عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 224

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

لذت، از اساسی‌ترین انگیزه‌های رفتار در آدمی است و از طرفی سعادت، به عنوان غایت اخلاق تلقی می گردد. رابطه «لذت» با «سعادت» یکی از مباحث‌ بنیادین در فلسفه اخلاق است. این پژوهش به بررسی تطبیقی دیدگاههای سه متفکر با گرایشهای مختلف (ارسطو، سعادت‌گرا ، اپیکور، «لذت گرا» و ملاصدرا به عنوان نماینده فلسفه اسلامی) در این رابطه می پردازد. مشکل بنیادین، شناخت ماهیت سعادت است زیرا تا انسان حقیقت سعادت را نشناسد، راه تحصیل آن را نیابد. ارسطو سعادت را مفهومی می داند که شامل فضیلتهای مختلف ع ...

پژوهش حاضر میکوشد تا حقیقت سعادت را از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی بررسی کند. تبیین نظریه سعادت علامه طباطبایی با توجه به مبانی نظری فلسفهی او و اثبات نوآوریهای علامه در این مسئله از مهمترین فصلهای این پژوهش به شمار میرود. ما در ابتدا به بیان ارتباط سعادت با عناصر اصلی حکمت متعالیهی ملاصدرا و علامه طباطبایی و توضیح نقش این مبانی بر سعادت حقیقی از دیدگاه آنها میپردازیم. پس با در کنار هم قرار دادن این عناصر میکوشیم تا حقیقت سعادت از نگاه آنان را ترسیم کنیم. در طی این مراحل ...

محور اصلی این نوشتار بررسی تطبیقی مسئله سعادت از دیدگاه دو فیلسوف مسلمان فارابی و سهروردی می باشد فارابی و سهروردی به عنوان دو اندیشمند مسلمان، سعادت را بالاترین لذت در دراز مدت می دانند و اراده به معنای اختیار ، قوه ی ناطقه ی نظری و فطرت مشترک را شرط لازم سعادت نه شرط کافی سعادت معرفی کرده اند و از نظر هر دو فیلسوف سعادت به عنوان امری مشکک بالاترین مرتبه ی قرب به خداست و همین امر موید تاثیر آنان از متون دینی می باشد. فارابی و سهروردی در بحث از سعادت براساس شناخت انسان عمل م ...

انسان موجودی مختار است و قدرت اختیار، او را بر این می‌دارد که راه سعادت خود را پیش گیرد و یا با انحراف از مسیر سعادت، به شقاوت برسد. راه سعادت؛ راهی است مشخص که ابتدا و انتهایش پیداست و عناصر تشکیل دهنده آن توسط پیامبران الهی (علیهم‌السلام) معین و آشکار شده است. بنابراین هر انسانی در وهله اول باید به این راه آگاهی پیدا کند و بر اساس آن گام به گام موافق غایت کلی زندگی خودش حرکت کند. در این فرایند او ناگزیر است که نیازهای حقیقی، مقصد و نهایت زندگی خود و حتی مراحل آن را تدبیر کر ...

پژوهش حاضر با عنوان »نفس و سعادت و شقاوت آن از دیدگاه سهروردی »و با هدف بررسی کیفیت نفس طبق نظر سهروردی و روشن شدن این مساله که ایشان به عنوان یک فیلسوف اشراقی، سعادت و شقاوت را در چه چیز می داند انجام گرفته است . در راستای این هدف مسائلی همچون : تعریف و ماهیت نفس و ویژگی های نفس از دیدگاه سهروردی و کمال و سعادت حقیقی نفس از نظر ایشان و همین طور عوامل شقاوت نفس و راههای جلوگیری از آن و حقیقت عشق ومعرفت و نقش این دو در سعادت آدمی و نقش سیر و سلوک از دیدگاه این فیلسوف در رسیدن ...

موضوع سعادت از دیرباز مورد توجه حکما و فلاسفه بوده و هر کدام تفسیر خاص و متفاوتی از سعادت داشته اند ، زیرا بحث سعادت مهمترین مسئله و هدف نهایی زندگی انسان می باشد . سعادت انسان برابر با لذت دائمی و نبود هیچ درد و رنجی است و دیدگاه های مختلف درباره سعادت و لذت، سبب پیدایش مکاتب و مذاهب گوناگونی در طول تاریخ شده است تا جایی که تبیین درست سعادت به دلیل تفاسیر و دیدگاه های زیاد به سادگی امکان پذیر نمی باشد . در بین مکاتب فلسفی ، حکمت متعالیه با بهره گیری از دین مبین اسلام به تفسی ...

مسئله اخلاق یکی از مهم‌ترین مباحث کلیدی در حوزۀ دین و یا شاید هم زیربنای شکل‌گیری اکثر ادیان الهی و آسمانی باشد. فلسفۀ اخلاق هم یکی از زیر شاخه‌های اخلاق است که از جمله مباحثی که در آن مطرح می‌شود: رابطۀ اخلاق و سعادت، رابطۀ اخلاق و عشق، رابطۀ اخلاق و دین می‌باشد. دین اسلام بر اساس شخصیت و کرامت انسانی تلاش می‌کند که انسان را به آن غایت اهداف خود که همانا رسیدن به نیکبختی و سعادت است برساند و اخلاق را به عنوان مبنای این مسیر حقیقی قرار دهد. این رساله در صدد آن است که یکی از م ...

نوشتار حاضر جهت تبیین سعادت از نظر سه فیلسوف مسلمان، ابن سینا، شیخ اشراق و درا و قرآن می باشد. فلاسفه مذکور سعادت و شقاوت را بر دو نوع عقلی و حسی می دانند. منظور از سعادت عقلی، تعقل و ادراک کامل ترین موجودات می باشد و شقاوت حقیقی به معنای محجوب ماندن از پروردگار و تهی بودن از کمالات مناسب نفس است. ایمان، عمل صالح و اخلاق حسنه از نظر قران اسباب سعادت دنیا و آخرت محسوب می شود و کفر و شرک و نفاق عوامل شقاوت ابدی هستند. ...

مسأله پژوهش حاضر در واقع ((بررسی مفهوم سعادت و شقاوت از دیدگاه دین مبین اسلام است)). روش استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی و از نوع مطالعه ی کتابخانه ای بوده که پس از گردآوری اطلاعات از طریق منابع دست اول و استنتاج نظری به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته است. در خصوص یافته های این پژوهش باید گفت سعادت انسان در گرو رستگاری و ظفر است و عوامل موثر بر آن همانا ایمان به خدا معاد ، ولایت ، تزکیه نفس و ... است و نقطه مقابل آن شقاوت است که توأم با خسران و عقوبت و عوامل موثر بر آن ، کف ...