عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اصل سلسله مراتب از اصولی است که در تعریف نظم مطلوب حاکم بر هر کل ی نقشی اساسی ایفا نموده و ملحوظ نمودن آن در طرحها و برنامه ها درجه کارآیی، هویت و حصول به اهداف آنها را افزایش خواهد داد. احترام و توجه به انسان و سعی در پاسخگوییِ هر چه مطلوب تر به نیازهای او در یک محیط شهری (اعم از فضاهای عمومی یا خصوصی)،که بایستی آرامش ،راحتی ،امنیت ، تذکّردهی، هدایت و سیر کمالی و ... را برای انسان تأمین نماید، با بهره گیری و ملحوظ داشتن یک سلسله مراتب تعریف شده می تواند تقویت شود. رعایت نظم ...

این رساله به عنوان ارزشهای برتر اخلاقی در اسلام می باشد. که در آن سعی شده است به بررسی مفهوم ارزش و ارزش برتر بپردازیم. و نیز شناخت اولویت ها و ارزش های برتر اخلاقی از دیدگاه اسلام از مهمترین اهداف این رساله بوده است. این رساله در چهار فصل تنظیم و تدوین گردیده است. فصل اول راجع به طرح تحقیق است. فصل دوم نظام ارزشی اسلام را مورد بحث قرار داده، فصل سوم به ارزش های زمینه ای و واسطه ای پرداخته. فصل چهارم به ملاکهای برتری و سلسله مراتب ارزش ها اختصاص یافته است. بنابراین سعی خواهیم ...

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همانند هر سیستم حقوقی دیگر چینش هرمی شکل اصول و قواعد حقوقی را که نتیجه‌ی اصل حاکمیت قانون است (هرچند به طور ضمنی و تلویحی) مدنظر داشته و به شیوه-های مختلف در اصول قانون اساسی، لزوم کنترل قواعد به منظور حفظ همگونی و تجانس نظم حقوقی ملی را شناسایی کرده است. با این وجود تعدد نهادهای هنجارساز از یک سو و وجود نهادهای با صلاحیت مردد هنجارسازی که حتی در میان آن‌ها نهادهایی غیر اساسی نیز مشاهده می‌گردد، عدم تبیین یقینی مرتبه‌ی مصوبات آن‌ها و مکفی نبودن ...

وجود نظم سلسله مراتبی در میان هنجارهای حقوقی به عنوان یکی از شاخصه‌های حکومت قانون در جوامع امروزی شناخته شده است که از طریق آن می توان مصونیت هنجارهای اصلی نظام حقوقی از دستبرد هنجارهای مادون را تضمین نمود. در پژوهش حاضر مسئله‌ی سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی ایران مورد بحث و بازبینی قرار گرفته است. تعارض‌ها وچالش‌های روبرو شناسایی و بررسی و برای رفع آنها راهکارهایی ارائه شده است. بدین منظور با تشریح نظام سلسله مراتبی حقوق براساس دیدگاه" کلسن " و سایر اندیشمندان، الگوی ای ...

در طراحی مجموعه هایی که ساکنین آینده آنها مشخص نیستند معمولا مطالعه جمعیتهای با ویژگیهای فرهنگی و با شیوه زندگی مشابه تعیین کننده نیازهای ساکنین آیندها ست سازگاری و هماهنگی میان عوامل انسانی و الگوهای کالبدی می تواند منجر به طراحی محیطهای مسکونی شود که وقوع رفتارهای درخور آداب زندگی جمعی و سنت سکونت ساکنین را تشویق نماید این مقاله به ارایه درک درست و جامع از سلسله مراتب عرصه های جمعی و خصوصی با رویکرد تعاملات اجتماعی و ایجاد خلوت می پردازد به عبارتی دیگر با آگاهی و شناخت این ...

در گذشته بازار به عنوان هسته اولیه شهر یا فضایی در کنار سایر فضاهای شهری تعریف می شده است. انسان با ورود به بازار با فضاهای مختلفی مواجه می شود که هر کدام دارای حس فضایی متفاوتی هستند. عواملی همچون نحوه ورود نور به بازار، تزئینات، مصالح، شکل، ورودی، و ... باعث تقویت این حس فضایی می شوند. بازار علاوه بر مکانی برای خرید و فروش کالا، فضایی برای حضور اقلیت های مذهبی هم بوده است که همه دارای سراها، تیم ها، تیمچه ها تخصصی بودند و یک نوع کالا را در آنجا به فروش می رساندند. به طور مث ...

مدیریت و حفاظت موثر جمعیت‌های حیات وحش به درک و پیش‌بینی انسان از ارتباطات زیستگاه-حیات‌وحش وابسته است. تعیین پراکنش گونه برای حفظ و مدیریت جمعیت‌ها، بویژه برای گونه های تهدید شده ضروری است. هوبره از جمله گونه‌های دشت‌زی تهدید شده است، مهمترین عوامل موثر بر کاهش جمعیت این گونه شامل شکار بی‌رویه آن توسط قوشبازان عرب؛ تخریب زیستگاه و تبدیل آن به اراضی کشاورزی می‌باشد. مطالعات کمی برای درک ترجیحات زیستگاهی آن در جهان بویژه در ایران انجام شده است. هدف این مطالعه تعیین ترجیحات زیس ...

در مورد باغ ایرانی که تمثیلی از بهشت و کوششی در رسیدن به بهشت آرمانی در این دنیا است، نوشته های بسیاری وجود دارد. در این بین تأثیر ساختار هندسی، در فرم و شکل کلی باغ های ایرانی و نقش عنصر آب در هندسه باغ به صورت برجسته تری نمایش داده شده است.از اصول مرتبط با هندسه که معماری ایرانی را زنده نگه داشته است، عواملی همچون: سلسله مراتب، مرکزیت، تقارن، ریتم، محور و ... می باشد. که در مقاله حاضر با تأکید بر تأثیر عوامل فوق، به عنوان عناصر اصلی تشکیل دهنده ساختار هندسی باغ های ایرانی، ...

خلوت یکی از دارایی های ارزشمند انسان است که همواره در فرهنگ های مختلف مورد توجه بوده است. این مفهوم یکی از مهمترین ارکان مطلوب هر خانه است که د ر تأمین آرامش روحی افراد خانواده و در نهایت آرامش محله و اجتماع نقش اساسی دارد. این مفهوم در خانه های سنتی ایران به خوبی مورد توجه قرار گرفته و معماران سنتی با به کارگیری تدابیر مختلفی سعی در برآوردن این نیاز داشته اند. این تحقیق بر آن است که با روش توصیفی- تحلیلی با تعریف مفهوم خلوت به جستجوی عناصر معمارانه ی متأثر از این مفهوم در خا ...