتروشیمی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است . سلنیم دارای کاربردهای متنوع و زیادی در صنایع الکترونیک و ساخت قطعات حساس نوری، نیمه‌هادیها، صنایع شیشه، آلیاژهای فلزی، مواد داروئی و شامپوها می‌باشد. در اکثر این موارد عنصر خالص و در بعضی دیگر ترکیبات آن بکار می‌رود. روشهای خالص سازی سلنیم به دو دسته کلی خشک Pyrometallurgical و تر Hydrometallurgical تقسیم میشوند. اکثر این روشها مستلزم استفاده از داروهای شیمیائی متنوع، دما و فشارهای متفاوت از محیط ...

به علت خاصیت تجمعی سلنیم در بدن و سمی بودن آن و همچنین با استفاده از این عنصر در صنایع الکترونیک ، نیمه‌هادی‌ها، لاستیک سازی، صنایع شیشه و سرامیک ، متالورژی و سنتز برخی ترکیبات آلی، اندازه‌گیری مقادیر کم آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . دراین تحقیق یک روش ساده، سریع و حساس برای اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم سلنیم به روش FIA، معرفی شده است . این کار برمبنای اثر کاتالیتیکی Se(IV) بر واکنش احیاء تیونین به وسیله یون سولفید انجام شده است . اثر عوامل شیمیائی و دستگاهی مختلف ، بر رو ...

شناسایی و تعیین مقدار بعضی از عناصر مانند سلنیم، تلوریم و سولفید در مقادیر کم ...
نمایه ها:
سلنیم | 

در این مقاله یک روش فلوریمتری برای اندازه‌گیری مقادیر جزیی سلنیم در آبهای طبیعی مورد مطالعه قرار گرفته است . سلنیم (IV)موجود در یک نمونه آب ، پس از فرآیند پیش تغلیظی، با 3 و 3 - دی آمینو بنزیدین تولید کمپلکس diphenylpiazselenol می‌کند که به روش فلوریمتری اندازه‌گیری می‌شود. برای اندازه گیری سلنیم (VI) با استفاده از این روش ، کل سلنیم موجود در آب به سلنیم عنصری احیا می‌شود. ...