عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حوضه آبریز رودخانه قزل‌اوزن- سفیدرود از حوضه‌های آبریز با رودخانه‌ای مرزی می‌باشد که از ویژگی‌های منحصر به فرد آن می‌توان به حضور 8 ذینفع در آن اشاره نمود که استان‌های کردستان، زنجان، آذربایجان شرقی، اردبیل، همدان، قزوین، تهران و گیلان را شامل می‌شود. در این حوضه طرح‌های توسعه بسیاری نظیر ساخت چندین سد در استان‌های بالادست در حال انجام می‌باشد که برخی از آنها در دست ساخت و برخی در حال مطالعه می‌باشند. اجرایی شدن هر یک از این طرح‌ها اثرات سوئی را بر میزان منابع آب قابل دسترس ا ...

بمنظور آبخیزداری سرابان سفیدرود مطالعاتی توسط مهندسین مشاوری سوگراه بوسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی انجام گردید.براساس مطالعات بمنظور احداث سدهای مخزنی و رسوبگیر روی شاخه قزل‌اوزن و احداث سدهای رسوبگیر روی شاخه های قزل‌اوزن وشاهرود درحوزه آبریز سد مطالعات مرحله اول شامل مطالعات زمین شناسی و عملیات ژئوتکنیک وحفاری های شناسائی وسایر عملیات مربوطه توسط مهندسین مشاور مهاب اشتوکی صورت میگیرد. ...

از آنجائیکه مسئله رسوب در شبکه آبیاری سد سفیدرود گیلان با توجه به عملیات رسوبزدائی تشدید شده است ، مطالعاتی در این باره لازم به نظر میرسد، در مطالعات از طریق نمونه‌برداری از ابتدای آبگیرها و کانالها، بررسی شرایط هیدرولیکی جریان نظیردبی، سرعت ، ضریب‌زبری، و همچنین دانه‌بندی و آزمایشهای شیمیائی انجام میشود و در پایان فصل آبیاری وضعیت کانالها از نظر رسوبگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . بر این اساس ضرایب مقاومت جریان، محاسبه پروفیل سطح آب و محاسبات مربوط به بار رسوبی و مواد ت ...
نمایه ها:

-1 تعیین رژیم غذایی شاه کولی در رودخانه سفیدرود و بررسی این نکته که آیا در زمان مهاجرت تغذیه صورت می‌گیرد یاخیر. -2 بررسی روابط طول و وزن و طول و سن . -3 تعیین میزان هم‌آوری شاه کولی. ...
نمایه ها:
رشد | 
تغذیه | 
ماهی | 

الف - مطالعه بیوشیمیایی ماهی خاویاری مهاجر در رودخانه سفیدرود و مقایسه آن با سایر نواحی شیلاتی. ب - یافتن مارکر بیوشیمیائی جهت شناسایی و تفکیک جمعیتهای مهاجر به رودخانه سفیدرود از سایر نواحی. پ - بیومتری و بررسی مورفولوژیکی و تولید مثلی ماهیان خاویاری مهاجر به رودخانه سفیدرود و مقایسه آن با ماهی غیرمهاجر. ...

الف - تعیین تعداد ماهیان سفید مولدی که وارد سفیدرود می‌شوند. ب - شناسائی محل‌های اصلی تخمریزی ماهی سفید در رودخانه سفیدرود و بررسی کیفیت تخمریزی در آن. ج - تعیین تعداد بچه ماهیان سفید حاصل از تکثیر طبیعی. ...

این طرح از دوپروژه تشکیل گردیده که پروژه اول مربوط به حوزه رودخانه‌های خوزستان بوده و پروژه دوم برای پنج حوزه آبریز رودخانه‌های سفیدرود ، گرگانرود ، هیرمند ، میناب و هلیل‌رود می‌باشد. هدف از اجرای این پروژه‌ها پیش‌بینی سیل قبل از وقوع در رودخانه‌های فوق بوده که نتیجتا کاهش خسارات جانی و مالی را به دنبال خواهد داشت . ...

زیست‌شناسی تولیدمثل سیاه‌ماهی (Capoeta capoeta) با بررسی 320 عدد نمونه که به صورت ماهیانه طی دوره یکساله از آذر ماه 1392 تا آبان ماه 1393 از جویبار سیاه‌رود، واقع در روستای انارکول از توابع شهرستان رستم‌آباد، در زه‌کش رودخانه سفیدرود در حوضه آبریز جنوب دریای خزر گرفته شدند، مورد مطالعه قرارگرفت. شاخص‌های جمعیت‌شناختی و تولیدمثلی شامل سن، رشد، طول-وزن، بلوغ، نسبت جنسی، گنادی، کبدی، بافت‌شناسی گناد، هماوری، قطر تخمک و فصل تولیدمثل مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان د ...