عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پروژه آناتولیا، که با عنوان مختصر (گپ) GAP شناخته شده، شامل 13 زیر پروژه انرژی و آبیاری می‌باشد. این پروژه توسط دولت ترکیه، برای تولید بیشتر محصول‌های کشاورزی و صنعت رو به رشد و توسعه بیشتر منطقه، معرفی شده است . گپ تغییرات زیادی را در بخش کشاورزی خواهد داد که نقش بسیار مهمی را در اقتصاد و منطقه ایفا می‌نماید. با تکمیل این پروژه در سال 2012، در حدود 1/7 میلیون هکتار اراضی (تقریبا 19 درصد از سطح کل زیر آبیاری) برای آبیاری آماده خواهد شد و تولید کشاورزی دوبرابر خواهد شد. آشار ا ...

دهستان رازآور با مساحت اراضی کشاورزی 25655 هکتار در شمال استان کرمانشاه قرار دارد. برای شناخت علمی وضعیت مکانیزاسیون این منطقه برخی از شاخص‌های کمی و کیفی مکانیزاسیون ارزیابی شد. در این مطالعه بر اساس روش میدانی و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه، مصاحبه، مشاهده و استفاده از فن مطالعه کتابخانه‌ای، به همراه استفاده از آمار و اسناد موجود در ادارات مرتبط، گردآوری اطلاعات انجام گردید.در این دهستان 1137 دستگاه انواع تراکتور وجود دارد. بررسی‌ها نشان داد 76 درصد این تراکتورها عمر بیش ا ...

بخش کشاورزى به عنوان منبع اصلى درآمد اکثر کشورهاى جهان در فعالیتهاى اقتصادى از اهمیت فراوانی برخوردار است. استفاده از ماشین‌ها و ادوات کشاورزی لازمه توسعه بخش کشاورزی و عاملی تاثیر‌گذار بر میزان تولید و درآمد خانوارهای روستایی می‌باشد. بنابراین شناسایی وضعیت مکانیزاسیون و نهایتا درآمد خانوار‌های روستایی جهت بدست آوردن ضرایب تولید و مصرف و شاخص‌های زندگی در برنامه‌های توسعه هر کشور ضروری می‌باشد. هدف این تحقیق بررسی اثر مکانیزاسیون کشاورزی بر درآمد خانوارهای روستایی بخش نگار ش ...

محدوده مورد مطالعه دشت آباده واقع در شمال فارس با 14731 هکتار سطح زیرکشت جهت شناخت علمی وضع موجود مکانیزاسیونوارائه راهکارهای مناسب مورد بررسی قرارگرفت این بررسی نشان میدهد سطح مکانیزاسیون درمنطقه معادل 0/79 اسب بخار درهکتار می باشد با توجه به این سطح مکانیزاسیون درجه مکانیزاسیون عملیاتهای مختلف نسبتا پایین می باشد و با توجه به محاسبات انجام شده ضریب بهره وری از تراکتورها در زمان پیک کاشت گندم و جودرمنطقه 68 درصدمیب اشد از طرفی 75 درصد سطوح زراعی منطقه کمتر از 10 هکتار وسعت د ...

این پژوهش به منظور بررسی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان آبدانان انجام گردید. مطالعه میدانی اساس بررسی ها و گردآوری اطلاعات لازم در این پژوهش است که مصاحبه، پرسش نامه و مشاهده از تکنیک های به کار رفته در آن می باشد. نتایج نشان داد سطح مکانیزاسیون شهرستان با احتساب تراکتورهای با عمر بالای 13 سال، 08/1 اسب بخار بر هکتار است اما با توجه به اینکه از 541 دستگاه تراکتور فعال در بخش کشاورزی منطقه فقط 200 دستگاه دارای عمر کمتر از 13 سال هستند، لذا سطح مکانیزاسیون بدون احتساب تراکتو ...