عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 42

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تعیین عوامل موثر در افت تحصیلی، تعداد 8276 دانش‌آموز، 1423 معلم و 88 مدیر در 96 مدرسه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه وابسته به 8 منطقه آموزشی شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. بنا بر طرح پژوهش ، کلیه مدارس واقع در مناطق آموزشی مورد مطالعه، براساس درصد قبولی خردادماه دانش‌آموزان رتبه‌بندی شد و دو گروه مدارس انتهایی (بالایی و پایینی) که طی سالهای 1365 تا 1370 بیشترین و یا کمترین درصد قبولی را داشته‌اند، به عنوان مدارس موفق و ناموفق انتخاب شدند، و از طریق اجرای پنج پرسشنام ...

کوشش برای آگاهی از نظر مردم درباره برنامه‌های رادیویی با تلویزیون در تمام جوامع یک هدف کلی را دنبال می‌کند و آن عبادت از جلب هر چه بیشتر بیننده یا شنونده است یکی از روشهای جلب هر چه بیشتر تماشاگر یا شنونده عبارت است از تقسیم ساعات مختلف روز اختصاص هر زمان به یک برنامه خاص و تنظیم آنها در رابطه با ساعت آزاد و ساعت کاری افراد یا طبقات جامعه هدف از اجرای این طرح عبارت است از دستیابی به ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون از ن ...

هدف پژوهش پیش‌بینی کل جمعیت دانش‌آموزی پایه‌های مختلف دوره‌های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و ورودیهای متوسطه استان مازندران و نیازهای آن طی سالهای 1373-1374 است . جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی استان مازندران است . روش پژوهش به صورت سرشماری است . یافته‌ها نشان می‌دهد که شماره مراکز آموزشی زیر پوشش آموزش و پرورش استان مازندران بطور کلی در طی سالهای 1365-1372 از روند افزایش نسبت‌ها توجیه‌کننده بهبود امکانات آموزشی استان مازندران نمی‌باشد زیرا تغییرات شمار دانش‌آموز ...

هدف پژوهش ، بررسی میزان رابطه میان کتب تاریخ دوره‌های مختلف تحصیلی با کتاب تاریخ ایرانی (1) نظام جدید آموزش متوسطه است . روش پژوهش مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیل محتواست . یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین کلمات مورد نظر در تدریس هر ساعت درس برنامه در هفته، در ابتدایی 160 کلمه، در راهنمایی 500 کلمه، و دوره دبیرستان 950 کلمه است . طول جملات 7/6، در راهنمایی 9/14 و در دبیرستان 9/94 کلمه است . میزان تعداد کلمات در ابتدایی 6282، در راهنمایی 22150 و در دوره دبیرستان 57230 ک ...

یکی از مسائلی که در جامعه امروز وجود دارد دغدغه‌های مدیران برای شناسایی مشتریان و تفکیک آن‌ها به علت چگونگی برخورد با مشتریان برای اتخاذ سیاست‌های مناسب در جامعه پیشرفته است. همین مسئله هم در جامعه دانشگاهی وجود دارد. شناسایی دانشجویان و تفکیک آن‌ها به اتخاذ سیاست مناسب هر گروه کمک می‌کند . این سیاست باعث بهبود روند اطلاعاتی در دانشگاه می‌شود. یکی از این مسائل که باعث تفکیک دهی دانشجویان می‌شود، مسئله خوشه‌بندی است. لذا در این پژوهش با بکار گرفتن داده‌کاوی از پایگاه داده م ...

یکی از مسائلی که در جامعه امروز وجود دارد دغدغه‌های مدیران برای شناسایی مشتریان و تفکیک آن‌ها به علت چگونگی برخورد با مشتریان برای اتخاذ سیاست‌های مناسب در جامعه پیشرفته است. همین مسئله هم در جامعه دانشگاهی وجود دارد. شناسایی دانشجویان و تفکیک آن‌ها به اتخاذ سیاست مناسب هر گروه کمک می‌کند . این سیاست باعث بهبود روند اطلاعاتی در دانشگاه می‌شود. یکی از این مسائل که باعث تفکیک دهی دانشجویان می‌شود، مسئله خوشه‌بندی است. لذا در این پژوهش با بکار گرفتن داده‌کاوی از پایگاه داده م ...

چکیده ندارد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر گویش بلوچی در جریان یادگیری در پایه اول ابتدایی است . روش تحقیق توصیفی و مطالعه کتابخانه‌ای است . به همین منظور 1) تمام واژه‌هایی که امکان دارد یک آموزگار کلاس اول ابتدایی به هنگام تدریس به زبان فارسی به صورت تنظیم الفبایی جمع‌آوری و ارائه شده است . 2) تمام واژه‌هایی که امکان دارد یک دانش‌آموز بلوچ پایه اول ابتدائی در مقابله با واژه‌های بند 1 به ذهن آورد تهیه و به صورت الفبائی ارائه شده است . 3) کشف خطاهای مقابله‌ای که یک دانش‌آموز بلوچ زبان پایه اول ...

برنامه "درسهایی از قرآن" توسط 65 درصد پاسخگویان بصورت "همیشگی" گاهی اوقات یا "بندرت " شاهد قرار می‌گیرد که اغلب آنان را کسانی تشکیل می‌دهند که برنامه را بصورت "گاهی اوقات " و یا "بندرت " تماشا می‌کنند. 96 درصد بینندگان این برنامه، خواهان ادامه پخش برنامه "درسهایی از قرآن" بوده‌اند. که حاکی از مقبولیت این برنامه می‌باشد. ولیکن در ارتباط با میزان تحصیلات افراد در سطح تحصیلات "عالی" علاقه کمتری نسبت به ادامه پخش این برنامه ابراز داشته‌اند. 82 درصد بینندگان با اختصاص ب ...