عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
سالها است که همکاری، تبادل ارتباطات شعاری در حوزه کتابخانه و کتابداری شده است و حال پیشرفت های تکنولوژیکی امکان این تبادل اطلاعات را در طول زمان و مکان مهیا ساخته است. این مقاله نحوه همکاری کتابخانههای دانشگاه مک کوری، NSW و  دانشگاه موردوچ، WA را برای ایجاد یک سرویس مرجع جدید اینترنتی در سال تحصیلی 2003 شرح میدهد. مقاله حاضر، روند تحقیق بین کتابخانه ها و چگونگی استفاده از یکی از سرویسهای مایکروسافت، نرم افزار کنفرانس آنلاین مایکروسافت، را برای گفتگوهای بلادرنگ  و از طریق صدا ...
نمایه ها:

سالها است که همکاری، تبادل ارتباطات شعاری در حوزه کتابخانه و کتابداری شده است و حال پیشرفت های تکنولوژیکی امکان این تبادل اطلاعات را در طول زمان و مکان مهیا ساخته است. این مقاله نحوه همکاری کتابخانههای دانشگاه مک کوری، NSW و  دانشگاه موردوچ، WA را برای ایجاد یک سرویس مرجع جدید اینترنتی در سال تحصیلی 2003 شرح میدهد. مقاله حاضر، روند تحقیق بین کتابخانه ها و چگونگی استفاده از یکی از سرویسهای مایکروسافت، نرم افزار کنفرانس آنلاین مایکروسافت، را برای گفتگوهای بلادرنگ  و از طریق صدا ...
نمایه ها: