عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 79

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آنالیز سفالومتری یکی از مهمترین ابزارهای تشخیص ناهنجاری‌های ارتودنسی است . این آنالیز در چند مرحله انجام می‌پذیرد. اولین مرحله یافتن نقاط خاصی از تصویر است که شاخصهای سفالومتری نامیده می‌شوند. نقاط شاخص با یکدیگر خطوط و زوایایی تشکیل می‌دهند که روابط بین آنها در مراحل بعدی آنالیز سفالومتری مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قار می‌گیرند. وضعیت خطوط و مقادیر زوایای شاخص سفالومتری در یک گروه بزرگ از افراد بهنجار در یک نژاد از میانگین خاصی برخوردار است . از مقایسه بین اندازه‌ه ...

کامپیوترها در زندگی مدرن امروزی در جنبه های بسیار متنوعی کاربرد یافته اند. پیشرفت در تکنولوژی سخت افزاری کامپیوترها با سرعت چشمگیری در حال انجام است ولی در مقام مقایسه با سخت افزارها، روشهای مهندسی نرم افزارها خیلی کمتر توسعه یافته اند. برنامه نویسان از ابزارهای برنامه نویسی که دائما در حال تغییر و تکامل هستند، استفاده می نمایند. تغییراتی که ممکن است گاه تا چندین بار در طی چرخه نگارش یک برنامه به وقوع بپیوندد. معرفی کامپیوترهای شخصی ارزان قیمت در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 19 ...

اسکیزوفرینا نوعی سایکوز و اختلال عمده و شدید روانی می باشد که به دلیل پیچیدگی و ابهامات زیادی که در شناخت و سیر بیماری وجئد دارد راههای مختلفی برای تشخیص بیماری پیشنهاد شده است .یکی از این روشها سفالومتری می باشد که ارزش آن هنوز به طور کامل روشن نیست . به همین منظور یک مطالعه مورد شاهده با هدف بررسی به روش سفالومتری در بیماران نیتلا به اسگیزوفرینا صورت گرفت . در این مطالعه تعداد 195 نمونه با نمونه گیری غیر احتمالی آسان انتخاب شدند و با گروه شاهد (198 نفر ) که از نظر قد ،وزن ، ...
نمایه ها:
تعیین | 

سفالومتری بافت نرم یک جنبه مهم در طرح‌ریزی درمان ارتودنسی میباشد.ولی باید دانست که نورمهای سفالومتری در نژادهای مختلف ، متفاوت است .در این مطالعه مقطعی، سفالوگرام جانبی 120 نفر (60 پسر و 60 دختر) از دانش‌آموزان ایرانی که بین سنین 6-17 سال سن داشتند و دارای اکلوژن نرمال بودند به منظور استخراج نورمهای سفالومتری در این جامعه مورد ارزیابی قرار گرفت .این افراد به پنج گروه سنی 6-8، 8-10، 10-12، 12-14، 14-17 سال تقسیم شده و 8 شاخص سفالومتری بافت نرم شامل FPA <،LFH،LLL،NP،...

هنگام بررسی ابعاد عمودی صورت از جمله مواردی است که در زیبایی صورت تاثیر به سزایی دارد بنابراین هنگام بررسی ابعاد عمودی صورت بایستی علاوه بر معاینات کلینیکی از آنالیزهای سفالومتری نیز استفاده کنیم . لذا برآن شدیم که با بررسی زاویه ‏‎Y-axis(NSGn)‎‏ در کودکان 9 تا 12 ساله مراجعه کننده به بخش ارتدنسی دانشکده دندان پزشکی قزوین و ارتباط آن با زوایای ‏‎PP-MP‎‏ و ‏‎SN-MP‎‏ و نسبتهای ‏‎Jarabak‎‏ و ‏‎Wylie‎‏ دریابیم که این زاویه تاچه اندازه در تشخیص سفالومتری ارتفاع صورت کمک کننده است ...

هدف این پایان نامه مقایسه روش موقعیت طبیعی سر و وضعیت هایی است که در آن سر نسبت به این حالت چرخش پیدا کرده است و میزان تغییرات و مقدار خطای نتایج بدست آمده در متغیرهای سفالومتری و بافت نرم و نازوفارنکس بر روی 20 دانشجوی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این تعداد در 2 گروه 10 نفری ابتدا در موقعیت طبیعی سفالومتری شده و سپس در چرخش بسمت پایین با اختلاف 5 درجه نسبت به حالت طبیعی این عمل تکرار گردیده است. پس از محاسبات آماری 9متغیر از این تعداد در 2 حالت Flexion وExt ...

برای بررسی و طبقه بندی تیپ های آناتومیک سر وصورت نوزادان بر اساس سفالومتری، ابعاد آناتومیک سر و صورت و بعضی اندازه های آنتروپولوژیک 119 نوزادی که در زمستان 1368 متولد شده و از نظر کلینیکی سالم بودند در طی 4 تا 10 ساعت پس از تولد اندازه گیری شدند. طول سر، عرض سر، ارتفاع گوشی، دور سر، طول صورت ، عرض صورت ، قد، وزن بدن، حجم مغز نوزادان پیدا شد و وزن مغز آنان بدست آمد. بعد از عملیات آماری، ایندکس سر، ایندکس صورت و ایندکس مغز و نسبت دور سر به قد نوزادان مشخص گردید و بر اساس طبقه ب ...

جهت تعیین حدود طبیعی ابعاد آناتومیک ، بویژه ابعاد جمجمه نوزادان یک روزه دختر در سال 1372 تعداد 125 نوزاد یک روزه که بطور طبیعی متولد و از نظر بالینی سالم بودند به روش سفالومتری کلاسیک مورد بررسیهای آنترپومتریک قرار گرفتند و نتایج زیر بدست آمد: میانگین وزن 3308 گرم، قد 496 میلیمتر، طول 116ˆ5 میلیمتر، عرض سر 90ˆ6 میلیمتر، طول صورت 56 میلیمتر، عرض صورت 71ˆ8 میلیمتر، ارتفاع گوشی 70 میلیمتر، میانگین ایندکس سفالیک 78ˆ5 ایندکس پروسوپیک 77ˆ8 ،ایندکس سربرال 12ˆ4 وایندکس قد .69 همچنین ...

تحقیق حاضر که برای اولین بار در ایران انجام شده است روش تهیهء سفالوگرام را با استفاده از موقعیت طبیعی و قابل تکرار سر، با نگاه کردن فرد مورد مطالعه در آینه‌ای در مقابل خود، نشان می‌دهد. خط عمودی بر خط حقیقی حاصل از آویختن زنجیری در کنار فیلم می‌تواند یک خط مرجع (referenee) قابل تکرار و مطمئن در سفالومتری باشد که تغییر پذیری زیاد و ایرادات خطوط رفرنس مرسوم را ندارد. این روش بسیار ساده است و در این تحقیق به اثبات رسیده است که قابلیت تکرار مناسبی دارد و توسط تکنسین مجرب به خوبی ...