عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 274

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از چالش‌های عمده‌ی سیاست‌گذاران نظام سلامت، نحوه‌ی تامین مالی خدمات سلامت می‌باشد. در ایران پرداخت‌های مستقیم از جیب، شیوه‌ی رایج تامین مالی است و در نتیجه احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامتی بالاست. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر این هزینه‌ها، جهت کنترل آن‌ها یکی از اقدمات مهم می‌باشد. از این‌رو، پژوهش حاضر ابتدا به محاسبه‌ی نسبت خانوارهای مواجه با هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت طی سال-های 1384 تا 1390 می‌پردازد، آنگاه شاخصه‌های اثرگذار در این زمینه را مورد بررسی قرا ...

هدف: پژوهش حاضر به دنبال مقایسه هزینه سلامت در سبد کالای خانواده و کیفیت زندگی سالمندان تحت پوشش انواع بیمه بوده است. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی است. چارچوب این مطالعه بر اساس داده های مطالعه سنجش عدالت در شهر تهران" در سال 1387 در مناطق 22 گانه شهر تهران انجام گرفت. بدین صورت که 22 منطقه شهر تهران به عنوان طبقه مدنظر قرار گرفته و از هر طبقه 120 خوشه (بلوک) به طور تصادفی انتخاب و از هر بلوک 10 خانوار بصورت سیستمیک انتخاب شد و وارد مطالعه شده است. اطلاعات ...

براساس دیدگاه حقوق بشری، سلامت و بطور اخص با توجه به هدف این تحقیق مراقبت سلامت از جمله حقوق اساسی و ضروری بشر است. حق بر مراقبت سلامت همانند سایر حقوق انسانی امروزه در سطح بین الملل و نیز در حقوق داخلی اغلب کشور ها از پشتوانه حقوقی برخوردار است و در اسناد بین المللی و قوانین داخلی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.نگرش جوامع در خصوص نقش دولت در حقوق اجتماعی متفاوت بوده از این رو نحوه عمل و ساز و کار دولتها در رابطه با ارائه راه های گوناگون جهت دسترسی به مراقبت سلامت از جمله پ ...
نمایه ها:
بیمه | 
سلامت | 

در ادبیات نمونه‌گیری به حوزه‌هایی که به دلیل کم بودن تعداد نمونه، نمی‌توان برآوردهای مستقیم با دقت کافی را برای آن‌ها تولید کرد «ناحیه کوچک» گفته می‌شود. روش‌های برآوردیابی کوچک ناحیه‌ای به مجموعه‌ای از روش‌های آماری اشاره دارد که با استفاده از داده‌های کمکی، دقت برآوردهای مستقیم را برای ناحیه‌های کوچک، بهبود می‌بخشد. با توجه به نقش و اهمیت سلامت در جامعه و نیاز روز افزون به آمارهای کوچک ناحیه‌ای در جهت ارتقا‌ی سطح سلامت، این مطالعه با هدف استفاده از روش‌های برآوردیابی کوچک ...

در سالهای اخیر با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در علوم پزشکی و در زمینه سلامت و تغذیه، شاهد افزایش جمعیت جهان و بخصوص جمعیت سالمندان هستیم. کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. این در حالیست که با توجه به آمارهای منتشر شده از سوی سازمان آمار کشور پیش بینی می شود در سال های آینده با افزایش بیشتر جمعیت سالمندان کشور، نیازی جدی به ارائه خدمات به این قشر از جامعه احساس گردد. در حال حاضر بخش اعظم خدماتی که به سالمندان ارائه می گردد تنها شامل خدمات مرتبط با امر سکونت سالمن ...
نمایه ها:
سکونت | 
سلامت | 

سبک‏زندگی یکی از معیار عمده تعیین‌کننده سلامت افراد است. سبک زندگی سالم به ویژه در میان سالمندان، می‌تواند یک راهبرد کلیدی برای حفظ سلامت آنها و ارتقاء سطح امید به زندگی همراه با سلامت برای آنان باشد. با وجود آنکه رابطه سبک زندگی و سلامت در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، اما شواهد حاکی از تفاوت‌های چشمگیر در رفتارهای سبک زندگی زیرگروه‌های مختلف جمعیتی است. علاوه بر این، ماهیت این ارتباط برحسب ویژگی‌های فردی و رفتارهای نهادینه شده فرهنگی مرتبط با سلامت در بسترهای مخت ...

کارت هاى هوشمند، یکى از جدیدترین پدیده هاى تکنولوژیکى هستند که در آینده اى نزدیک، تأثیرى محسوس بر زندگى انسان مدرن خواهند نهاد. ظهور کارت هوشمند، تحول عظیمی در ساختار سیستم‌های ارائه دهنده خدمات بیمه ایجاد می کند. کارت هوشمند سلامت، در راستای دسترسی آسان تر به اطلاعات افراد صادر می شود. این پژوهش حاصل مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با مدیران و متخصصان خبره، تنظیم و استفاده از پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله است. روش تحقیق پژوهش حاضر، از نظر روش، توصیفی پیمایشی است. از ...

طراحی و تولید پیام‌های سلامت در حوزه‌ای به نام "ارتباطات سلامت " قرار می‌گیرد زیرا از یک سو باید به مولفه‌های تولید، توزیع و تأثیر پیام توجه کرده و از سوی دیگر مسائل بهداشتی و سلامت مربوطه را به خوبی و براساس اصول آن در پیام گنجاند. از آنجایی که موضوع ارتباطات سلامت به طورکلی و طراحی پیام‌های سلامت به طور جزئی‌تر تاکنون در حوزه علم ارتباطات در ایران جایگاه درخور و شایسته ای نداشته است. پرداختن به ادبیات مرتبط با این موضوعات مانند انواع پیام سلامت، الگوی تأثیر این پیام‌ها، انو ...

مفهوم سبک‌زندگی سلامت‌محور که اخیراً مورد توجّه جامعه‌شناسان پزشکی قرار گرفته است، از چالش‌های مهم جهان سوّم محسوب می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط ما بین ابعاد کیفیّت زندگی با سبک‌زندگی سلامت‌محور می‌پردازد. در واقع از آنجائی‌که سبک‌زندگی سلامت‌محور نوع مصرف افراد در جامعه را تعیین می‌نماید و مصرف نیز تأثیر عمیقی بر ابعاد زندگی فرد خصوصاً سلامت می‌گذارد، ضرورت پژوهش را نمایان می‌سازد. پژوهش حاضر با روش پیمایشی و از نوع تحقیقات میدانی می‌باشد، جامعه مورد بررسی کلّیّه‌ی کارم ...