عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 108

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

1 چکیده: شاعران زیادی پس از سعدی پیرو او در غزل سرایی بوده ان د. از جمله ی کسانی که تحت تأثیر شیوه ی وی قرارگرفته، شاعر اواخر قرن هفتم واوایل قرن هشتم، حسن سنجری متخلص به حسن و معروف به حسن دهلوی(سعدی هندوستان) است که در دیوان خود آشکارا از شیوه ی غزل سرایی سعدی پیروی کرده است. از آن جا که یکی از حوزه های بررسی غزل های همسان و اقتفای ی، نقد و تحلیل موسیقایی است . در این رساله 31 غزل از غزل های هر دو شاعر که در وزن و قافیه و ردیف و نیز وزن وقافیه، یکسان بوده اند، از نظر ...
نمایه ها:
سعدی | 
دهلوی | 
غزل | 

ادبیّات را از هر دیدگاهی می توان مورد بررسي قرار داد. زبان فارسی با رمز و رازهای فراوانش و به عنوان نقطه ی اشتراک و پیوند دهنده ی ایرانیان و رمز هویّت و فرهنگ ما، در نظم و نثر، هزاران نکته و مجهولات فراوان دارد، که می توان با تدبّر و تحقیق به گره گشایی از آن دست یافت. عدد به عنوان یکی از جلوه های نماد، از دیرباز در میان اقوام گوناگون و از جمله ما ایرانیان دارای مفاهیم گوناگون است. در این پژوهش که موضوع آن اعداد مقدّس در شعر سعدی و عراقی است، اعداد از منظر تقدّس و نگاه نمادین ...

ضرورت مطالعه ی ادبيات کلاسیک با رویکردی نوین به عناصر داستانی و جایگاه صحنه پردازی در این آثارمی‌طلبید كه به بررسي و نقد و تحليل صحنه‌پردازی و پیوند آن با دیگر عناصر داستان در گلستان و بوستان سعدی پرداخته شود. چگونگي به كارگيري آن در اين آثار تجزيه و تحليل شود و دلیل زیبایی حکایات و به ویژه صحنه‌پردازی آن‌ها هویدا گردد. این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است: فصل اول درباره‌ی ادبيات داستاني می‌باشد که در این فصل به بررسی داستان و عناصر آن و نیز جنبه‌های انواع داستان پرداخته شده ...

شرح غزلیات سعدی رساله‌ای است در راستای شناخت و معرفی یکی از ستون‌های استوار و قله‌های رفیع زبان و ادب فارسی سعدی شیرازی و از آن جا که تکوین، تحول و تکامل غزل فارسی در ایران با زبان غزل سعدی هویتی ماندگار یافته است؛ ناگزیر از شناخت و معرفی وی می‌باشیم. این رساله دربرگیرنده پنج فصل اصلی است. در فصل اول؛ درآمد و کلیات مورد بررسی قرار گرفته که خود دربرگیرنده مروری بر تحقیق‌های پیشین، ضرورت تحقیق، روش تحقیق و بررسی نسخه‌های کلیات سعدی به تصحیح فروغی، یغمایی و یوسفی است. در فصل ...

یکی از اساسی‌ترین اهداف نظام تعلیم و تربیت هر جامعه ارتقاء سطح رشد اخلاقی افراد آن جامعه است . مفهوم اخلاق و بحث پیرامون آن از زمانهای قدیم در شرق و غرب مطرح بوده است . با این تفاوت که در شرق اندیشه‌های اخلاقی غالبا در قالب دین و عرفان و ادبیات عرضه شده اما در غرب از همان ابتدا کوشش بر این بوده که اخلاق در چهارچوب پژوهش‌های عقلی و فلسفی بررسی کنند. اما با این همه، تفاوت اساسی در جوهر این دو روش وجود ندارد چنانچه در تحقیق حاضر مراتب رشد اخلاقی در آثار سعدی با استفاده از الگوی ...
نمایه ها:
اخلاق | 
سعدی | 
کلبرگ | 

عموماً اشعار سعدی را عاشقانه می دانند، با بررسی اشعار عارفانه سعدی و انطباق چارچوب اندیشه عرفانی او با اصول و مبانی چهارگانه عرفان از نظرگاه شعر و ادب: 1. الله(توحید، یکتایی، معشوق و محبوب و ...) 2. تجلّی و ظهور معشوق و محبوب 3. حرکت و سلوک(مستی، خرابی، قلندری، رندی، عاشقی و ...) 4. فنا و وصال عاشق در معشوق(بیخویشی، قربت، سوختن در آتش رخسار یار)، می توان گفت که سعدی عارفی موحد است که در سیر و حرکت عرفانی خود با جمعیت خاطر، درک حضور معشوق و معبود(ذکر)، و تمرکز ذاتی در تجلیات و ...

در این پایان‌نامه مسائل مربوط به سیاست در آثار منظوم و منثور سعدی مورد بررسی قرارگرفته است.. ازجمله مطالبی که در این پایان‌نامه مورد پژوهش قرارگرفته است، عبارت‌اند از: اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر سعدی، روابط سعدی با سیاستمداران عصر خود، مشروعیت حکومت از دیدگاه سعدی، ویژگی‌های حاکم وحکومت صالح، حقوق و وظایف متقابل مردم و حکومت، سعدی و دموکراسی و سعدی و ماکیاولی. سعی ما بر این بود تا با معرفی طرز تفکّر و مشرب اندیش? سعدی به بررسی سیاست و سیاسی‌گری در کلّ آثار سعدی بپردازیم، کاری ...
نمایه ها:
سیاست | 
سعدی | 

سعدی شیرازی و خواجوی کرمانی از شاعران برجسته و صاحب سبک غزل فارسی هستند. سعدی شیرازی با کلام روان، منسجم، خوش آهنگ و شیرینش، غزل عاشقانه را به اوج رساند به گونه‌ای که هیچ شاعری نمی-تواند به مقام او نزدیک شود. خواجو نیز از شاعران برجسته‌ای است که غزل عاشقانه- عارفانه را در هم می-آمیزد تا جایی که غزل او، سرمشق حافظ نکته سنج، واقع می‌شود. با توجه به اهمیت غزل آن دو، شایسته است اندیشه‌ها، عواطف، درون مایه‌های فکری آنها، دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد. در غزل سعدی و خواجو، وجوه تشابه ...

این تحقیق، ابتدا به بررسی ماهیّت هنر و ادبیّات و رابطۀ این دو رشته می پردازد، سپس یکی از انواع هنرهای تجسّمی؛ یعنی کاریکاتور را به عنوان حلقۀ اتّصال هنر و ادبیّات برگزیده، در آثار سعدی مورد بررسی قرار می دهد. کاریکاتور، یکی از هنرهای تجسّمی و به معنی تقلید مسخره آمیز از چهره، همراه با اغراق بوده است که امروزه به دلیل گسترش فوق العاده ای که یافته به دو شاخۀ کاریکاتور و کارتون تقسیم شده است. ادبیّات نیز به دلیل ماهیّت خیال انگیزش، عرصۀ اغراق و زیاده روی های شاعرانه بوده است. هر ...