عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 83

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه رابطه قدردانی با سلامت معنوی، حمایت اجتماعی، سلامت عمومی و استرس در دختران نوجوان شاهین‌شهر بررسی شد. بر این اساس ، در قالب یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی، تعداد 338 دختر نوجوان از مدارس متوسطه و مراکز عمومی سطح شاهین شهر انتخاب شدند و پرسشنامه های قدردانی (مک کلوف و همکاران، 2002)، سلامت معنوی (پولوتزین و الیسون، 1983)، حمایت اجتماعی (فیلیپس، 1989)، سلامت عمومی (گلدبرگ،1972)، مقیاس DASS-21 (لویبونود و لویبوند، 1995) و جمعیت شناختی را تکمیل کردند. نتایج حاصل ا ...

دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن است که با مشکلات روانشناختی به ویژه خشم رابطه ی زیادی دارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر سلامت عمومی، اطاعت درمانی، کنترل قند خون و خشم در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بود. در یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، از بین 200 بیمار دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به یک مطب خصوصی، تعداد 28 نفر که پس از پاسخ گویی به پرسشنامه حالت- صفت بیان خشم 2، در این آزمون نمره ی بالا کسب کرده بودند به روش نمونه گیری داوطلبان ...

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ی ارتباط استرس شغلی با فرسودگی شغلی و سلامت عمومی کارکنان مراکز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه شهر شیراز بود. به این منظور به 306 نفر از کارکنان پرسشنامه داده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل گرفت. در این پژوهش از پرسشنامه سلامت عمومی، پرسشنامه استرس شغلی فلیپ آل رایس (1992) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (1994) استفاده شد. و با توجه به فرضیه های پژوهش، یافته های زیر بدست آمده است. بین شدت و فراوانی فرسودگی شغلی و ...

بررسی افسردگی و سلامت عمومی در بیماران مبتلا به تهوع و استفراغ شدید حاملگی در بیمارستان های شاهرود در سال 1391. تهوع و استفراغ بارداری از جمله مشکلات رایج در بارداری ها محسوب می گردد که عوامل روانشناختی در ایجاد و تشدید آن موثر هستند. برهمین اساس در این مطالعه به بررسی افسردگی و سلامت عمومی در بیماران مبتلا به تهوع و استفراغ شدید حاملگی در بیمارستان های شاهرود در سال 1391 در مقایسه با بارداری های بدون آن پرداختیم. این مطالعه مقطعی بر روی 200 نفر (در دو گروه 100 نفری مورد و شا ...

هدف پژوهش: « مقایسه سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی فرزندانی که والدینشان ازدواج مجدد کرده اند با خانواده های عادی و تک والدینی» می باشد. روش: در این تحقیق که از نوع علی- مقایسه ای می باشد از دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان قرچک ، تعداد 84 نفر دانش آموز دارای خانواده ازدواج مجدد و تعداد 68 نفر دانش آموز دارای خانواده تک والدینی ، شناسایی شد که همه آنها در تحقیق شرکت داده شد و تعداد 84 نفر دانش آموز دارای خانواده عادی از دو دبیرستان به صورت تصادفی واز هر دبیرستان 42 نفر، همتاسا ...

اسکیزوفرنی اختلال پیچیده ای است که به طور اجتناب ناپذیری اثر ویران کننده ای بر زندگی فرد مبتلا و اعضای خانواده اش می گذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تاب آوری، سبک های حلّ مسأله و سلامت عمومی مادران دارای فرزند اسکیزوفرنی و مادران دارای فرزند عادی جهت افزایش دانش موجود و کمک به خانواده های دارای بیمار اسکیزوفرن است. بنابراین، دو گروه از مادران دارای فرزند اسکیزوفرنی (50 نفر) و مادران دارای فرزند عادی (50 نفر) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسش ...

همراهي بيماريهاي طبي و رواني به طور مكرر نشان داده شده است. بيماريهاي گوارشي از شايعترين بيماريهاي طبي هستند كه علائم مشتركي با اختلالات روانپزشكي دارند و مي توانند منجر به يك اختلال رواني گردند و يا در اثر يك استرس رواني شدت يابند. نشانه هاي گوارشي از جمله شايعترين شكايات در كلينيكهای عمومي و داخلي هستند كه توسط زنان بيشتر از مردان مطرح ميشوند. در مواردي درمان اختلال رواني مي تواند سبب كاهش نشانه هاي بيماري گوارشي و يا بهبود آن گردد. بيشتر تحقيقات و منابع پيرامون تغييرات روا ...

یکی از مقوله های بسیار مهمی که در کنار سلامت عمومی نقش بسیار مهمی در میزان کارآیی و اثربخشی و همچنین سلامت جسمی و روانی افراد دارد ، ولی متأسفانه در سازمان ها و موسسات به ویژه سازمان ها و موسسات ایرانی توجه کافی بدان مبذول نشده است مقوله اهمال کاری است. اهمال کاری منجر به انجام یک کار بی ثمر می شود. اهمال کاری سارق زمان است و باعث می شود فرد احساس گناه کند و نگاه دیگران نیز نسبت به او تغییر کند ، اهمال کاری یعنی به تعویق انداختن انجام کار و ارجاع عمل به آینده ( ساتن ، 2009) ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فرسودگی شغلی بر سلامت عمومی کارکنان پلیس راه استان اصفهان صورت گرفته است. بنابراین درابتداابعاد سلامت عمومی و ابعاد فرسودگی شغلی شناسائی شده و سپس روابط بین متغیرهای شناسائی شده در قالب یک مدل معادلات ساختاری ارائه گردیده است. براساس مطالعات انجام گرفته متغیرهای پنهان سازه فرسودگی شغلی عبارتند از: خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عدم کفایت فردی. همچنین متغیرهای پنهان سازه سلامت عمومی متغیرهای وابسته تحقیق را تشکیل می‌دهند. متغیرهای پنهان مربوط به سازه س ...