عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سریسین یک پروتئین طبیعی، زیست سازگار و زیست تخریب‌پذبر است که به فرم پودر، کاربردهایی همچون ماده افزودنی به غذا و لوازم آرایشی-بهداشتی و سیستم تحویل دارو را دارد. طبق تحقیقات انجام شده تا کنون، پودر سریسین از طریق رسوب دادن ذرات سریسین در محلول صمغ‌گیری از ابریشم خام و روش خشک‌کننده اسپری تولید شده‌است. الکترواسپری روشی است که امکان تولید ذرات در مقیاس نانو را فراهم می‌کند. در تحقیق حاضر، تولید نانو پودر سریسین به روش الکترواسپری مورد بررسی قرار گرفته‌است. در این روش، ابتدا س ...

مطالعه حاضربرای ارزیابی نقش سریسین روی اسپرم طی انجماد و اثرآن بر باروری و توسعه جنین در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. اسپرم از قسمت اپیدیدیم موش نر جمع‌آوری وبه محیط‌های کشت حاوی غلظت‌های مختلف سریسین(0، 25/0، 5/0 و 75/0 درصد)اضافه شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده در قالب یک آزمایش فاکتوریل بررسی شد.نتایج نشان دادکه زنده‌مانی و جنبایی اسپرم، قابلیت باروری اسپرم و نرخ تشکیل جنین‌های مراحل دوسلولی و بلاستوسیست دردمای 4درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت24 ساعت و بعد از انجماد در مقایسه ...
نمایه ها:
موش | 

پلی‌وینیل‌الکل پلیمری آبدوست، زیست سازگار و زیست تخریب پذیر است که کاربردهای فراوانی در زمینه زیست دارویی و مهندسی بافت دارد . الکتروریسی محلول این پلیمر در آب به منظور تولید نانوالیاف پلی‌وینیل الکل توسط محققین صورت گرفته است. سریسین ابریشم نیز که در صنعت نساجی به عنوان محصول فرعی و پساب کارخانجات ابریشم به حساب آورده می شود، دارای خصوصیات جالب توجه بسیاری است که به ویژه در سال های اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است. این خواص شامل آبدوستی، زیست تخریب پذیری ، زیست سازگار ...

در این مطالعه اثر افزودن سریسین به محیط بلوغ برون تنی اووسیت‌های نابالغ موش سوری پس از فرآیندهای انجماد شیشه‌ای و گرم کردن بررسی شد. اووسیت‌ها با استفاده از برش روی سطح تخمدان‌ها استحصال شده و بر اساس حضور یا عدم حضور سلول های کومولوس به دو دسته اووست های با و بدون کومولوس تقسیم شدند. محیط بلوغ برون تنی با استفاده از غلظت‌های مختلف سریسین (0 ، 1/0، 5/0، 1 و 5/2 درصد) تهیه و اووسیتها به طور تصادفی بین تیمارها تقسیم شدند. پس از طی 16 ساعت کشت در محیط بلوغ برون تنی، اووسیت ها ب ...
نمایه ها: