عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه روستایی به مفهوم ایجاد برابری و ارتقای سطح کیفی و کمی زندگی مردم روستایی و کاهش نابرابری ها می باشد، لذا وجود نابرابری ها در مناطق روستایی نشانه توسعه نیافتگی آنهاست. منظور از نابرابری ناحیه ای توزیع ناعادلانه امکانات و فرصت های اقتصادی و اجتماعی در بین نواحی است، که از پیامدهای آن می توان مهاجرت روستاییان، کاهش جمعیت فعال روستایی، عدم تعادل فضایی، کمبود دسترسی به فرصت های شغلی و افزایش بیکاری، کاهش تولیدات کشاورزی و وابستگی به واردات را نام برد. بنابراین زمانی می توان ...

بررسی و شناخت نواحی روستایی و تحلیل قابلیت‌ها و تنگناهای آنها در فرایند برنامه‌ریزی توسعه روستایی اهمیت بسزایی دارد و امروزه آگاهی از امکانات و تنگناهای نواحی روستایی، نوعی ضرورت جهت ارائه طرح‌ها و برنامه‌های توسعه محسوب می‌شود. تعیین و تحلیل سطوح برخورداری نواحی روستایی در بخش‌های مختلف با استفاده از روش‌های کمّی نقش مهمی در این فرایند دارد. هدف این تحقیق، سنجش و تحلیل سطح توسعه در مناطق روستایی استان زنجان در سال‌های 1380 و 1385 بود. برای دستیابی به چنین هدفی، 63 شاخص توسعه ...

یکی از مهمترین مفاهیم اقتصادی که اخیرا در فرهنگ برنامه‏ریزی‏های ناحیه‏ای و منطقه‏ای مطرح گردیده و امروزه بسیار مورد توجه اقتصاددانان و به ویژه سیاست‏گذاران هر کشور قرار گرفته، نابرابری توسعه نواحی است. این نابرابری که به دلایل متعددی چون دلایل تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی ایجاد می‏شوند، رشد ناهمگون و نامتعادل میان نواحی و مناطق را بدنبال دارد. لذا جهت رشد همگون مناطق مختلف به نظر می‏رسد بایستی مناطق از لحاظ توسعه اقتصادی رتبه‏بندی گردند. از این رو هدف ...

امروزه توسعه پایدار بعنوان رهیافت غالب توسعه به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است .از سویی توسعه پایدار وابستگی اساسی به اقتصاد کشاورزی دارد و این امر در بستر مکانهای روستایی قابل شکوفایی است.بنابراین می توان گفت برای حصول به این رهیافت باید روستاها را هدف قرار داد.در این پژوهش تلاش شده است ابتدا روستاهای منطقه سیستان که شامل 845 آبادی هستند از 25 عامل خدماتی نظیر آموزش-بهداشت،آب و برق و راهها و غیره و تقسیم بر 5 سطح مورد ارزیابی قرار گیرند.پس از جمع آوری داده ها با استفاده ...

توزیع متعادل زیرساخت ها و کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات، یکی از مهمترین معیارهای اساسی توسعه ی پایدار در سطح مناطق به شمار می رود. در برنامه ریزی آمایش سرزمین به منظور هدایت گردشگران با توجه به زیرساخت های م وجود، رفاه گردشگران و کاهش اثرات نامطلوب آنها بر محیط زیست، رتبه بندی نواحی و ایجاد گردشگری پایدار ضروری می باشد. در این رابطه تکنیک های گوناگونی برای سنجش میزان توسعه یافتگی نواحی وجود دارد که از آن جمله می توان به مدل استاندارد شده و مدل Topsis اش ...

اكثر برنامه ريزي ها در كشورهاي در حال توسعه توسط دولت و به صورت متمركز صورت گرفته و به نيازها و پتانسيل هاي مناطق توجه كمتري شده است. تجربه نشان داده است كه در اين كشورها نه تنها تخصيص بهينه منابع صورت نمي پذيرد، بلكه عمدتا منابع تخصيص يافته ارتباط چنداني با نيازها و پتانسيل ها نداشته و شكاف و دوگانگي بين مناطق مرتبا افزايش يافته است و نهايتا اين عدم تعادل مشكلات عديده و غير قابل جبراني را در مناطق كمتر برخوردار بوجود خواهد آورد. بنابراين از آنجايي كه يكي از جوانب و اهداف مهم ...

توسعه، بنا به هر تعریف و تعبیر و دیدگاهی، بیان کننده یک مفهوم واحد برای رسیدن به عدالت، شادابی، بالندگی و پویایی اجتماعی اقتصادی است. برای تحقق توسعه پایدار، بررسی رویههای گذشته و حال، می تواند وضعیت مطلوب آینده را تضمین نماید. به طور قطع گردشگری به عنوان نیروی محرکه در توسعه جهانی است و در سالهای اخیر رشد این بخش، از سرعت پیشرفت تجارت بین المللی که به نوبه خود سریعتر از ایجاد ثروت، به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده، فراتر رفته است. استان هرمزگان در دروازه ورودی ایران در د ...