عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 283

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سلامت انتخابات یک قاعده اخلاقی عملی و همچنین مجموعه ای از سازوکارهایی است که برای صیانت از صحت و صداقت فرایند انتخابات اتخاذ می گردد که از ملزوماتی چند از جمله یک ساختار انتخاباتی منصفانه، آزادی سیاسی برای مشارکت آزاد، پاسخگویی کلیه شرکت کنندگان انتخاباتی، مدیریت انتخابات به صورت شفاف و قواعد اخلاقی عملی مورد وفاق در سیاست برخوردار می باشد . در تقابل با سلامت انتخابات ، مولفه فساد انتخاباتی مطرح می گردد که خود معمولا از مصادیق فساد سیاسی به شمار می آید و بواسطه آن رویه انتخاب ...
نمایه ها:
فساد | 
سلامت | 

چکیده امروزه عدم وجود محافظت مالی در برابر هزینه های سلامت به عنوان یک نقص عمده در نظام-های سلامت شناخته شده است؛ روشن ترین نشانه آن این است که خانوارها به هنگام نیاز به دریافت خدمات سلامتی، نه تنها از بار بیماری بلکه از بار ناشی از مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقر ناشی از تأمین مالی سلامت خود نیز رنج می برند. لذا تبیین دقیق و به موقع این معضل می تواند سیاستگذاران نظام سلامت را در انتخاب سیاست های پیشگیرانه و شیوه های مناسب جهت رفع آن یاری رساند. بر این اساس مطالعه حاضر سعی ...

سبک‏زندگی یکی از معیار عمده تعیین‌کننده سلامت افراد است. سبک زندگی سالم به ویژه در میان سالمندان، می‌تواند یک راهبرد کلیدی برای حفظ سلامت آنها و ارتقاء سطح امید به زندگی همراه با سلامت برای آنان باشد. با وجود آنکه رابطه سبک زندگی و سلامت در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، اما شواهد حاکی از تفاوت‌های چشمگیر در رفتارهای سبک زندگی زیرگروه‌های مختلف جمعیتی است. علاوه بر این، ماهیت این ارتباط برحسب ویژگی‌های فردی و رفتارهای نهادینه شده فرهنگی مرتبط با سلامت در بسترهای مخت ...

هدف اصلی از این پروژه و حاصل آن، عبارت بوده است از : یافتن، معرفی، و شرح و بسط دادن یک "چارچوب مفهومی صحیح" که بتواند همپوشانی سلامت/سیاستگذاری های عمومی را نمایان سازد، و کارکردن روی محتوای آن، بطوریکه مرزهای مداخله و اقدام شناخته شود، و سرانجام، عملی و محقق کردن آن در قالب یک سازو کار اجرایی و قابل فهم برای همه بخشهای نظام سیاست گذاری عمومی، بطوریکه، آنها فردای علایق و ارزشهای بخشی خود، التزام به سلامت عمومی داشته و "عدالت سلامت" را در برنامه هایشان منظور دارند. در عمل نیز، ...

کارت هاى هوشمند، یکى از جدیدترین پدیده هاى تکنولوژیکى هستند که در آینده اى نزدیک، تأثیرى محسوس بر زندگى انسان مدرن خواهند نهاد. ظهور کارت هوشمند، تحول عظیمی در ساختار سیستم‌های ارائه دهنده خدمات بیمه ایجاد می کند. کارت هوشمند سلامت، در راستای دسترسی آسان تر به اطلاعات افراد صادر می شود. این پژوهش حاصل مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با مدیران و متخصصان خبره، تنظیم و استفاده از پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله است. روش تحقیق پژوهش حاضر، از نظر روش، توصیفی پیمایشی است. از ...

با توجه به چشم انداز نظام سلامت در سال 1404 و برخورداری از عادلانه ترین و بالاترین و برترین سطح سلامت در منطقه و با توجه به سرانه سهم بسیار کم سلامت از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان سوم بخصوص ایران و سهم بالای هزینه های سلامت پرداخت شده توسط خانوار مطالعه شیوه های تخصیص کارآمد و اعطای یارانه در این حوزه می تواند به ارتقاء و توسعه نظام سلامت کمک نماید. تورم بخش بهداشت 4 برابر بخش عمومی آثار افزایش قیمت در بخش سلامت، لزوم بررسی راهکارهای مختلف و انتخاب بهترین راهکار را ایجاب ...
نمایه ها:
سلامت | 
سلامت | 

با توجه به اهمیت سلامت مادران و تاثیر ان در سلامت جامعه بدیهی است که انجام طرحهائی همچون بسیج سلامت مادران میتواند موثر واقع شود. در این طرح یعنی بررسی نظرات مادران می‌خواهیم طرح بسیج سلامت مادان را از چند بعد بررسی کنیم و اهداف ما بررسی نظرات مادران مورد مشاوره و در مورد کیفیت مشاوره(منظور از کیفیت در اینجا مواردی مثل برخورد مشاوران، مطالب آموخته شده در طرح، میزان تاثیر این طرح در زندگی آینده خانواده‌ها می‌باشد.) و نیز بررسی نظرات مادران در مورد تبلیغات طرح بسیج سلامت مادران ...

با گذشت بیش از 10 سال از جنگ تحمیلی ضایعات ناشی از حملات وسیع شیمیایی در طول دوران دفاع مقدس سبب شهادت عده‌ای از جانبازان گردید و با توجه به اینکه این ضایعات در بعضی سیستم‌های بدن سیر پیشرونده داشته و باعث بروز عوارض مزمن شده است و با توجه به اینکه اطلاعات دقیق از وضعیت سلامتی جانبازان در دسترس نبود تصمیم بانجام پژوهش گرفته شد و وضعیت سلامت جانبازان شیمیایی شهرستان کاشان از نظر سیستم‌های قلب و عروق و خون، ریه، چشم، پوست ، غده تیروئید و روان بررسی گردید. تا بتوان با شناسایی جا ...

طرح با هدف بررسی تأثیر آموزش رژیم غذائی بر معیارهای وضعیت سلامت بیماران تحت درمان با همودیالیز شهر کاشان انجام شد. قبل از انجام آموزش رژیم غذائی، یک نمونه خون از کلیه بیماران تحت درمان با همودیالیز گرفته شد و مقدار سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر اندازه گیری و در ضمن فشار خون و وزن نیز کنترل گردید. پس از آموزش رژیم غذائی توسط کارشناس ارشد تغذیه به فاصله دوبار مجدداً موارد ذکر شده اندازه گیری گردید. نتیجه پژوهش نشان داد که آموزش رژیم غذائی در رابطه با این بیماران بر شاخص های سلامت ا ...