عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازمان‌های دریایی در دو بخش بندری و دریایی فعالیت داشته که هر دو بخش دارای پرسنل شاغل در دریا و خشکی می‌باشند. از آنجایی که ممکن است نیازهای این دو بخش از کارکنان متفاوت باشد، لازم است تا در این زمینه تحقیق شود تا اینکه بتوان برای هر کدام از کارکنان بخش خشکی و کارکنان بخش دریایی، بر اساس نیازهایشان برنامه‌ریزی کرد. در این تحقیق قصد بر مقایسه‌ی سلسله مراتب نیازهای کارکنان سازمان-های دریایی در دو بخش خشکی و دریا و مقایسه آنان با یکدیگر می‌باشد. از آنجایی که اداره کل بنادر و دری ...

توسعه و پیشرفت تکنولوژی در زندگی امروزی، موجب تغییر در شیوه‌ی زندگی شده که از جمله نتایج آن فقر حرکتی و افزایش خطر ابتلا به بیماری‌ها است. مطالعات نشان داده است که ورزش و به‌ویژه ورزش همگانی‌– تفریحی به عنوان وسیله‌ای ارزان قیمت و فرح‌بخش می‌تواند به حل این مشکل کمک کند. از آنجایی که مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی یکی از راه‌های مهم تأمین سلامت روانی و جسمانی آنهاست، بررسی دلایل حضور این افراد در ورزش و افزایش انگیزه به عنوان کلید آغاز فعالیت و تعهد نسبت به فعالیت ورزشی به ع ...
نمایه ها:
تعهد | 
زنان | 
مشهد | 
ورزش | 

انگیزه یکی از مهمترین عوامل درونی یک ورزشکار برای شرکت در فعالیت است که میزان تلاش یا تعهد فرد را در راه رسیدن به اهداف نشان می دهد(فولادیان و همکاران1388). هدف از تحقیق بررسی رابطه سبک های رهبری دبیران تربیت بدنی وانگیزه های ورزشی دانش آموزان ورزشکار می باشد. جامعه آماری 20 نفر مربیان تربیت بدنی و 120 نفر دانش آموزان ورزشکار در شهرستان فریمان بودند به علت کم بودن تعداد همه بعنوان جامعه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه انگیزه های ورزش مارکلند و اینگلدو(1997)وپر ...