عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پاک‌سازی آلودگی آب‌های زیرزمینی هزینه زیادی دارد و در بسیاری از موارد مشکل است. از این‌رو لازم است از روش‌های مناسب برای پیشگیری از آلوده شدن آنها استفاده شود. یکی از راه‌های عملی برای جلوگیری از این خسارت, شناسایی مناطق آسیب پذیر آبخوان, مدیریت کاربری اراضی, مدیریت مصرف کودهای شیمیایی و به کارگیری شیوه‌های آبیاری نوین است. در تحقیق حاضر آسیب پذیری آبخوان دشت ورامین به کمک مدل دراستیک اصلاح شده و نرم‌افزار GIS ارزیابی شده است. مدل دراستیک اصلاح شده مدل هشت پارامتری است که خصو ...

در مناطق خشک همچون استان فارس ، آب کشاورزی یکی از عوامل مهم محدودکننده کشاورزی می‌باشد. بنابراین تمام تلاش بایستی صرف استفاده حداکثر از سیلاب حاصله از بارندگی در منطقه شود، از طرفی در اثر آبکشی بی‌رویه از سفره آبهای زیرزمینی در منطقه، این ثروت خدادادی همواره از نظر کمی و کیفی افت نموده است . این افت بی‌رویه در آینده نه چندان دور منطقه را با مشکل بسیار جدی روبرو خواهد نمود. پخش سیلاب و تغذیه آب سیلاب در سفره آبهای زیرزمینی یکی از راههای موثر جهت جلوگیری از افت سفره آبهای زیرزم ...

این تحقیق به بررسی تاثیر کمی و کیفیگسترش شهری بر روی سفره زاهدان که تنها منبع تامین آب برای مصادف مختلف در شهر زاهدان است، می پردازد. این بررسی و تحقیق برا ساس کارهای صحرایی، آزمایشگاهی و جمع آوری اطلاعات موجود بنا شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تاثیر کمی گسترش شهری بر سفره زاهدان سبب شده است که سطح آب زیرزمینی در بعضی نقاط تا حدود 20 متر هم افت نموده و در نقاط دیگر حدود سه متر بالا بیاید. به علاوه گسترش شهری سبب شده است تا جهت جریان آب زیرزمینی منحرف شده و همچنین وس ...

چون تصمیم بر این است که سیلاب به داخل گودالهای طبیعی و مصنوعی و سطح اراضی محدوده گودالها انتقال و پخش گردد ، لذا در این طرح در نظر است تاثیر این عمل در تغذیه سفره آب زیرزمینی و کیفیت آب زیرزمینی و خصوصیات فیریکی ، شیمیایی خاک قبل و بعد از انجام عملیات انتقال و پخش سیلاب ارزیابی گردد. و رابطه بین مقدار سیلاب ورودی به گودالها و افزایش آب زیرزمینی از طریق مطالعه چاههای گمانه موجود بدست اورده شود و همچنین مقدار تبخیر از سیلاب وادرشده اندازه‌گیری شود. و در نهایت باتجزیه تو تحلیل آ ...

هدف این تحقیق تعیین منشا آب شور در این لایه های آبدار است با جمع آوری داده های هیدروژئولوژیکی قبلی و نمونه برداری متعدد از چاههای موجود در منطقه دو گروه آب شور با ترکیب شیمیایی کاملا متفاوت در منطقه تشخیص داده شده است: گروه اول دارای مقادیر پائینی از نسبتهای ‏‎So4/CI‎‏ و ‏‎NA/CI‎‏ بوده و در صد ‏‎Mg+Ca‎‏ در این گروه از مقدار بالایی برخوردار است و آب شور قسمتهای مرکزی دشت را شامل می شود. گروه دوم دارای مقادیر بالایی از نسبتهای ‏‎SO4/CL‎‏ و ‏‎Na/CL‎‏ بوده و در صد ‏‎Mg+Ca‎‏ در ...

در این طرح مراحل زیر انجام می شود: - تهیه نقشه های منابع آب زیرزمینی دشت ابهر از سازمانهای مربوط و بررسی کارشناسی آنها و تعیین نقاط نمونه برداری از آبهای منطقه- نمونه برداری سیستماتیک از آب چاههای منطقه و انتقال نمونه ها به آزمایشگاه جهت تجزیه شیمیائی به طریق کلاسیک و با استفاده از دستگاههای جذبی و نشری- انجام برخی آزمایشها روی نمونه های آب بلافاصله پس از نمونه برداری (تجزیه درجا)، PH، قابلیت هدایت الکتریکی (EC)، درجه حرارت- بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از تجزیه های شیمیا ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
آب |